Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 7010 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12765:2019 (ISO 7322:2014) về Gỗ xốp composite - Phương pháp thử

TCVN12765:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12765:2019,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12765:2019 ISO 7322:2014 GỖ XỐP COMPOSITE - PHƯƠNG PHÁP THỬ Composition cork - Test methods Lời nói đầu TCVN 12765:2019 hoàn toàn tương đương với ISO 7322:2014. TCVN 12765:2019 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12719:2019 về Khảo nghiệm phân bón cho cây trồng hằng năm

TCVN12719:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12719:2019,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12719:2019 KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG HẰNG NĂM Fertilizer field testing for annual crops Lời nói đầu TCVN 12719:2019 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị.

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12720:2019 về Khảo nghiệm phân bón cho cây trồng lâu năm

TCVN12720:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12720:2019,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12720:2019 KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG LÂU NĂM Fertilizer field testing for perennial crops Lời nói đầu TCVN 12720:2019 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị.

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8645:2019 về Công trình thủy lợi thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá

TCVN8645:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8645:2019,***,Nông nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8645:2019 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU KHOAN PHỤT VỮA XI MĂNG VÀO NỀN ĐÁ Hydraulic structures - Design, construction and acceptance drilling and injecting cement into rock foundation

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12697:2019 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine - Phương pháp sắc ký lỏng - Khối phổ hai lần

TCVN12697:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12697:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12697:2019 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT CLENBUTEROL, SALBUTAMOL, RACTOPAMINE - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG - KHỐI PHỔ HAI LẦN Animal feed- Determination of content of clenbuterol, salbutamol,

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12621:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TCVN12621:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12621:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12621:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT AMIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Fertilizers - Determination of amino acids content by high performance liquid chromatography method (HPLC) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12622:2019 về Phân bón - Xác định lưu huỳnh (dạng sulfat) hòa tan trong nước bằng phương pháp khối lượng

TCVN12622:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12622:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12622:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH (DẠNG SULFAT) HÒA TAN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Fertilizers - Determination of water - soluble sulfur (sulfates form) by gravimetric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12620:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chính với nitơ amoniac

TCVN12620:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12620:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12620:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG AXIT AMIN TỰ DO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG NITƠ FORMOL VÀ HIỆU CHÍNH VỚI NITƠ AMONIAC Fertilizers - Determination of free amino acids content by formaldehyde titration method

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11407:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

TCVN11407:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11407:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11407:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC HỮU HIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fertilizers - Determination of available silicon content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 11407:2019 thay thế cho

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12818:2019 về Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo đặc tính thể tích superpave

TCVN12818:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12818:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12818:2019 HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - THIẾT KẾ THEO ĐẶC TÍNH THỂ TÍCH SUPERPAVE Hot mix Asphalt - Superpave Volumetric Mix Design MỤC LỤC 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ, định nghĩa và từ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9292:2019 về Phân bón - Phương pháp xác định axit tự do

TCVN9292:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9292:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9292:2019 PHÂN BÓN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH AXIT TỰ DO Fertilizers - Method for determination for free acid Lời nói đầu TCVN 9292:2019 thay thế TCVN 9292:2012. TCVN 9292:2019 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

133

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2019/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc

QCVN54:2019/BGTVT,Quy chuẩn QCVN54:2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 54: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CAO TỐC National Technical Regulation on the Classification

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

135

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2019/BGTVT về Hoạt động kéo trên biển

QCVN73:2019/BGTVT,Quy chuẩn QCVN73:2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 73: 2019/BGTVT     QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HOẠT ĐỘNG KÉO TRÊN BIỂN National Technical Regulation

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

136

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BGTVT về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN38:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN38:2011,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 38:2011/BGTVT ,Kiểm tra và chế tạo công ten nơ ,Phương tiện vận tải,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG TEN NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BTNMT về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN38:2011/BTNMT,Quy chuẩn QCVN38:2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 38:2011/BTNMT ,Chất lượng nước mặt ,Bảo vệ đời sống thủy sinh,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH National

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BTTTT về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

band) HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 38:2011 được xây dựng trên cơ sở soát xét, cập nhật Tiêu chuẩn Ngành 68-215:2002 “Thiết bị VSAT (băng C) – yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 33/2002/-BBCVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng

QCVN01:2019/BXD,Quy chuẩn QCVN01:2019,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 01:2019/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG National technical regulation on construction planning MỤC LỤC 1 Quy định chung 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng áp dụng 1.3 Tài liệu viện dẫn 1.4 Giải

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

140

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN16:2019/BXD,Quy chuẩn QCVN16:2019,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 16:2019/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Lời nói đầu

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184