Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 38/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128986 văn bản

1

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2025

38/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Thực hiện Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới Nam Định,Ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Nam Định,Phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Nam Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

2

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2021 về tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng cho giai đoạn 2022-2025

38/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tổng điều tra hộ nghèo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Tổng điều tra hộ cận nghèo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo Bà Rịa Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

3

Kế hoạch 38/KH-UBND triển khai thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2021

38/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp Hưng Yên,Hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch về giáo dục nghề nghiệp Hưng Yên 2021,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

4

Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

38/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ngãi,Công tác dân vận chính quyền tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện công tác dân vận chính quyền 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

5

Quyết định 38/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

6

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Đồng Tháp ban hành

38/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Quy hoạch đất đai tại đô thị tỉnh Đồng Tháp,Quản lý sử dụng đất đai tại đô thị,Pháp luật quy hoạch quản lý sử dụng đất đai đô thị,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

7

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2021 về thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

38/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Lào Cai,Thích ứng với biến đổi khí hậu 2021 2030,Thích ứng biến đổi khí hậu tầm nhìn đến 2050,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

8

Kế hoạch 38/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

38/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Công tác phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An,Công tác cứu nạn cứu hộ tỉnh Nghệ An,Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

9

Quyết định 38/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Gia Lai,Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Gia Lai,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Gia Lai,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

10

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ,Thủ tục hành chính lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ Ninh Thuận,Thủ tục hành chính Sở Nội vụ Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

11

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh Bắc Kạn,Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh,Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

12

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục hành chính Quản lý xây dựng,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

13

Chỉ thị 38/CT-UBND năm 2020 về ngăn chặn, xử lý tình trạng xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Nghệ An

38/CT-UBND,Chỉ thị 38 2020,Tỉnh Nghệ An,Ngăn chặn xe quá trọng tải hoạt động trên đê tỉnh Nghệ An,Xử lý xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê Nghệ An,Tình trạng xe quá trọng tải hoạt động trên các tuyến đê,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

14

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 về tăng cường sự trợ giúp đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

38/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Trợ giúp đối với người khuyết tật,Tăng cường sự trợ giúp đối với người khuyết tật,Tăng cường sự trợ giúp đối với người khuyết tật Thái Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

15

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 291/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” do tỉnh Cà Mau ban hành

38/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Tăng cường công tác phòng chống kiểm soát ma tuý,Công tác phòng chống kiểm soát ma tuý,Phòng chống kiểm soát ma tuý Cà Mau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

16

Kế hoạch 38/KH-UBND về tuyển dụng công chức năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

38/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Tuyển dụng công chức Kiên Giang 2020,Quy chế tuyển dụng công chức Kiên Giang,Kế hoạch tuyển dụng công chức Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

17

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tỉnh Sóc Trăng

38/KH-UBND,Tỉnh Sóc Trăng,Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19,Đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 Sóc Trăng,Cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

18

Kế hoạch 38/KH-UBND về thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

38/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện công tác gia đình Quảng Ngãi,Phòng chống bạo lực gia đình Quảng Ngãi,Công tác phòng chống bạo lực gia đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

19

Kế hoạch 38/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của tỉnh Yên Bái

38/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/KH-UBND Yên Bái, ngày 19 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

20

Kế hoạch 38/KH-UBND về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

38/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/KH-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.16.13
server250