Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 241-260 trong 222759 văn bản

241

Nghị quyết 923/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

923/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 923 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng,Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Cao Bằng,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Cao Bằng khóa XVI,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

242

Nghị quyết 922/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

922/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 922 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Bình Phước,Kết quả bầu chủ tịch,Phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

243

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

Pháp lệnh 12 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Phụ gia thực phẩm,Vi chất dinh dưỡng,Cơ sở chế biến thực phẩm,Thực phẩm chức năng,Kinh doanh thực phẩm,12/2003/PL-UBTVQH11,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

244

Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016

Pháp lệnh 11 2016,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Cán bộ quản lý thị trường,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Hoạt động kiểm soát quản lý thị trường,Lực lượng quản lý thị trường ,11/2016/UBTVQH13,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

245

Nghị quyết 918/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

918/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 918 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quảng Bình ,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

246

Nghị quyết 919/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

919/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 919 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu ,Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình,Phê chuẩn kết quả bầu nhiệm kì 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

247

Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về tiếp nhận và phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Công văn số 529/BCA-X01 ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an; Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tại Tờ trình số 1475/TTr-UBQPAN14 ngày 02/3/2020; Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tiếp nhận bà

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

248

Nghị quyết 917/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

917/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 917 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Bình Dương,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Phê chuẩn kết quả bầu ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

249

Nghị quyết 915/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

915/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 915 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu ,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu ,Kết quả bầu Phó chủ tịch nhiệm kì 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

250

Nghị quyết 911/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

57/2014/QH13; Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án,

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

251

Nghị quyết 912/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm lại Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

912/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 912 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm lại công chức,Tổng Kiểm toán Nhà nước,Bổ nhiệm lại Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

252

Nghị quyết 910/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

910/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 910 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Khánh Hòa ,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

253

Nghị quyết 909/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

909/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 909 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu ,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

254

Nghị quyết 899/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Ban Dân nguyện; Căn cứ Nghị quyết số 888/2010/UBTVQH12 ngày 05/3/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

255

Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

892/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 892 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sắp xếp,Đơn vị hành chính cấp xã,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 892/NQ-UBTVQH

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

256

Nghị quyết 896/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

896/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC TỈNH LÀO CAI ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Căn cứ Nghị

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

257

Nghị quyết 893/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

893/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

258

Nghị quyết 897/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số: 897/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN VÀ ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

259

Nghị quyết 894/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

894/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 894 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sắp xếp,Đơn vị hành chính cấp xã,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 894/NQ-UBTVQH

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

260

Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

895/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 895 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sắp xếp,Đơn vị hành chính cấp xã,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 895/NQ-UBTVQH

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server251