Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 61460 công văn

81

Công văn 2003/TTg-KTN năm 2015 về huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 2003/TTg-KTN V/v Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau 5 năm thực hiện, với sự tập

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2015

82

Công văn 579/BKHĐT-QLĐT năm 2020 về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

V/v tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020 Kính gửi:

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

83

Công văn số 105/TANDTC-KHXX về việc thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội do Tòa án nhân dân Tối cao ban hành

oan sai do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra; do đó, họ không có quyền đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 620 của Bộ luật dân sự và theo Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17-3-2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội “về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra”.

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

84

Công văn 11/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc các C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

11/GSQL-TH,Công văn 11 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O mẫu E,vướng mắc C/O mẫu E 2013,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

85

Công văn 8196/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành

8196/TCHQ-TXNK,Công văn 8196 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14,Thực hiện Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường,Thực hiện Biểu thuế bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

86

Công văn 2003/TCT-CS năm 2015 về miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

quy định tại Quyết định 2903/QĐ-TTg ngày 13/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ; không phụ thuộc vào chính sách chung về miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian còn lại như quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

87

Công văn 1989/V11-TTTTBC năm 2013 yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc báo nêu do Văn phòng Bộ Công an ban hành

1989/V11-TTTTBC,Công văn 1989,Bộ Công An,xác minh xử lý vụ việc,vụ việc báo nêu,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1989/V11-TTTTBC V/v Yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc

Ban hành: 28/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2013

88

Công văn 5033/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành

phúc --------------- Số: 5033/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố Ngày 27/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

89

Công văn số 1924/VPCP-DK về kết quả kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 do Văn phòng Chính phủ ban hành

/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008 Kính gửi: Bộ Công an. Xét báo cáo số 405/BCA-C11 ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Bộ Công an bổ sung các vấn đề liên quan đến kết quả kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị định số

Ban hành: 26/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2008

90

Công văn 11/TCT-CS vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

11/TCT-CS,Công văn 11 2013,Tổng cục Thuế,Vướng mắc chính sách thuế ,Chính sách thuế,Công ty Strongman ,Chi phí khấu hao tài sản cố định,Phạt chậm nộp tiền thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

91

Công văn 2546/TCT-DNNCN năm 2020 về tổ chức triển khai Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Thuế ban hành

2546/TCT-DNNCN,Công văn 2546 2020,Tổng cục Thuế,Triển khai Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14,Triển khai giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân,Giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

92

Công văn 6817/VPCP-KTTH xử lý vướng mắc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

6817/VPCP-KTTH,Công văn 6817 2011,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6817/VPCP-KTTH V/v xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ

Ban hành: 28/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

93

Công văn 11/BXD-VLXD trả lời công văn 1946/SXD-QLVLXD do Bộ Xây dựng ban hành

11/BXD-VLXD,Công văn 11 2012,Bộ Xây dựng,Thiết bị nhập khẩu,Sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/BXD-VLXD V/v: Trả lời công

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

94

Công văn 2003/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2003/CT-TTHT,Công văn 2003 2014,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế GTGT,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Kê khai khấu trừ thuế ,Kê khai khấu trừ thuế GTGT,Doanh nghiệp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

95

Công văn 425/BKHĐT-TH năm 2015 về rà soát dự án bố trí không đúng quy định Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

425/BKHDT-TH,Công văn 425 2015,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiểm tra rà soát dự án ,Rà soát dự án,Nghị quyết 11/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

96

Công văn 11/BXD-HĐXD phạm vi hoạt động kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

11/BXD-HDXD,Công văn 11 2012,Bộ Xây dựng,Phạm vi hoạt động kinh doanh ,Công ty An Phú Mỹ,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/BXD-HĐXD V/v phạm vi hoạt động kinh

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

97

Công văn 642/LĐTBXH-KHTC thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

642/LDTBXH-KHTC,Công văn 642 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- Số: 642/LĐTBXH-KHTC V/v thực hiện Nghị quyết số 11/NQ

Ban hành: 09/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

98

Công văn 978/TCT-CS về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết Quốc hội 15/2003/QH11 do Tổng cục Thuế ban hành

Miễn, giảm thuế SDĐNN theo NQQH số 15/2003/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng cục Thuế nhận được một số ý kiến của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị hướng dẫn về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

99

Công văn 6745/VPCP-KTN về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo Nghị quyết số 775/2009/NQ-UBTVQH12 do Văn phòng Chính phủ ban hành

6745/VPCP-KTN V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về di dân, TĐC Dự án thủy điện Sơn La theo Nghị quyết số 775/2009/NQ-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2009 Kính gửi: - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2009

100

Công văn 11/BXD-VLXD về xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt do Bộ Xây dựng ban hành

11/BXD-VLXD,Công văn 11 2011,Bộ Xây dựng,Công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/BXD-VLXD V/v: Xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt

Ban hành: 21/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109