Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2018/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7359 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-38:2017 (IEC 60317-38:2013) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 38: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 200

TCVN7675-38:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-38:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-38:2017 IEC 60317-38:2013 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 38: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER HOẶC POLYESTERIMIDE PHỦ POLYAMIDE-IMIDE CÓ LỚP KẾT DÍNH, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specifications

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 38:2015/BGTVT về kiểm tra và chế tạo công – te – nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải do bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN38:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN38:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 38 : 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG-TE-NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI National tenchnical regulation on survey and construction of freight containers MỤC LỤC 1. Quy định chung

Ban hành: 05/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-38:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 38: Bệnh tiêu chảy ở lợn do coronavirus

TCVN8400-38:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-38:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-38:2015 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 38: BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN DO CORONAVIRUS Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 38: Porcine epidemic diarrhea Lời nói đầu TCVN 8400-38:2015 do Trung tâm

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BGTVT về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN38:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN38:2011,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 38:2011/BGTVT ,Kiểm tra và chế tạo công ten nơ ,Phương tiện vận tải,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG TEN NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BTNMT về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN38:2011/BTNMT,Quy chuẩn QCVN38:2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 38:2011/BTNMT ,Chất lượng nước mặt ,Bảo vệ đời sống thủy sinh,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH National

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BTTTT về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

band) HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 38:2011 được xây dựng trên cơ sở soát xét, cập nhật Tiêu chuẩn Ngành 68-215:2002 “Thiết bị VSAT (băng C) – yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 33/2002/-BBCVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12346:2018 (EN 16802:2016) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng - Xác định asen vô cơ trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật biển bằng HPLC-ICP-MS trao đổi anion

TCVN12346:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12346:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12346:2018 EN 16802:2016 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VÀ CÁC HỢP CHẤT HÓA HỌC CỦA CHÚNG - XÁC ĐỊNH ASEN VÔ CƠ TRONG THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT BIỂN BẰNG HPLC-ICP-MS TRAO ĐỔI ANION Foodstuffs

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12434:2018 (ISO 16715:2014) về Cần trục - Tín hiệu bằng tay sử dụng với cần trục

TCVN12434:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12434:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12434:2018 ISO 16715:2014 CẦN TRỤC - TÍN HIỆU BẰNG TAY SỬ DỤNG VỚI CẦN TRỤC Cranes - Hand signals used with cranes Lời nói đầu TCVN 12434:2018 hoàn toàn tương đương ISO 16715:2014. TCVN 12434:2018 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12387:2018 (ISO 6658:2017) về Phân tích cảm quan - Phương pháp luận - Hướng dẫn chung

TCVN12387:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12387:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12387:2018 ISO 6658:2017 PHÂN TÍCH CẢM QUAN - PHƯƠNG PHÁP LUẬN - HƯỚNG DẪN CHUNG Sensory analysis - Methodology - General guidance Lời nói đầu TCVN 12387:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 6658:2017; TCVN 12387:2018 do

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12327:2018 (ISO 2233:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy đủ hoàn chỉnh - Điều hòa để thử

TCVN12327:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12327:2018,***,Công nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12327:2018 ISO 2233:2000 BAO B� - BAO B� V� ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN Đ� ĐIỀN ĐẦY, HO�N CHỈNH - ĐIỀU H�A ĐỂ THỬ Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Conditioning for testing Lời n�i đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12329:2018 (ISO 2244:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử va đập theo phương ngang

TCVN12329:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12329:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12329:2018 ISO 2244:2000 BAO BÌ - BAO BÌ VÀ ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN ĐÃ ĐIỀN ĐẦY, HOÀN CHỈNH - PHÉP THỬ VA ĐẬP THEO PHƯƠNG NGANG Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Horizontal impact tests

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12328:2018 (ISO 2234:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử xếp chồng bằng tải trọng tĩnh

TCVN12328:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12328:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12328:2018 ISO 2234:2000 BAO BÌ - BAO BÌ VÀ ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN ĐÃ ĐIỀN ĐẦY, HOÀN CHỈNH - PHÉP THỬ XẾP CHỒNG BẰNG TẢI TRỌNG TĨNH Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Stacking tests using a

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12596:2018 về Quy phạm thực hành vệ sinh đối với gia vị và rau thơm khô

TCVN12596:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12596:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12596:2018 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI GIA VỊ VÀ RAU THƠM KHÔ Code of Hygienic Practice for spices and dried aromatic herbs Lời nói đầu TCVN 12596:2018 do Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12597:2018 về Phân bón - Xác định độ ẩm bằng phương pháp Karl Fischer

TCVN12597:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12597:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12597:2018 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER Fertilizers - Determination of moisture by karl fischer method Lời nói đầu TCVN 12597:2018 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12599:2018 (EN 16007:2011) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định ochratoxin A bằng phương pháp làm sạch qua cột ái lực miễn dịch và sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector huỳnh quang

TCVN12599:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12599:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12599:2018 EN 16007:2011 QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH OCHRATOXIN A BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH QUA CỘT ÁI LỰC MIỄN DỊCH VÀ SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO VỚI DETECTOR HUỲNH QUANG Animal feeding stuffs - Determination

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12600:2018 (EN 16006:2011) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định tổng fumonisin B1 và B2 trong thức ăn hỗn hợp bằng phương pháp làm sạch ái lực miễn dịch và HPLC pha đảo với detector huỳnh quang có tạo dẫn xuất trước cột hoặc sau cột

TCVN12600:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12600:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12600:2018 EN 16006:2011 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH TỔNG FUMONISIN B1 VÀ B2 TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH ÁI LỰC MIỄN DỊCH VÀ HPLC PHA ĐẢO VỚI DETECTOR HUỲNH QUANG CÓ TẠO DẪN XUẤT TRƯỚC CỘT HOẶC SAU CỘT

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12291:2018 (ISO 30409:2016) về Quản lý nguồn nhân lực - Hoạch định lực lượng lao động

TCVN12291:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12291:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12291:2018 ISO 30409:2016 QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - HOẠCH ĐỊNH LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG Human resource management - Workforce planning Lời nói đầu TCVN 12291:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 30409:2016. TCVN 12291:2018 do Ban

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12236:2018 (CIE S 017:2011) về Từ vựng chiếu sáng quốc tế

TCVN12236:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12236:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12236:2018 CIE S 017:2011 TỪ VỰNG CHIẾU SÁNG QUỐC TẾ International lighting vocabulary Lời nói đầu TCVN 12236:2018 hoàn toàn tương đương với CIE S 017:2011; TCVN 12236:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12219:2018 (IEC 60705:2018) về Lò vi sóng dùng cho mục đích gia dụng - Phương pháp đo tính năng

TCVN12219:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12219:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12219:2018 IEC 60705:2018 LÒ VI SÓNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH GIA DỤNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO TÍNH NĂNG Household microwave ovens - Methods for measuring the performance Lời nói đầu TCVN 12219:2018 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11949:2018 (ISO 24335:2006) về Ván lát sàn nhiều lớp - Xác định độ bền va đập

TCVN11949:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11949:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11949:2018  ISO 24335:2006 VÁN LÁT SÀN NHIỀU LỚP - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN VA ĐẬP Laminate floor coverings - Determination of impact resistance Lời nói đầu TCVN 11949:2018 hoàn toàn tương đương ISO 24335:2006. TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5