Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 219695 văn bản

281

Nghị quyết 851/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các Bộ, ngành và địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

851/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 851 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kế hoạch đầu tư,Điều chỉnh kế hoạch,Kế hoạch vốn nước ngoài ,Đầu tư ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

282

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Pháp lệnh 10 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Phòng chống mại dâm,Phòng chống mại dâm,Cưỡng bức bán dâm,Người bán dâm,Bảo kê mại dâm,Chứa mại dâm,Môi giới mại dâm,10/2003/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

283

Nghị quyết 850/NQ-UBTVQH14 năm 2019 bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

850/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 850 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ sung kinh phí,Thuốc thú y,Dự trữ quốc gia ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

284

Nghị quyết 849/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

849/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 849 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn miễn nhiệm,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

285

Nghị quyết 848/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

848/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 848 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu ,Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban ,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

286

Nghị quyết 846/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

846/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 846 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu ,Hội đồng nhân dân,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

287

Nghị quyết 843/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm và cho thôi làm thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

843/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 843 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn miễn nhiệm,Phó Chủ nhiệm Ủy ban ,Miễn nhiệm chức vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

288

Nghị quyết 844/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

844/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 844 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Hội đồng nhân dân,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

289

Nghị quyết 845/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

845/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 845 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Hội đồng nhân dân,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

290

Nghị quyết 840/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

840/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 840 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Hội đồng nhân dân,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

291

Nghị quyết 841/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

841/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 841 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Hội đồng nhân dân,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

292

Nghị quyết 839/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

839/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 839 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Hội đồng nhân dân,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

293

Pháp lệnh động viên công nghiệp năm 2003

Pháp lệnh 09 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Động viên công nghiệp,Động viên công nghiệp,Chuẩn bị động viên công nghiệp,Doanh nghiệp công nghiệp,Chỉ tiêu động viên công nghiệp,09/2003/PL-UBTVQH11,Doanh nghiệp,Thương mại UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

294

Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003

Pháp lệnh 08 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Trọng tài Thương mại,Trọng tài Thương mại,Trung tâm Trọng tài,Trọng tài viên,Hội đồng trọng tài,Thỏa thuận trọng tài,Phí trọng tài,08/2003/PL-UBTVQH11,Thương mại,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

295

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003

Pháp lệnh 07 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân,Hành nghề y dược tư nhân,Y dược tư nhân,Cơ sở hành nghề y dược tư nhân,07/2003/PL-UBTVQH11,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

296

Nghị quyết 829/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hà Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

829/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 829 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đơn vị hành chính cấp xã,Tỉnh Hà Nam,Đơn vị hành chính cấp huyện,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

297

Nghị quyết 828/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

828/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 828 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đơn vị hành chính cấp xã,Tỉnh Phú Thọ,Sắp xếp,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 828/NQ-UBTVQH

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

298

Nghị quyết 837/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

837/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 837 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đơn vị hành chính cấp huyện,Đơn vị hành chính cấp xã,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

299

Nghị quyết 831/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

831/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 831 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đơn vị hành chính cấp xã,Sắp xếp,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 831/NQ-UBTVQH

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

300

Nghị quyết 832/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

832/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 832 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đơn vị hành chính cấp xã,Sắp xếp,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 832/NQ-UBTVQH

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242