Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 38/2018/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 44276 công văn

1

Công văn 38/TCT-CS năm 2018 về hoá đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

38/TCT-CS,Công văn 38 2018,Tổng cục Thuế,Sử dụng hoá đơn điện tử,Quản lý hoá đơn điện tử ,Sử dụng hoá đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

2

Công văn 38/GSQL-TH năm 2021 về cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

38/GSQL-TH,Công văn 38 2021,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan,Hướng dẫn cấp mã số nhân viên làm thủ tục hải quan,Hướng dẫn cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

3

Công văn 38/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

38/BXD-VLXD,Công văn 38 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu đá vôi cục ,Vật liệu xây dựng,Đá vôi ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu đá vôi

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

4

Công văn 38/UBDT-CSDT năm 2018 về danh mục đơn vị, hành chính vùng khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

38/UBDT-CSDT,Công văn 38 2018,Uỷ ban Dân tộc,Danh mục đơn vị,Bảng danh mục đơn vị hành chính,Vùng khó khăn,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/UBDT-CSDT V/v ban hành danh mục

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

5

Công văn 38/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

38/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

6

Công văn 38/VPCP-NN năm 2018 về thu thập, tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính do Văn phòng Chính phủ ban hành

38/VPCP-NN,Công văn 38 2018,Văn phòng Chính phủ,Giảm phát thải khí nhà kính ,Đề án giảm khí nhà kính,Phát thải khí nhà kính,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

7

Công văn 1942/UBND-KTN năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 58/2008/-TTg và 38/2011/QĐ-TTg do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định số 58/2008/-TTg ngày 29/4/2008 và QĐ 38/2011/QĐ-TTg ngày 6/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định báo cáo như sau: 1. Tình hình xử lý ô nhiễm của các cơ sở thuộc khu vực công ích trên địa bàn tỉnh Bình Định nằm trong Quyết định 64/2003/-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ và các cơ sở mới phát sinh trên địa

Ban hành: 29/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

8

Công văn 38/BXD-VLXD năm 2016 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

38/BXD-VLXD,Công văn 38 2016,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu khoáng sản,Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản,Vật liệu xây dựng,Khai thác khoáng sản,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

9

Công văn 3762/TCHQ-TXNK năm 2018 thực hiện nội dung miễn thuế tại Thông tư 38/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 3762/TCHQ-TXNK V/v thực hiện nội dung miễn thuế tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đã có hiệu

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

10

Công văn 7772/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 26/2018/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

7772/UBND-TH,Công văn 7772 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7772/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

11

Công văn 38/BXD-QLN năm 2015 thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

38/BXD-QLN,Công văn 38 2015,Bộ Xây dựng,Quản lý sử dụng nhà chung cư,Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ,Quản lý nhà chung cư,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/BXD-QLN V/v

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

12

Công văn 1065/UBND-NNTN năm 2018 về đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

1065/UBND-NNTN,Công văn 1065 2018,Tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1065/UBND-NNTN V/v đính chính Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

13

Công văn 360/UBND-KTN năm 2018 về đính chính Quyết định 02/2018/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

chính Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Hà Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

14

Công văn 191/UBND-NC năm 2018 về đính chính văn bản 07/2018/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

191/UBND-NC,Công văn 191 2018,Tỉnh Điện Biên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 191/UBND-NC V/v đính chính văn bản số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

15

Công văn 38/TCHQ-GSQL năm 2015 về theo dõi quản lý hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

38/TCHQ-GSQL,Công văn 38 2015,Tổng cục Hải quan,theo dõi quản lý nhập khẩu,Hàng hóa nhập khẩu,săm lốp ô tô cao su đã qua sử dụng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

16

Công văn 38/BXD-KTXD năm 2014 về tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

38/BXD-KTXD,Công văn 38 2014,Bộ Xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/BXD-KTXD V/v: tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

17

Công văn 38/GSQL-TH năm 2014 xin bổ sung C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

38/GSQL-TH,Công văn 38,Cục Giám sát quản lý về hải quan,bổ sung C/O mẫu E,xin bổ sung C/O,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/GSQL-TH V/v xin

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

18

Công văn 38/TCT-CS năm 2014 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

38/TCT-CS,Công văn 38 2014,Tổng cục Thuế,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

19

Công văn 38/HTQTCT-HT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2013/NĐ-CP do Cục Hộ tịch Quốc tịch Chứng thực ban hành

38/HTQTCT-HT,Công văn 38 2014,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2013/NĐ-CP,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Môi giới kết hôn trái pháp luật,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

20

Công văn 38/BCĐ-QLTT năm 2013 tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển gia súc nhập lậu qua biên giới với Lào và Campuchia do Ban Chỉ đạo 127-TW ban hành

38/BCD-QLTT,Công văn 38 2013,Ban Chỉ đạo 127-TW,chống buôn lậu gia súc từ Lào,chống buôn lậu gia súc từ Campuchia,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Trách nhiệm hình sự BAN CHỈ ĐẠO 127TW -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146