Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 388/2003/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 216562 văn bản

201

Nghị quyết 985/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

985/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 985 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Trường Cao đẳng Việt Hàn,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020,Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

202

Nghị quyết 982/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Căn cứ Công văn số

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

203

Nghị quyết 978/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

978/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 978 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội,Chương trình giám sát của Quốc hội 2021,Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

204

Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

977/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 977 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thực hiện Chương trình xây dựng luật pháp lệnh,Nghị quyết Chương trình xây dựng luật pháp lệnh,Thực hiện Nghị quyết xây dựng luật pháp lệnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

205

Nghị quyết 975/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

975/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 975 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tây Ninh,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân nhân khóa IX,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Tây Ninh 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

206

Nghị quyết 976/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

976/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 976 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Tây Ninh,Phê chuẩn kết quả bầu tỉnh Tây Ninh khóa IX,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

207

Nghị quyết 966/NQ-UBTVQH14 năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 468/NQ-UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

966/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 966 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sửa đổi Nghị quyết 468/NQ-UBTVQH14,Điều chỉnh giảm tiền đối với các dự án chưa giải ngân,Điều chỉnh giảm tiền dự án chưa giải ngân hết,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

208

Nghị quyết 964/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Căn cứ Công văn số 12258-CV/VPTW ngày 03/6/2020 của

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

209

Nghị quyết 963/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Căn cứ Công văn số 12258-CV/VPTW ngày

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

210

Nghị quyết 965/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Căn cứ Công văn số 12258-CV/VPTW ngày 03/6/2020

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

211

Nghị quyết 961/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

961/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 961 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện,Miễn nhiệm chức vụ bà Nguyễn Thanh Hải,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

212

Nghị quyết 962/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

962/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 962 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện,Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện,Bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

213

Nghị quyết 960/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

960/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 960 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Thái Nguyên,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Thái Nguyên,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

214

Nghị quyết 959/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số: 959/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Căn cứ Nghị

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

215

Nghị quyết 957/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

957/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 957 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thái Bình,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thái Bình,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

216

Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

955/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 955 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt bà Nguyễn Thanh Hải,Đoàn đại biểu Quốc hội bà Nguyễn Thanh Hải,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

217

Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

952/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 952 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn,Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

218

Nghị quyết 945/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Triệu Thế Hùng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

945/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 945 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt ông Triệu Thế Hùng,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội ông Triệu Thế Hùng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

219

Nghị quyết 946/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

946/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 946 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Bình,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Ninh Bình,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

220

Nghị quyết 943/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

943/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 943 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182