Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3807/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203664 văn bản

1

Quyết định 3807/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017

3807/QD-UBND,Quyết định 3807 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3807/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu,

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

2

Quyết định 3807/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đô thị được áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

3807/QD-UBND,Quyết định 3807 2012,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3807/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 19 tháng 12 năm

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

3

Quyết định 3807/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

phúc --------------- Số: 3807/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 15 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THANH HOÁ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

4

Quyết định 3807/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đông Dư-Dương Xá, tỷ lệ 1/500, địa điểm: huyện Gia Lâm, Hà Nội

3807/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG ĐÔNG DƯ - DƯƠNG XÁ, TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: huyện Gia Lâm, Hà Nội. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 23/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

5

Quyết định 3807/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3807/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2011

6

Quyết định 5550/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 3807/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3807/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2013

7

Quyết định 3807/QĐ-BKHCN năm 2019 về phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3807/QD-BKHCN,Quyết định 3807 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Lĩnh vực sản xuất cần đổi mới đo lường,Quản lý đo lường chất lượng ,Lĩnh vực kinh doanh cần tăng cường hoạt động đo lường,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

8

Quyết định 3807/2007/QĐ-UBND ban hành “Quy định Gia đình hiếu học, Gia đình hiếu học tiêu biểu, Dòng họ hiếu học, Khu dân cư hiếu học và thẩm quyền công nhận các danh hiệu đó” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3807/2007/QD-UBND,Quyết định 3807 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Gia đình hiếu học,Dòng họ hiếu học,Khu dân cư hiếu học,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 3807/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 06/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2007

9

Quyết định 3807/QĐ-BVHTTDL năm 2010 về tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

3807/QD-BVHTTDL,Quyết định 3807 2010,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tặng Bằng khen,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3807/QĐ-BVHTTDL Hà Nội,

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2010

10

Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ cứu nạn từ Quốc lộ 27 vào Trung tâm xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

616/KHĐT-XDTĐ ngày 26/7/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội bộ thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông (điều chỉnh tại Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 và Quyết định số

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

11

Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh về việc

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

12

Quyết định 5800/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04 186/-UB-NC 24/3/2000 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận. 12/8/2011 Không còn phù hợp với Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban

Ban hành: 23/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

13

Quyết định 661/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt “Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”

661/QD-UBND,Quyết định 661 2020,Tỉnh Điện Biên,Đề án bảo tồn phát huy giá trị Di tích lịch sử đến 2030,Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên,Bảo tồn Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Điện Biên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

14

Quyết định 2117/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

2117/QD-UBND,Quyết định 2117 2020,Tỉnh Lào Cai,Công bố 05 thủ tục hành chính quốc tịch Lào Cai,Danh mục thủ tục hành chính quốc tịch Sở Tư pháp,05 thủ tục hành chính quốc tịch Sở Tư pháp Lào Cai,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

15

Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

267/QD-UBND,Quyết định 267 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai,Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai,Cấp độ rủi ro thiên tai Tuyên Quang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

16

Quyết định 2078/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

2078/QD-UBND,Quyết định 2078 2020,Tỉnh Lào Cai,Công bố 16 thủ tục hành chính chứng thực Lào Cai,16 thủ tục hành chính Sửa đổi Sở Tư pháp Lào Cai,Danh mục thủ tục hành chính chứng thực Sở Tư pháp,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

17

Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

635/QD-UBND,Quyết định 635 2020,Tỉnh Điện Biên,Quy trình thủ tục hành chính phòng chống thiên tai,Giải quyết thủ tục hành chính phòng chống thiên tai,Giải quyết Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------- CỘNG HÒA

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

18

Quyết định 1490/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

1490/QD-UBND,Quyết định 1490 2020,Tỉnh Hưng Yên,Định mức máy móc thiết bị chuyên dùng trong y tế,Tiêu chuẩn định mức máy móc chuyên dùng Hưng Yên,Danh mục thiết bị chuyên dùng y tế Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

19

Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

637/QD-UBND,Quyết định 637 2020,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ khám chữa bệnh,Thủ tục hành chính bãi bỏ khám bệnh Sở Y tế,Danh mục thủ tục hành chính Khám bệnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

20

Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

636/QD-UBND,Quyết định 636 2020,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi về Chứng thực,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ chứng thực Sở Tư pháp,Thủ tục hành chính chứng thực Sở Tư pháp Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.237.43.68