Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 61481 công văn

181

Công văn số 5139/TM-XTTM ngày 07/11/2003 của Bộ Thương mại về việc khuyến mại sản phẩm

5139/TM-XTTM,Công văn 5139 2003,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5139/TM-XTTM V/v khuyến mại sản phẩm Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 07/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

182

Công văn số 5153/TM-ĐT ngày 07/11/2003 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu

5153/TM-DT,Công văn 5153 2003,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5153/TM-ĐT V/v miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Công ty Nhật Linh Đà Nẵng Trả lời đề nghị của

Ban hành: 07/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

183

Công văn số 4009 TCT/CS ngày 07/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn ưu đãi về thuế TNDN

11 năm 2003 Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Yên Bái Trả lời công văn số 554 CV-TCDN của Sở Tài chính Vật giá tỉnh Yên Bái về việc hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Tại Điều 20, Chương III Nghị định số 29/CP ngày 12 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi

Ban hành: 07/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

184

Công văn số 4008 TCT/NV2 ngày 07/11/2003 của tổng cục thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN

tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Thời báo kinh tế Việt Nam Trả lời công văn số ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Thời báo kinh tế Việt Nam hỏi về thời điểm xét miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của Bà Lê Thị Lan, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: Theo Quy định của Luật thuế các văn bản hướng dẫn thì thời điểm miễn giảm

Ban hành: 07/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

185

Công văn số 4003 TCT/NV5 ngày 06/11/2003 của Tổng cục thuế về việc kê khai và nộp thuế GTGT

tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Trung tâm điện thoại di động CDMA (S-Telecom) (97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) Tổng cục Thuế nhận được công văn số 478/CV-S-Telecom đề ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Trung tâm điện thoại di động CDMA (S-Telecom)

Ban hành: 06/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

186

Công văn số 5048/TM-XNK ngày 06/11/2003 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu dầu DO

5048/TM-XNK,Công văn 5048 2003,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5048/TM-XNK "Về việc nhập khẩu dầu DO" Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu với Kampuchia Trả lời công văn

Ban hành: 06/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

187

Công văn số 5130/TM-PCTNA ngày 06/11/2003 của Bộ Thương mại về việc giao gạo cho I Rắc

5130/TM-PCTNA, Công văn 5130, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5130/TM-PCTNA V/v giao gạo cho I rắc Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Phó Thủ tướng Vũ Khoan Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc

Ban hành: 06/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

188

Công văn số 4002 TCT/NV4 ngày 06/11/2003 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế, lệ phí

11 năm 2003 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cần Thơ Trả lời công văn số 131/CV-CT ngày 25 tháng 9 năm 2003 của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Căn cứ quy định tại Tiết c4, Điểm 3, Mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện

Ban hành: 06/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

189

Công văn số 4004 TCT/NV7 ngày 06/11/2003 của Tổng cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

06 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương Trả lời Công văn số 3734/CT-NVT ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về chính sách thu tiền sử dụng đối với đất được Nhà nước giao mà người sử dụng đất phải đền bù thiệt hại về đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: Tại Điểm 1, Mục I,

Ban hành: 06/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

190

Công văn 11/CV-BCS về đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Đây

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

191

Công văn số 3991 TCT/NV7 ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn nộp thuế GTGT

3991TCT/NV7,Công văn 3991TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3991 TCT/NV7 V/v Hoàn nộp thuế GTGT Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: - Công ty cổ

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

192

Công văn số 3993 TCT/NV6 ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT

3993TCT/NV6,Công văn 3993TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3993 TCT/NV6 V/v thuế suất thuế GTGT Hà Nội, ngày 05 tháng 11

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

193

Công văn số 3992 TCT/NV6 ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT

tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Công ty dịch vụ thương mại và đầu tư SECOIN (59 Hàng Chuối - Q. Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội) Trả lời được công văn số 1056-VIII-03/SN-TCT ngày 25 tháng 8 năm 2003, công văn số 1075-IX-03/SN-TCT ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Công ty dịch

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

194

Công văn số 11612 TC/TCT ngày 05/11/2003 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp

11612TC/TCT,Công văn 11612TC 2003,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11612 TC/TCT V/v ưu đãi về thuế TNDN Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: - Công ty Sika hữu hạn Việt

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

195

Công văn số 5585 TCHQ/KTTT ngày 05/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu&thuế GTGT

ngày 05 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: - Công ty TNHH Norco Tiles (Việt Nam) (xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương) - Cục Hải quan TP. HCM Trả lời công văn số 115/NC-CV03 ngày 8/8/2003 của Công ty TNHH Norco Tiles (Việt Nam) về việc xử lý thuế nhập khẩu

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

196

Công văn số 11588 TC/CST ngày 5/11/2003 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu tàu vega Star

11588TC/CST,Công văn 11588TC 2003,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11588 TC/CST V/v thuế nhập khẩu tàu Vega Star Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Công ty Vận tải biển Việt Nam Thực

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

197

Công văn số 3998 TCT/NV5 ngày 5/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế

tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Công ty liên doanh dịch vụ du lịch OSC-SMI Trả lời công văn số 06/9/KT ngày 17 tháng 09 năm 2003 của Công ty liên doanh dịch vụ du lịch OSC-SMI về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tổng cục thuế có ý kiến như sau: Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

198

Công văn số 3999 TCT/NV5 ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

11 năm 2003 Kính gửi: - Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam - Đan Mạch VIDAGIS - Cục thuế thành phố Hà Nội Trả lời công văn số 14/CV/2003 ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam - Đan Mạch VIDAGIS gửi kèm công văn số 31106/CT-HTr

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

199

Công văn số 3994 TCT/NV5 ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế nhà thầu

3994TCT/NV5,Công văn 3994TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3994 TCT/NV5 V/v thuế Nhà thầu Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

200

Công văn số 3988 TCT/NV2 ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế thu nhập cá nhân

3988TCT/NV2,Công văn 3988TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3988 TCT/NV2 V/v thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 05 tháng 11

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169