Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 219653 văn bản

1

Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

388/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 388 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 388/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

2

Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

417/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 417 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 417/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 01 tháng 10

Ban hành: 01/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị quyết số 416/2003/NQ-UBTVQH11 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

416/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 416 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 416/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm

Ban hành: 25/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành

414/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 414 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chứng khoán,Tài chính nhà nước UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 414/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÁT

Ban hành: 29/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết 399/2003/NQ-UBTVQH11 về việc sửa đổi, bổ sung biểu thuế theo danh mục nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

399/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 399 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 399/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2003 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 19/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

6

Nghị quyết 385/2003/NQ-UBTVQH11 về việc quy định tổng biên chế, số lượng kiểm sát viên, điều tra viên của Viện kiểm sát quân sự do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

385/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 385 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 385/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH TỔNG

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết 387/2003/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

387/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 387 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 387/2003/NQ- UBTVQH Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

8

Nghị quyết số 384/2003/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

384/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 384 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 384/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết 368/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Ban Công tác đại biểu do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

368/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 368 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 368/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÔNG

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị quyết 382/2003/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của các Toà án quân sự do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

382/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 382 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 382/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội,

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết 369/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Ban Công tác lập pháp do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

369/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 369 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 369/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÔNG

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết 370/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Ban Dân nguyện do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

370/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 370 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 370/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 3

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

13

Nghị quyết 386/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

386/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 386 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 386/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nộingày 17 tháng 3

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

14

Nghị quyết 383/2003/NQ-UBTVQH11 về việc quy định tổng biên chế, số lượng thẩm phán và số lượng hội thẩm quân nhân của các Toá án quân sự do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

383/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 383 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 383/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH TỔNG

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết 353/2003/NQ-UBTVQH11 về việc quy định tổng biên chế và số lượng thẩm phán của Toà án nhân dân tối cao năm 2003 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

353/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 353 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 353/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết 352/2003/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bô máy giúp việc của Toà án nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

352/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 352 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 352/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội,

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết 356/2003/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

356/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 356 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 356/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

18

Nghị quyết 355/2003/NQ-UBTVQH11 về việc quy định tổng biên chế và số lượng thẩm phán của các toà án nhân dân địa phương năm 2003 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

355/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 355 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 355/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH TỔNG

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Nghị quyết 354/2003/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của các Toà án nhân dân địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

354/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 354 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 354/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết 222/2003/NQ-UBTVQH11 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

222/2003/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 222 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 222/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm

Ban hành: 10/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30