Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 38/2001/PL-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 198399 văn bản

1

Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Pháp lệnh 38 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh phí lệ phí,Phí lệ phí,Mức thu lệ phí,38/2001/PL-UBTVQH10,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2001/PL-UBTVQH

Ban hành: 28/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

2

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007

35/2007/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

3

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Pháp lệnh 33 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ký kết Thỏa thuận quốc tế,Ký kết Thỏa thuận quốc tế,Thực hiện Thỏa thuận quốc tế,Thỏa thuận quốc tế,33/2007/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

4

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

34/2007/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2007 PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

5

Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Uỷ ban thường vụ quốc hội năm 2007

Pháp lệnh 32 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh bảo vệ công trình an ninh,Công trình an ninh quốc gia quan trọng,Bảo vệ công trình an ninh quốc gia,Công trình an ninh quốc gia,Bảo vệ công trình quan trọng,32/2007/PL-UBTVQH11 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

6

Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006

Pháp lệnh 30 2006,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi,Pháp lệnh điều tra hình sự,Cơ quan Cảnh sát điều tra,Cục Cảnh sát điều tra tội phạm,Sửa đổi,Bổ sung,30/2006/PL-UBTVQH11,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

7

Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006

Pháp lệnh 29,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh giải quyết hành chính sửa đổi,Pháp lệnh vụ án hành chính sửa đổi,Giải quyết vụ án hành chính sửa đổi,Pháp lệnh giải quyết vụ án hành chính,Giải quyết vụ án hành chính,Thủ tục giải quyết vụ án hành chính,Sửa đổi,Bổ sung,29/2006/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ

Ban hành: 05/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Pháp lệnh ngoại hối năm 2005

lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI Căn cứ vào hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/qh10 ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

Pháp lệnh 11 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Cán bộ công chức sửa đổi,Pháp lệnh Cán bộ công chức,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Công chức dự bị,Sửa đổi,Bổ sung,11/2003/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

10

Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005

phúc ******** Số: 27/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Pháp lệnh 26 2005,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Ưu đãi người có công cách mạng,Người hoạt động cách mạng,Người hoạt động kháng chiến,Người có công cách mạng,Có công cách mạng,26/2005/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Pháp lệnh cảnh vệ năm 2005

Số: 25/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2005 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 25/2005/PL-UBTVQH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ CẢNH VỆ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12

Ban hành: 02/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

13

Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004

Pháp lệnh 24 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Giám định tư pháp,Giám định tư pháp,Giám định viên tư pháp,Tổ chức giám định tư pháp,Viện Pháp y quốc gia,Viện Pháp y quân đội,Trung tâm Pháp y,24/2004/PL-UBTVQH11,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

14

Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004

Pháp lệnh 22 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh chống trợ cấp nhập khẩu,Chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu,Chống trợ cấp,Chống trợ cấp nhập khẩu,Thuế chống trợ cấp,22/2004/PL-UBTVQH11,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

15

Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Pháp lệnh 23 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự,Tổ chức điều tra hình sự,Cơ quan điều tra,Hoạt động điều tra,Điều tra tố tụng hình sự,23/2004/PL-UBTVQH11,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

16

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004

Pháp lệnh 21 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo,Tín ngưỡng Tôn giáo,Tự do tín ngưỡng,Hoạt động tín ngưỡng,Tổ chức tôn giáo,Nhà tu hành,21/2004/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

17

Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia năm 2004

Pháp lệnh 17 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia,Dự trữ Quốc gia,Hàng dự trữ quốc gia,Quỹ dự trữ quốc gia,Đơn vị dự trữ quốc gia,Kho dự trữ quốc gia,17/2004/PL-UBTVQH11 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

18

Pháp lệnh Thú y năm 2004

Pháp lệnh 18 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thú y,Kiểm dịch động vật,Kiểm soát giết mổ,Kiểm tra vệ sinh thú y,chế phẩm sinh học,Sản phẩm động vật,18/2004/PL-UBTVQH11,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

19

Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004

Pháp lệnh 19 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dân quân tự vệ,Dân quân tự vệ,Lực lượng dân quân tự vệ,Dân quân tự vệ nòng cốt,Chế độ dân quân tự vệ,19/2004/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

20

Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004

Pháp lệnh 20 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Chống bán phá giá,Chống bán phá giá hàng nhập khẩu,Chống bán phá giá hàng hóa,Chống bán phá giá,Bán phá giá hàng hóa,Bán phá giá,20/2004/PL-UBTVQH11,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49