Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 3847/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22772 công văn

1

Công văn 3847/TCT-TNCN năm 2016 giới thiệu nội dung mới Thông tư 96/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 3847/TCT-TNCN V/v: giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 96/2016/TT-BTC. Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

2

Công văn 3847/TCT-TNCN về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3847/TCT-TNCN,Công văn 3847 2009,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn,Luật thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3847/TCT-TNCN V/v hướng dẫn thực hiện

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

3

Công văn 3847/TCT-KK năm 2020 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

3847/TCT-KK,Công văn 3847 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế,Hướng dẫn hồ sơ khai thuế,Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

4

Công văn 3847/TCT-CS năm 2014 về mẫu thông báo nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

3847/TCT-CS,Công văn 3847 2014,Tổng cục Thuế,Gia hạn nộp tiền sử dụng đất,Chậm nộp tiền sử dụng đất ,Giãn nộp tiền sử dụng đất,Nộp tiền sử dụng đất,Thí điểm nộp tiền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

5

Công văn 3847/TCT-CS năm 2013 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

3847/TCT-CS,Công văn 3847 2013,Tổng cục Thuế,Chính sách tiền thuê đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3847/TCT-CS V/v giải đáp chính sách

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

6

Công văn 3847/TCT-CS về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Tổng cục Thuế ban hành

3847/TCT-CS,Công văn 3847 2011,Tổng cục Thuế,Trích lập dự phòng,Dự phòng nợ phải thu khó đòi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3847/TCT-CS V/v: trích lập

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2011

7

Công văn 3847/TCT-CS trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

3847/TCT-CS,Công văn 3847 2010,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Vật liệu xây dựng không nung,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3847/TCT-CS V/v: trả lời

Ban hành: 30/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

8

Công văn số 3847 TCT/PCCS ngày 19/11/2004 của Tổng cục thuế về việc hoá đơn tự in không đảm bảo chất lượng

3847TCT/PCCS,Công văn 3847TCT 2004,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3847 TCT/PCCS V/v hoá đơn tự in không đảm bảo chất lượng Hà

Ban hành: 19/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

9

Công văn 3847/QLD-GT năm 2020 về đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác trong phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành

3847/QLD-GT,Công văn 3847 2020,Cục Quản lý dược,Phòng chống dịch bệnh,Cung ứng thuốc,Dịch Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3847/QLD-GT V/v đảm bảo

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

10

Công văn 4751/TCT-TNCN năm 2018 về xác định mức doanh thu phải nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

4751/TCT-TNCN,Công văn 4751 2018,Tổng cục Thuế,Hộ gia đình,Nghĩa vụ nộp thuế,Xác định doanh thu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4751/TCT-TNCN V/v xác

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

11

Công văn 4655/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

4655/TCT-TNCN,Công văn 4655 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Áp dụng chính sách thuế ,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

12

Công văn 4571/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ do Tổng cục Thuế ban hành

4571/TCT-TNCN,Công văn 4571 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Chính sách thuế,Thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

13

Công văn 4389/TCT-TNCN năm 2018 vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

4389/TCT-TNCN,Công văn 4389 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Áp dụng chính sách thuế ,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4389/TCT-TNCN

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

14

Công văn 4371/TCT-TNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

4371/TCT-TNCN,Công văn 4371 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chuyển nhượng bất động sản,Hoạt động chuyển nhượng bất động sản ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

15

Công văn 4224/TCT-TNCN năm 2018 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

4224/TCT-TNCN,Công văn 4224 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Miễn thuế thu nhập cá nhân,Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

16

Công văn 4023/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

4023/TCT-TNCN,Công văn 4023 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Tính thuế thu nhập cá nhân ,Chuyển nhượng chứng khoán,Thuế chuyển nhượng chứng khoán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

17

Công văn 3850/TCT-TNCN năm 2018 về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

3850/TCT-TNCN,Công văn 3850 2018,Tổng cục Thuế,Đăng ký giảm trừ gia cảnh ,Đối tượng được giảm trừ gia cảnh,Gia hạn đăng ký người phụ thuộc,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

18

Công văn 3744/TCT-TNCN năm 2018 về khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3744/TCT-TNCN,Công văn 3744 2018,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế,Kê khai thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

19

Công văn 3713/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3713/TCT-TNCN,Công văn 3713 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Tính thuế thu nhập cá nhân ,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

20

Công văn 3681/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3681/TCT-TNCN,Công văn 3681 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Cách tính thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56