Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 61457 công văn

121

Công văn số 4238 TCT/CS ngày 27/11/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế giá trị gia tăng

4238TCT/CS,Công văn 4238TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4238 TCT/CS V/v thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 27 tháng 11

Ban hành: 27/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

122

Công văn số 4236 TCT/NV5 ngày 26/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT

4236TCT/NV5,Công văn 4236TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4236 TCT/NV5 V/v thuế GTGT  Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

123

Công văn số 6053/TCHQ-GSQL ngày 26/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu tiền chất

6053/TCHQ-GSQL,Công văn 6053 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6053/TCHQ-GSQL V/v thủ tục nhập khẩu tiền chất Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

124

Công văn số 1649/CP-QHQT ngày 26/11/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung nội dung CPRGS

1649/CP-QHQT, Công văn 1649, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1649/CP-QHQT V/v phê duyệt bổ sung nội dung CPRGS Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

125

Công văn số 4234 TCT/NV5 ngày 26/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế

tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Công ty TNHH bột sắn Hinh Chảng (Khu Phố 4 - Châu Thành - Tây Ninh) Trả lời công văn số 34/03/CV ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Công ty TNHH bột sắn Hinh Chảng hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp xuất khẩu

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

126

Công văn số 4220 TCT/NV1 ngày 25/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

4220TCT/NV1,Công văn 4220TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4220 TCT/NV1 V/v Thuế suất thuế GTGT. Hà Nội, ngày 25 tháng 11

Ban hành: 25/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

127

Công văn số 4218 TCT/NV6 ngày 25/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

4218TCT/NV6,Công văn 4218TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4218 TCT/NV6 V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định Trả lời công

Ban hành: 25/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

128

Công văn số 4222 TCT/NV5 ngày 25/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT

4222TCT/NV5,Công văn 4222TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4222 TCT/NV5 V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 25/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

129

Công văn số 4209 TCT/NV5 ngày 24/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu

4209TCT/NV5,Công văn 4209TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4209 TCT/NV5 V/v Thuế Nhà thầu Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

130

Công văn số 4210 TCT/CS ngày 24/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

ngày 24 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà Trả lời công văn số 929 CT-NV ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoá về chứng từ thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 8282 TC/TCT ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

131

Công văn số 5344 TM/XNK ngày 24/11/2003 của Bộ Thương mại về việc hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

5344TM/XNK,Công văn 5344TM 2003,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5344 TM/XNK V/v hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: - Thương nhân sản xuất

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

132

Công văn số 5346 TM/XNK ngày 24/11/2003 của Bộ Thương mại về việc xuất khẩu gạo sang EU

5346TM/XNK, Công văn 5346TM, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5346 TM/XNK V/v xuất khẩu gạo sang EU Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Hiệp hội Lương thực Việt Nam Kể từ ngày 1 tháng 5 năm

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

133

Công văn số 5348/TM-XNK ngày 24/11/2003 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu gỗ Campuchia

5348/TM-XNK,Công văn 5348 2003,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5348/TM-XNK V/v nhập khẩu gỗ Campuchia Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Việt Giai Trả

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

134

Công văn số 4193 TCT/NV7 ngày 21/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng tái nhập khẩu

ngày 21 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Tổng Công ty lương thực miền Bắc Trả lời công văn số 507/CV/TCT/TCKT ngày 24 tháng 9 năm 2003 Tổng Công ty Lương thực miền Bắc về việc hoàn thuế GTGT lô hàng xuất khẩu bị trả lại, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng

Ban hành: 21/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

135

Công văn số 4186 TCT/NV6 ngày 21/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế GTGT

4186TCT/NV6,Công văn 4186TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4186 TCT/NV6 V/v áp dụng thuế GTGT Hà Nội, ngày 21 tháng 11

Ban hành: 21/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

136

Công văn số 5376/TM-CATBD ngày 21/11/2003 của Bộ Thương mại về việc tuần lễ Thương mại Việt Nam tại Lào

5376/TM-CATBD, Công văn 5376, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5376/TM-CATBD V/v tuần lễ Thương mại Việt Nam tại Lào Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Đại sứ quan Việt Nam tại CHDCND Lào

Ban hành: 21/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

137

Công văn số 4184 TCT/AC ngày 21/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng, quản lý hoá đơn

4184TCT/AC, Công văn 4184TCT, Tổng cục Thuế, Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4184 TCT/AC V/v sử dụng quản lý hoá đơn Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: - Công ty

Ban hành: 21/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

138

Công văn số 4173TCT/CS ngày 20/11/2003 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

ngày 20 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Yên Bái Trả lời công văn số 305 CT/TQD ngày 07/08/2003 của Cục thuế tỉnh Yên Bái nêu một số vướng mắc về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1/ Tại Khoản 1, Điều 26 Chương IV Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày

Ban hành: 20/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

139

Công văn số 5938/TCHQ-KTTT ngày 20/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

5938/TCHQ-KTTT,Công văn 5938 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5938/TCHQ-KTTT V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003 Kính gửi:

Ban hành: 20/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

140

Công văn số 12127 TC/CST ngày 20/11/2003 của Bộ Tài chính về việc miễn phí, lệ phí cho Sea Games

12127TC/CST, Công văn 12127TC, Bộ Tài chính, Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12127 TC/CST V/v miễn phí, lệ phí cho Sea Games Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 20/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224