Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2018/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7046 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-38:2017 (IEC 60317-38:2013) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 38: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 200

TCVN7675-38:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-38:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-38:2017 IEC 60317-38:2013 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 38: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER HOẶC POLYESTERIMIDE PHỦ POLYAMIDE-IMIDE CÓ LỚP KẾT DÍNH, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specifications

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 38:2015/BGTVT về kiểm tra và chế tạo công – te – nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải do bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN38:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN38:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 38 : 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG-TE-NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI National tenchnical regulation on survey and construction of freight containers MỤC LỤC 1. Quy định chung

Ban hành: 05/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-38:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 38: Bệnh tiêu chảy ở lợn do coronavirus

TCVN8400-38:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-38:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-38:2015 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 38: BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN DO CORONAVIRUS Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 38: Porcine epidemic diarrhea Lời nói đầu TCVN 8400-38:2015 do Trung tâm

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BGTVT về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN38:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN38:2011,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 38:2011/BGTVT ,Kiểm tra và chế tạo công ten nơ ,Phương tiện vận tải,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG TEN NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BTNMT về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN38:2011/BTNMT,Quy chuẩn QCVN38:2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 38:2011/BTNMT ,Chất lượng nước mặt ,Bảo vệ đời sống thủy sinh,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH National

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BTTTT về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN38:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN38:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 38:2011/BTTTT ,Thiết bị VSAT,Hoạt động trong băng tần C,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VSAT HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN C National technical regulation on VSAT equipment (C

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12385:2018 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng cholesterol - Phương pháp sắc ký khí

TCVN12385:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12385:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12385:2018 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHOLESTEROL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Foodstuffs - Determination of cholesterol - Gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 12385:2018 được xây dựng trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12384:2018 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng xơ không tan, xơ hòa tan và xơ tổng số - Phương pháp enzym - Khối lượng - Sắc ký lỏng

TCVN12384:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12384:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12384:2018 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XƠ KHÔNG TAN, XƠ HÒA TAN VÀ XƠ TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP ENZYM-KHỐI LƯỢNG-SẮC KÝ LỎNG Foodstuffs - Determination of insoluble, soluble, and total dietary fiber -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12383:2018 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng polydextrose - Phương pháp sắc ký ion

TCVN12383:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12383:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12383:2018 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYDEXTROSE - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ ION Foodstuffs - Determination of polydextrose - Ion chromatographic method Lời nói đầu TCVN 12383:2018 được xây dựng trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12382:2018 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng tinh bột và sản phẩm phân hủy bằng enzym của tinh bột - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12382:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12382:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12382:2018 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TINH BỘT VÀ SẢN PHẨM PHÂN HỦY BẰNG ENZYM CỦA TINH BỘT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Foodstuffs - Enzymatic determination of starch and its degradation products -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12381:2018 (EN 16155:2012) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng sucralose - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu nâng cao

TCVN12381:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12381:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12381:2018 EN 16155:2012 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUCRALOSE PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Foodstuffs - Determination of sucralose - High performance liquid chromatographic method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12380:2018 về Hạt điều thô - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN12380:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12380:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12380:2018 HẠT ĐIỀU THÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Raw cashew nut - Techcical requirements Lời nói đầu TCVN 12380:2018 do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị,

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12341:2018 (ISO 3759:2011) về Vật liệu dệt - Chuẩn bị, đánh dấu và đo mẫu thử vải và sản phẩm may mặc trong phép thử xác định sự thay đổi kích thước

in tests for determination of dimensional change Lời nói đầu TCVN 12341:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 3759:2011. TCVN 12341:2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU DỆT - CHUẨN BỊ, ĐÁNH DẤU VÀ ĐO

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12349:2018 (EN 14164:2014) về Thực phẩm - Xác định vitamin B6 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12349:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12349:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12349:2018 EN 14164:2014 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH VITAMIN B6 BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by high performance chromatography Lời nói đầu TCVN 12349:2018 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12347:2018 về Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng metyl thủy ngân bằng phương pháp sắc ký lỏng - Quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN12347:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12347:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12347:2018 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG METYL THỦY NGÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG - QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Fish and fishery products - Determination of mercury (methyl) content by liquid

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12348:2018 về Thực phẩm đã axit hóa - Xác định pH

TCVN12348:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12348:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12348:2018 THỰC PHẨM ĐÃ AXIT HÓA - XÁC ĐỊNH pH Acidified foods - Determination of pH Lời nói đầu TCVN 12348:2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 981.12 pH of Acidified Foods; TCVN 12348:2018 do Ban

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12233:2018 (IES LM-82-12) về Xác định đặc tính điện và quang phụ thuộc vào nhiệt độ của khối sáng led và bóng đèn led

TCVN12233:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12233:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12233:2018 IES LM-82-12 XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH ĐIỆN VÀ QUANG PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ CỦA KHỐI SÁNG LED VÀ BÓNG ĐÈN LED Characterization of LED light engines and LED lamps for electrical and photometric properties as a

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12224:2018 (IEC 60311:2016) về Bàn là điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc tương tự - Phương pháp đo tính năng

TCVN12224:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12224:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12224:2018 IEC 60311:2016 BÀN LÀ ĐIỆN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH GIA DỤNG HOẶC TƯƠNG TỰ - PHƯƠNG PHÁP ĐO TÍNH NĂNG Electric irons for household and similar use - Methods for measuring performance Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12220:2018 (IEC 60442:2003) về Máy nướng bánh mì bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và tương tự - Phương pháp đo tính năng

TCVN12220:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12220:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẢN QUỐC GIA TCVN 12220:2018 IEC 60442:2003 MÁY NƯỚNG BÁNH MỲ BẰNG ĐIỆN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH GIA DỤNG VÀ TƯƠNG TỰ- PHƯƠNG PHÁP ĐO TÍNH NĂNG Electric toaster for household and similar purposes - Methods for measuring the performance

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144