Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 219308 văn bản

361

Nghị quyết số 1036/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

24/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 32/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ vào Nghị quyết số 509/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng

Ban hành: 27/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2006

362

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1037/2006/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1037 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bất động sản ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1037/2006/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2006

Ban hành: 27/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2006

363

Nghị quyết 705/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

14 Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Căn cứ Nghị quyết số 417/2003/UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

364

Nghị quyết 701/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Căn cứ Công văn số 9553-CV/VPTW ngày

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

365

Nghị quyết 696/NQ-UBTVQH14 năm 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Bến Tre do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ công văn số 1223-CV/TU ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre; Căn cứ Biên bản kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre ngày

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

366

Nghị quyết 694/NQ-UBTVQH14 năm 2019 điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

694/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 694 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh địa giới hành chính,Sau điều chỉnh địa giới hành chính,Xác định địa giới hành chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

367

Nghị quyết 685/NQ-UBTVQH14 năm 2019 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Trung Hoa, kiêm nhiệm Liên bang Micronesia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

685/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 685 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm,Đại sứ đặc mệnh toàn quyền,Bổ nhiệm Đại sứ nước ta ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

368

Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 về việc chấm dứt hiệu lực của pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích do Ủy Ban thường vụ Quốc hội ban hành

1014/2006/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1014 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Lao động - Tiền lương UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1014/2006/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

369

Nghị quyết 681/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Doãn Anh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

681/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 681 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Ủy ban Thường vụ Quốc hội ,Nghị quyết Ủy ban thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

370

Nghị quyết 682/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Hồng Thái do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

682/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 682 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Nghị quyết Ủy ban thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

371

Nghị quyết 683/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Lưu Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

683/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 683 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn đại biểu,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Ủy ban Thường vụ Quốc hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

372

Nghị quyết 678/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều động, phê chuẩn Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

678/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU ĐỘNG, PHÊ CHUẨN ỦY VIÊN CHUYÊN TRÁCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Căn cứ

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

373

Nghị quyết 679/NQ-UBTVQH14 năm 2019 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

679/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Căn cứ Quy chế làm việc của

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

374

Nghị quyết 673/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

673/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 673 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đơn vị hành chính xã,Phân loại đơn vị hành chính,Địa giới đơn vị hành chính ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

375

Nghị quyết số 1004/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giải thể cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 quân khu 5 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1004/2006/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1004 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1004/2006/NQ-UBTVQH11

Ban hành: 09/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

376

Nghị quyết số 1005/2006/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập cơ quan điều tra hình sự binh đoàn 5, cơ quan điều tra hình sự khu vực binh đoàn 15 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1005/2006/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1005 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1005/2006/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 NGHỊ

Ban hành: 09/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

377

Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước; chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1003/2006/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1003 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******* Số: 1003/2006/NQ-UBTVQH11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2006

Ban hành: 03/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

378

Nghị quyết số 1002/2006/NQ-UBTVQH11 về việc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn cụ thể của từng ngạch kiểm toán viên nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1002/2006/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1002 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1002/2006/NQ-UBTVQH11 Hà Nội,

Ban hành: 03/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

379

Nghị quyết 658/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

658/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 658 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ sung kế hoạch vốn,Kế hoạch vốn,Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

380

Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2021 về ký Thỏa thuận sửa đổi Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai do Chính phủ ban hành

11/NQ-CP,Nghị quyết 11 2021,Chính phủ,Sửa đổi Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai,Ký Thỏa thuận sửa đổi Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai,Sửa đổi Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai,Sở hữu trí tuệ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150