Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 38/2011/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 132792 văn bản

1

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2012

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

2

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND và 35/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Thành phố Đà Nẵng,Chuyển quyền sử dụng đất,Quy chế bán đấu giá nhà UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Đà

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2012

3

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Gia Lai,Phân cấp quản lý giá,Tỉnh Gia Lai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Gia Lai,

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

4

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Hà Tĩnh,Quy chế phối hợp,Quản lý Nhà nước,Đấu tranh phòng chống buôn lậu,Chống buôn lậu gian lận thương mại,Chống hàng giả,Thương mại,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

5

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND quy định về giá đất năm 2012 tại tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Bình Thuận,Giá đất năm 2012,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 23/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

6

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy định giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Quảng Nam,Giá đất năm 2012,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 20

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2012

7

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về mẫu đơn trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Kon Tum,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Mẫu đơn đăng ký,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2011

8

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch phát triển điện lực ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2011

9

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Sóc Trăng,Dự toán thu ngân sách nhà nước,Điều tiết khoản thu ngân sách nhà nước ,Giao dự toán thu Ngân sách nhà nước ,Chi ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2013

10

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Lai Châu ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

11

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn do tỉnh Kiên Giang ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Kiên Giang,Mức giá dịch vụ ,Giá dịch vụ xe ô tô ,Giá dịch vụ xe ra vào,Giá dịch vụ xe ra vào bến xe,Thương mại,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

12

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Khánh Hòa,Kinh doanh khai thác quản lý chợ,Quy chế đấu thầu,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 02/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

13

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy định Cơ chế liên thông trong việc giải quyết hồ sơ giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và trường hợp biến động sau cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Tiền Giang,Cơ chế liên thông,Chuyển mục đích sử dụng đất,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Tài sản gắn liền với đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

14

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Bình Định, ngày 17

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

15

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và quy trình phối hợp giữa cơ quan chức năng trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính thu tiền thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Yên Bái,Đơn giá thuê đất,Đơn giá thuê mặt nước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Yên

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

16

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Đắk Lắk,Thu viện phí,Mức thu viện phí,Mức giá thu viện phí,Điều chỉnh giá thu viện phí,Mức thu một phần viện phí ,Thu một phần viện phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

17

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Hậu Giang,Đơn giá thuê đất,Bảng đơn giá thuê đất,Tỉnh Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 08/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2011

18

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quy chế làm việc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2011/QĐ-UBND Thừa Thiên

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

19

Quyết định 38/2011/QÐ-UBND về quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Tây Ninh,Quy chế quản lý Nhà nước,Hoạt động thông tin đối ngoại,Cục Thông tin đối ngoại,Quản lý thông tin đối ngoại ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

20

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

38/2011/QD-UBND,Quyết định 38 2011,Tỉnh Lào Cai,Ủy ban nhân dân,Quy chế phối hợp hoạt động ,Hội Nông dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.232.99