Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 7010 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12851:2019 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc

TCVN12851:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12851:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12851:2019 TRUY XUẤT NGUỒN GỐC - YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC Traceability - Requirements for bodies providing audit and certification of traceability systems

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5860:2019 về Sữa tươi thanh trùng

TCVN5860:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5860:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7402:2019 về Kem thực phẩm

TCVN7402:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7402:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10084:2019 (ISO 20866:2018) về Giầy dép - Phương pháp thử đế trong - Độ bền tách lớp

TCVN10084:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10084:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10084:2019 ISO 20866:2018 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ TRONG - ĐỘ BỀN TÁCH LỚP Footwear- Test methods for insoles - Delamination resistance Lời nói đầu TCVN 10084:2019 hoàn toàn tương đương với ISO 20866:2018.

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12729:2019 (ISO 19952:2005) về Giầy dép – Từ vựng

TCVN12729:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12729:2019,***,Công nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12729:2019 ISO 19952:2005 GIẦY D�P - TỪ VỰNG Footwear - Vocabulary Lời n�i đầu TCVN 12729:2019 ho�n to�n tương đương với ISO 19952:2005. TCVN 12729:2019 do Ban kỹ thuật ti�u chuẩn quốc gia TCVN/TC 216 Giầy d�p

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12715:2019 về Gỗ dán - Độ bền sinh học - Hướng dẫn chọn gỗ dán trong các điều kiện sử dụng

TCVN12715:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12715:2019,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12715:2019 GỖ DÁN - ĐỘ BỀN SINH HỌC - HƯỚNG DẪN CHỌN GỖ DÁN TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG Plywood - Biological durability - Guidance for the selection of plywood for use in different use classes Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12736:2019 (ISO 20876:2018) về Giầy dép - Phương pháp thử đế trong - Độ bền xé đường may

TCVN12736:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12736:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12736:2019 ISO 20876:2018 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ TRONG - ĐỘ BỀN XÉ ĐƯỜNG MAY Footwear - Test methods for insole - Resistance to stitch tear Lời nói đầu TCVN 12736:2019 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12732:2019 (ISO 20872:2018) về Giầy dép - Phương pháp thử đế ngoài - Độ bền xé

TCVN12732:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12732:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12732:2019 ISO 20872:2018 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ NGOÀI - ĐỘ BỀN XÉ Footwear - Test methods for outsoles - Tear strength Lời nói đầu TCVN 12732:2019 hoàn toàn tương đương với ISO 20872:2018. TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12731:2019 (ISO 20871:2018) về Giầy dép - Phương pháp thử đế ngoài - Độ bền mài mòn

TCVN12731:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12731:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12731:2019 ISO 20871:2018 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ NGOÀI - ĐỘ BỀN MÀI MÒN Footwear- Test methods for outsoles - Abrasion resistance Lời nói đầu TCVN 12731:2019 hoàn toàn tương đương với ISO 20871:2018.

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12730:2019 (ISO 20870:2017) về Giầy dép - Điều hòa lão hóa

TCVN12730:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12730:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12730:2019 ISO 20871:2017 GIẦY DÉP - ĐIỀU HÒA LÃO HÓA Footwear- Ageing conditioning Lời nói đầu TCVN 12730:2019 hoàn toàn tương đương với ISO 20870:2017. TCVN 12730:2019 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12733:2019 (ISO 20873:2018) về Giầy dép - Phương pháp thử đế ngoài - Độ ổn định kích thước

TCVN12733:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12733:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12733:2019 ISO 20873:2018 GIÀY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ NGOÀI - ĐỘ ỔN ĐỊNH KÍCH THƯỚC Footwear- Test methods for outsoles - Dimensional stability Lời nói dầu TCVN 12733:2019 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12734:2019 (ISO 20874:2018) về Giầy dép - Phương pháp thử đế ngoài - Độ bền xé khi đâm kim

TCVN12734:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12734:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12734:2019 ISO 20874:2018 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ NGOÀI - ĐỘ BỀN XÉ KHI ĐÂM KIM Footwear- Test methods for outsoles - Needle tear strength Lời nói đầu TCVN 12734:2019 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10085:2019 (ISO 20867:2018) về Giầy dép - Phương pháp thử đế trong - Độ bền giữ đinh đóng gót

TCVN10085:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10085:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10085:2019 ISO 20867:2018 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ TRONG - ĐỘ BỀN GIỮ ĐINH ĐÓNG GÓT Footwear- Test methods for insoles - Heel pin holding strength Lời nói đầu TCVN 10085:2019 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12665:2019 về Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia - Yêu cầu về cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

TCVN12665:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12665:2019,***,Tài nguyên- Môi trường,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12665:2019 CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI QUỐC GIA - YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI National land database - Requirements for Land statistics and land inventory database Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12794:2019 (ISO 15015:2011) về Chất dẻo - Tấm đùn copolyme acrylonitril-styren biến tính chịu va đập (ABS, AEPDS và ASA) - Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN12794:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12794:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12794:2019 ISO 15015:2011 CHẤT DẺO -TẤM ĐÙN COPOLYME ACRYLONITRIL-STYREN BIẾN TÍNH CHỊU VA ĐẬP (ABS, AEPDS VÀ ASA) - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Plastics - Extruded sheets of impact-modified acrylonitrile-styrene

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12735:2019 (ISO 20875:2018) về Giầy dép - Phương pháp thử đế ngoài - Xác định độ bền xé tách và độ bền tách lớp

TCVN12735:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12735:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12735:2019 ISO 20875:2018 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ NGOÀI - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN XÉ TÁCH VÀ ĐỘ BỀN TÁCH LỚP Footwear- Test methods for outsoles - Determination of split tear strength and delamination resistance Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12656:2019 về Thực phẩm - Định lượng nhanh Staphylococcus aureus trong sản phẩm thịt và thủy sản sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM 3MTM

TCVN12656:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12656:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12656:2019 THỰC PHẨM - ĐỊNH LƯỢNG NHANH STAPHYLOCOCCUS AUREUS TRONG SẢN PHẨM THỊT VÀ THỦY SẢN SỬ DỤNG ĐĨA ĐẾM PETRIFILM™ 3M™ Foods - Enumeration of Staphylococcus aureus in selected meat, fishery products using 3M™

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12681:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ – Dải phân cách và lan can phòng hộ – Kích thước và hình dạng

TCVN12681:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12681:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12681:2019 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ- DẢI PHÂN CÁCH VÀ LAN CAN PHÒNG HỘ - KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG Road safety traffic equipment - Road safety barries - Dimension and shape Lời nói đầu TCVN 12681 : 2019

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12802:2019 (ASTM D 1142-95) về Nhiên liệu dạng khí - Xác định hàm lượng hơi nước bằng phép đo nhiệt độ điểm sương

TCVN12802:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12802:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12802:2019 ASTM D 1142-95 NHIÊN LIỆU DẠNG KHÍ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HƠI NƯỚC BẰNG PHÉP ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG Standard test method for water vapor content of gaseous fuels by measurement of dew-point temperature Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12800:2019 (ISO 20729:2017) về Khí thiên nhiên - Xác định hợp chất lưu huỳnh - Xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng bằng phương pháp huỳnh quang tử ngoại

TCVN12800:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12800:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12800:2019 ISO 20729:2017 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT LƯU HUỲNH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TỬ NGOẠI Natural gas - Determination of sulfur compounds - Determination of total sulfur

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236