Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 61481 công văn

41

Công văn 3273/VPCP-NN năm 2017 báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết 322/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 3273/VPCP-NN V/v Báo cáo Đoàn giám sát của UBTVQH theo Nghị quyết số 322/NQ-UBTVQH14 ngày 18/01/2016 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Tài chính. Về

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2017

42

Công văn 1157/BNV-CQĐP năm 2020 giải quyết vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW; 653/2019/UBTVQH14; Nghị định 34/2019/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

1157/BNV-CQDP,Công văn 1157 2020,Bộ Nội vụ,Giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW,Giải quyết khó khăn thực hiện 653/2019/UBTVQH14,Giải quyết khó khăn thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP,Khó khăn khi sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

43

Công văn 789/UBTVQH13-CTĐB năm 2014 tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35/2012/QH13 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số: 789/UBTVQH13-CTĐB Về việc tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

44

Công văn 739/UBTVQH13-CTĐB năm 2014 hướng dẫn bổ sung vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Hội đồng nhân dân - Tôi là (ghi rõ họ và tên): …………………………………………………………………… - Chức vụ: ………………………….. (2) …………………………………………………… - Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………… Căn cứ vào Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

45

Công văn 717/UBTVQH13-CTĐB năm 2014 về lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35/2012/QH13 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số: 717/UBTVQH13-CTĐB V/v lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 35/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Ngày 7/3/2014 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có công văn số 606/UBTVQH13-CTĐB gửi Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đề

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

46

Công văn 1290/VPCP-KTTH triển khai Nghị quyết 470/2012/NQ-UBTVQH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

1290/VPCP-KTTH,Công văn 1290 2012,Văn phòng Chính phủ,Doanh nghiệp,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1290/VPCP-KTTH V/v triển khai Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

47

Công văn 424/UBTVQH12 trả lời Công văn 196/CP-KTN thực hiện dự án đầu tư cấp bách trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt do do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

424/UBTVQH12,Công văn 424 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Quy hoạch sử dụng đất,Dự án đầu tư cấp bách ,Bất động sản ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 424/UBTVQH12 V/v: Trả lời

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

48

Công văn 449/UBTVQH13-CTĐB năm 2013 tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

49

Công văn 11/BTP-PBGDPL năm 2020 phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

11/BTP-PBGDPL,Công văn 11 2020,Bộ Tư pháp,Giáo dục pháp luật,Phổ biến pháp luật,Tết Nguyên đán,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/BTP-PBGDPL V/v phổ biến các luật, nghị quyết

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

50

Công văn 11/CT-TTHT năm 2020 về lập bảng kê kèm hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

11/CT-TTHT,Công văn 11 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập bảng kê số liệu hàng hóa,Hóa đơn điện tử ,Hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

51

Công văn 258/UBTVQH13-TCNS về mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

258/UBTVQH13-TCNS,Công văn 258 2012,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Dự án thành phần,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giai đoạn 2011 - 2015,Thời gian thực hiện ,Mục tiêu nhiệm vụ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

52

Công văn 2049/VPCP-QHĐP năm 2018 về triển khai Nghị quyết 485/NQ-UBTVQH14 về giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2049/VPCP-QHĐP V/v triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai Nghị quyết số 485/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

53

Công văn 11/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

11/BXD-VLXD,Công văn 11 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu đá vôi cục ,Vật liệu xây dựng,Đá vôi ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

54

Công văn 406/VPCP-ĐMDN năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

406/VPCP-DMDN,Công văn 406 2021,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 11/2020,Tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

55

Công văn 11/TTg-CN năm 2019 về bổ sung Khu mỏ đá gabro làm ốp lát tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào Quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/TTg-CN,Công văn 11 2019,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung mỏ đá ốp lát,Mỏ đá vôi ,Mỏ đá xây dựng ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/TTg-CN V/v bổ sung Khu mỏ đá gabro

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

56

Công văn 6376/VPCP-CN năm 2019 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v báo cáo UBTVQH về thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

57

Công văn 284/VPCP-V.III thực hiện Nghị quyết 551/NQ-UBTVQH13 về hoạt động giám sát do Văn phòng Chính phủ ban hành

284/VPCP-V.III,Công văn 284,Văn phòng Chính phủ,giám sát thực hiện pháp luật ,thực hiện Nghị quyết 551/NQ-UBTVQH13 ,Pháp luật về bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

58

Công văn 189/HĐND-TT năm 2017 đính chính Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND do tỉnh Lào Cai ban hành

11/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai, ngày 14 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể - TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố Ngày 17/7/2017, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ban hành Nghị quyết số

Ban hành: 14/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

59

Công văn 11/TWPCTT-VP năm 2018 về ứng phó với gió mạnh trên biển do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

11/TWPCTT-VP,Công văn 11 2018,Biện pháp chủ động ứng phó,Chủ động ứng phó với mưa lũ ,Tín hiệu báo gió mùa mạnh,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

60

Công văn 11/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

11/TCT-TNCN,Công văn 11 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân ,Quản lý thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169