Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 61481 công văn

201

Công văn số 3972 TCT/XNK ngày 04/11/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe máy

3972TCT/XNK,Công văn 3972TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3972 TCT/XNK V/v thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe máy Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: -

Ban hành: 04/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

202

Công văn số 3984 TCT/NV6 ngày 04/11/2003 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

11 năm 2003 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh Trả lời công văn số 2821 CT/TTr ngày 25 tháng 9 năm 2003 của Cục thuế hỏi về chính sách thuế khi tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Hải Liên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng xuất khẩu: Theo quy định tại

Ban hành: 04/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

203

Công văn số 3961 TCT/NV2 ngày 03/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc Hoàn thuế GTGT

3961TCT/NV2,Công văn 3961TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3961 TCT/NV2 V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: - Tổng Công ty

Ban hành: 03/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

204

Công văn số 5547/TCHQ-KTTT ngày 03/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng Nhập khẩu

5547/TCHQ-KTTT, Công văn 5547, Tổng cục Hải quan, Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5547/TCHQ-KTTT V/v giá tính thuế hàng NK Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: - Cục

Ban hành: 03/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

205

Công văn số 5047 TM/KHTK ngày 03/11/2003 của Bộ Thương mại về việc danh mục ưu tiên vận động ODA

5047TM/KHTK, Công văn 5047TM, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5047 TM/KHTK V/v danh mục ưu tiên vận động ODA Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phúc công văn số 6082

Ban hành: 03/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

206

Công văn số 5544/TCHQ-GSQL ngày 03/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc hàng xuất bị trả về

11 năm 2003 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 3609/HQTP-NV ngày19/9/2002 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc thực hiện quy định xác nhận nội dung kết quả kiểm hoá của cơ quan Hải quan trên tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu trở lại nêu tại các văn bản 2394/TCHQ-KTTT ngày

Ban hành: 03/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

207

Công văn số 4179 TM/ĐT ngày 11/09/2003 của Bộ Thương mại về việc máy trò chơi điện tử có thưởng

4179TM/DT,Công văn 4179TM 2003,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 4179 TM/ĐT V/v máy trò chơi điện tử có thưởng Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2003 Kính gửi:

Ban hành: 11/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

208

Công văn số 4413 TCT/AC ngày 11/12/2003 của Tổng cục thuế về việc thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm 2003

4413TCT/AC, Công văn 4413TCT, Tổng cục Thuế, Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4413 TCT/AC V/v thanh quyết toán sử dụng hoá đơn năm 2003 Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: Cục thuế các

Ban hành: 11/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

209

Công văn số 5317/TM-XTTM ngày 19/11/2003 của Bộ Thương mại về việc tuần lễ thương mại Việt Nam tại Lào 2003

5317/TM-XTTM,Công văn 5317 2003,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5317/TM-XTTM V/v: Tuần lễ Thương mại Việt Nam tại Lào 2003 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm

Ban hành: 19/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

210

Công văn 11/BXD-VLXD thăm dò đá vôi sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Hưng Phú do Bộ Xây dựng ban hành

11/BXD-VLXD,Công văn 11 2010,Bộ Xây dựng,Thăm dò đá vôi,Công ty TNHH Hưng Phú,Sản xuất vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/BXD-VLXD V/v: thăm

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

211

Công văn số 5596/VPCP-KTTH ngày 14/11/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 19/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

5596/VPCP-KTTH,Công văn 5596 2003,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5596/VPCP-KTTH V/v sơ kết thực hiện Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 14/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

212

Công văn 11/BXD-QLN công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

11/BXD-QLN,Công văn 11 2010,Bộ Xây dựng,Đào tạo bồi dưỡng kiến thức,Công nhận cơ sở đào tạo,Môi giới bất động sản,Định giá bất động sản,Quản lý điều hành,Sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 28/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

213

Công văn số 5134/TM-XTTM ngày 06/11/2003 của Bộ Thương mại về việc tổ chức Tuần lễ Thương mại Việt nam tại Lào 2003

5134/TM-XTTM, Công văn 5134, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5134/TM-XTTM V/v tổ chức Tuần lễ Thương mại Việt Nam tại Lào 2003 Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Công ty Quảng cáo và Hội chợ

Ban hành: 06/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

214

Công văn số 1503/CP-QHQT ngày 3/11/2003 của Chính phủ về việc danh mục dự án đàm phán ODA Đức năm 2003

1503/CP-QHQT, Công văn 1503, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1503/CP-QHQT V/v danh mục dự án đàm phán ODA Đức năm 2003 Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 03/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

215

Công văn số 2612 TCT/CS ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế GTGT

2612TCT/CS,Công văn 2612TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2612 TCT/CS V/v thuế suất thuế GTGT Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm

Ban hành: 11/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

216

Công văn Số 7159 TC/TCT ngày 11 tháng 07 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc thuế suất NK đối với xăng dầu

7159TC/TCT, Công văn 7159TC, Bộ Tài chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7159 TC/TCT V/v thuế suất NK đối với xăng dầu Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2003 Kính gửi: - UBND các tỉnh,

Ban hành: 11/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

217

Công văn số 2076 TCT/AC ngày 11/06/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chinh về việc sử dụng hoá đơn

2076TCT/AC,Công văn 2076TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2076 TCT/AC V/v Sử dụng hoá đơn Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm

Ban hành: 11/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

218

Công văn số 3135/LĐTBXH-TL ngày 11/09/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng công ty Mía đường II

3135/LDTBXH-TL,Công văn 3135 2003,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 3135/LĐTBXH-TL V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với TCty Mía đường II Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2003

Ban hành: 11/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

219

Công văn 11/BXD-PTĐT về việc hướng dẫn chuyển đổi dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng, tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh thành khu đô thị mới do Bộ Xây dựng ban hành

11/BXD-PTDT,Công văn 11 2009,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Chuyển đổi dự án,Khu Liên hợp Thể dục thể thao,Khu dân cư Tân Thắng,Phường Sơn Kỳ,Quận Tân Phú,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

220

Công văn số 1281 TCT/NV5 ngày 11/04/2003 của tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc thuế TNCN

1281TCT/NV5,Công văn 1281TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1281 TCT/NV5 V/v thuế TNCN Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2003 Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty Soil &

Ban hành: 11/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169