Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 217322 văn bản

101

Nghị quyết 1127/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1127/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1127 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nam Định,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

102

Nghị quyết 1124/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1124/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1124 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Bắc Giang,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

103

Nghị quyết 1125/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1125/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1125 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Bắc Giang,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh khóa XVIII,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

104

Nghị quyết 1118/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1118/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1118 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

105

Nghị quyết 1119/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1119/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1119 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Bình Phước,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bình Phước,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

106

Nghị quyết 1120/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1120/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1120 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Bình Phước,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Bình Phước,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

107

Nghị quyết 1121/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1121/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1121 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quảng Trị,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quảng Trị khóa VII,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

108

Nghị quyết 1122/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1122/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1122 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Điện khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

109

Nghị quyết 1123/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1123/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1123 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Điện Biên,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Điện Biên khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

110

Nghị quyết 1113/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1113/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1113 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hà Nội,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Hà Nội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

111

Nghị quyết 1114/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ quốc hội ban hành

1114/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1114 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Bình Thuận,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Bình Thuận khóa X,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

112

Nghị quyết 1115/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1115/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1115 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hà Nội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

113

Nghị quyết 1116/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1116/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1116 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

114

Nghị quyết 1117/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1117/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1117 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Vĩnh Phúc,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Vĩnh Phúc,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

115

Nghị quyết 1112/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1112/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH KHÓA XIV TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Luật

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

116

Nghị quyết 1105/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1105/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1105 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hưng Yên,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng khóa XVI nhiệm kỳ 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

117

Nghị quyết 1109/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ban hành

1109/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1109 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang,Thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc,Thành lập phường thành phố Phú Quốc Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

118

Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1111/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1111 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh,Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện Hồ Chí Minh,Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

119

Nghị quyết 1110/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1110/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1110 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Tân Bình huyện Bắc Tân Uyên,Thành lập thị trấn Tân Bình tỉnh Bình Dương,Thành lập thị trấn Tân Bình huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

120

Nghị quyết 1108/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1108/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1108 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập phường thuộc thành phố Thanh Hóa,Phường thuộc thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa,Thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69