Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 219162 văn bản

341

Nghị quyết 772/NQ-UBTVQH14 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

772/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 772 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm,Phê chuẩn miễn nhiệm,Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

342

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2021 về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2021,Tỉnh Kon Tum,Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn Kon Tum,Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Kon Tum,Phân bổ đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

343

Nghị quyết 768/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

768/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 768 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chia thị xã,Hợp nhất thị xã,Thị xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 768/NQ-UBTVQH

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

344

Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

767/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 767 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị xã,Thị xã,Chia thị xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 767/NQ-UBTVQH

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

345

Nghị quyết 771/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

771/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

346

Nghị quyết 770/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

770/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

347

Nghị quyết 769/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

769/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP 04 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Căn cứ Nghị quyết

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

348

Nghị quyết 766/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Lê Thị Thủy do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

766/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 766 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn đại biểu,Đại biểu Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

349

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2021,Tỉnh Lào Cai,Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai,Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI,Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Lào Cai 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

350

Nghị quyết 750/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

750/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 750 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kéo dài thời hạn ,Người giữ chức vụ ,Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

351

Nghị quyết số 1053/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giải thích khoản 6 điều 19 của luật kiểm toán nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1053/2006/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1053 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kế toán - Kiểm toán UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1053/2006/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 10 tháng 11

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

352

Nghị quyết 749/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về cho thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Văn Thể do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

749/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 749 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tài chính,Thành viên,Ngân sách,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/NQ-UBTVQH

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

353

Nghị quyết 738/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

738/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 738 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình giám sát,Chương trình giám sát Quốc hội ,Chương trình giám sát Ninh Thuận ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

354

Nghị quyết 720/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

720/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 720 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn,Thành lập đơn vị hành chính,Huyện Kon Plông,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

355

Nghị quyết 721/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

721/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 721 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập phường,Thành lập đơn vị hành chính,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

356

Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11 về danh sách ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1044/2006/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1044 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1044/2006/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 08 tháng 09

Ban hành: 08/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

357

Nghị quyết 714/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

714/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 714 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thực hiện Nghị quyết,Chương trình xây dựng luật ,Xây dựng luật pháp lệnh ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2019

358

Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 về việc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1039/2006/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1039 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 1039/2006/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2006

359

Nghị quyết 713/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

713/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 713 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Danh sách,Đoàn giám sát,Phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

360

Nghị quyết 11/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông qua tại các Nghị quyết: 16/NQ-HĐND và 58/NQ-HĐND

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Thông qua danh mục bổ sung công trình cần thu hồi đất,Danh mục bổ sung công trình cần thu hồi đất Bắc Kạn,Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất tỉnh Bắc Kạn,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68