Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 219689 văn bản

401

Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

--------------- Số: 597/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2018 GIỮA CÁC BỘ, ĐỊA PHƯƠNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Ngân sách

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

402

Nghị quyết số 899/2005/NQ/UBTVQH11 về việc Việt Nam tham gia chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC do Ủy Ban thường vụ quốc hội ban hành

899/2005/NQ/UBTVQH11,Nghị quyết 899 2005,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Doanh nghiệp,Quyền dân sự UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 899/2005/NQ/UBTVQH11 Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2005 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

403

Nghị quyết 590/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về điều động, bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

đại biểu; Căn cứ Nghị quyết số 888/2010/UBTVQH12 ngày 05/3/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Công văn

Ban hành: 27/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

404

Nghị quyết 587/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

587/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 587 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn,Thành lập phường,Thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 587/NQ-UBTVQH

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

405

Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

753/2005/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 753 2005,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 753/2005/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm

Ban hành: 02/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

406

Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

755/2005/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 755 2005,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bất động sản,Quyền dân sự UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 755/2005/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 02 tháng 4

Ban hành: 02/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2010

407

Nghị quyết 582/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

582/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 582 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Quản lý vốn vay nước ngoài,Sử dụng vốn vay nước ngoài,Vốn vay nước ngoài,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

408

Nghị quyết 581/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

581/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 581 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Mua giống cây trồng,Dự trữ Quốc gia,Bổ sung kinh phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

409

Nghị quyết số 751/2005/NQ-UBTVQH11 về Ngày truyền thống của Văn phòng Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

751/2005/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 751 2005,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 751/2005/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005 NGHỊ QUYẾT VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA

Ban hành: 02/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

410

Nghị quyết 577/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về điều động, bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

chức của Ban Dân nguyện; Căn cứ Nghị quyết số 888/2010/UBTVQH12 ngày 05/3/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2018

411

Nghị quyết 574/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

574/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 574 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn giám sát,Giảm nghèo bền vững,Vùng dân tộc miền núi,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

412

Nghị quyết 575/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

575/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 575 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tài chính nhà nước,Quản lý tài chính Nhà nước,Đoàn giám sát ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 575/NQ-UBTVQH

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

413

Nghị quyết 573/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

573/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG MỸ ĐỨC THUỘC THỊ XÃ HÀ TIÊN VÀ THÀNH PHỐ HÀ TIÊN THUỘC TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

414

Nghị quyết 572/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

572/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 572 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thẩm phán sơ cấp,Thẩm phán,Thẩm phán Tòa án nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

415

Nghị quyết 571/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương; Tòa án quân sự khu vực; Biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

571/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 571 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tòa án quân sự khu vực,Tòa án quân sự quân khu,Số lượng Thẩm phán Tòa tối cao,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

416

Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14 về điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2018 của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

570/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 570 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chuyển dự toán kinh phí,Đảm bảo kinh phí hoạt động ,Kinh phí hoạt động,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

417

Nghị quyết số 746/2005/NQ-UBTVQH11 về việc khiếu nại các hành vi thương mại do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, để giải thích điểm c khoản 2 điều 241 của Luật Thương mại

746/2005/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 746 2005,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thương mại,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 746/2005/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

418

Nghị quyết 566/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

566/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 566 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Giám sát Thẩm phán quốc gia,Thẩm phán quốc gia,Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

419

Nghị quyết 567/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

567/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 567 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Chế độ kiểm sát viên,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

420

Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005 ĐÃ PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN THẨM TRA "Căn cứ theo bản phân công kèm theo Nghị quyết số 222/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242