Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 7010 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12610:2019 về Ngũ cốc có bổ sung đường - Xác định hàm lượng glucose, fructose, sucrose và maltose bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12610:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12610:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12610:2019 NGŨ CỐC CÓ BỔ SUNG ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG GLUCOSE, FRUCTOSE, SUCROSE VÀ MALTOSE BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Presweetened cereals - Determination of glucose, fructose, sucrose and maltose

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12611:2019 về Nước quả - Xác định hàm lượng axit quinic, axit malic và axit xitric bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12611:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12611:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12611:2019 NƯỚC QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT QUINIC, AXIT MALIC VÀ AXIT XITRIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Fruit juice - Determination of quinic, malic and citric acids content by high performance liquid

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12625:2019 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng các aflatoxin B1, B2, G1, G2, aflatoxin tổng số và ochratoxin A trong nhân sâm và gừng - Phương pháp sắc ký lỏng có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

TCVN12625:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12625:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12625:2019 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC AFLATOXIN B1, B2, G1, G2, AFLATOXIN TỔNG SỐ VÀ OCHRATOXIN A TRONG NHÂN SÂM VÀ GỪNG - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CÓ LÀM SẠCH BẰNG CỘT ÁI LỰC MIỄN NHIỄM Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12609:2019 về Dầu, mỡ động thực vật và thực vật - Xác định hàm lượng các chất phenol chống oxy hóa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12609:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12609:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12609:2019 DẦU, MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT PHENOL CHỐNG OXY HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal and vegetable fats and oils - Determination of phenolic antioxidants content

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12345:2019 về Tiêu chuẩn về dịch vụ thông tin EPC

TCVN12345:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12345:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12345:2019 TIÊU CHUẨN VỀ DỊCH VỤ THÔNG TIN EPC EPC information Services (EPCIS) Standard Lời nói đầu TCVN 12345:2019 tương đương có sửa đổi với ISO/IEC 19987:2017. TCVN 12345:2019 do Tiểu Ban kĩ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12344:2019 (ISO/TS 18530:2014) về Tin học y tế - Gán, làm nhãn phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định nhân viên y tế và bệnh nhân

TCVN12344:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12344:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12344:2019 ISO/TS 18530:2014 TIN HỌC Y TẾ - GÁN, LÀM NHÃN PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - PHÂN ĐỊNH NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ BỆNH NHÂN Health Informatics - Automatic identification and data capture marking

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12343:2019 (ISO/IEC 15394:2017) về Bao bì - Mã vạch và mã vạch hai chiều trên nhãn dùng trong gửi, vận tải và nhận hàng

TCVN12343:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12343:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12343:2019 ISO/IEC 15394:2017 BAO BÌ - MÃ VẠCH VÀ MÃ VẠCH HAI CHIỀU TRÊN NHÃN DÙNG TRONG GỬI, VẬN TẢI VÀ NHẬN HÀNG Packaging - Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7626:2019 (ISO/IEC 15416:2016) về Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch - Mã vạch một chiều

TCVN7626:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7626:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7626:2019 ISO/IEC 15416:2016 KĨ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - YÊU CẦU KĨ THUẬT ĐỐI VỚI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG IN MÃ VẠCH - MÃ VẠCH MỘT CHIỀU Automatic identification and data capture techniques - Bar code

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6939:2019 về Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN6939:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6939:2019,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6939:2019 MÃ SỐ VẬT PHẨM - MÃ SỐ THƯƠNG PHẨM TOÀN CẦU 13 CHỮ SỐ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Article number - The Global Trade Item Number of 13-digit - Specification Lời nói dầu TCVN 6939:2019 thay thế TCVN 6939:2007. TCVN 6939:2019

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6754:2019 về Mã số mã vạch vật phẩm - Số phân định ứng dụng GS1

TCVN6754:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6754:2019,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6754:2019 MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM - SỐ PHÂN ĐỊNH ỨNG DỤNG GS1 Article number and barcode - GS1 application identifiers Lời nói đầu TCVN 6754:2019 thay thế TCVN 6754:2007. TCVN 6754:2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo Quy

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12559:2019 (ISO 24393:2008) về Ổ lăn - Ổ lăn chuyển động thẳng - Từ vựng

TCVN12559:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12559:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN 12559:2019 ISO 24393:2008 Ổ LĂN - Ổ LĂN CHUYỂN ĐỘNG THẲNG - TỪ VỰNG ROLLING BEARINGS - LINEAR MOTION ROLLING BEARINGS - VOCABULARY Lời nói đầu TCVN 12559:2019 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12558:2019 (ISO 20515:2012) về Ổ lăn - Ổ đỡ, rãnh hãm - Kích thước và dung sai

TCVN12558:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12558:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12558:2019 ISO 20515:2012 Ổ LĂN - Ổ ĐỠ, RÃNH HÃM - KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI Rolling bearings - Radial bearings, retaining slots - Dimensions and tolerances Lời nói đầu TCVN 12558:2019 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12556:2019 (ISO 12297:2012) về Ổ lăn - Con lăn trụ bằng thép - Kích thước dung sai

TCVN12556:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12556:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12556:2019 ISO 12297:2012 Ổ LĂN -  CON LĂN TRỤ BẰNG THÉP – KÍCH THƯỚC DUNG SAI Rolling bearings - Steel cylindrical rollers - Dimensions and tolerances Lời nói đầu TCVN 12556:2019 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12554:2019 (ISO 12044:2014) về Ổ lăn - Ổ bi đỡ chặn một dãy - Kích thước cạnh vát cho phía không chặn của vòng ngoài

TCVN12554:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12554:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12554:2019 ISO 12044:2014 Ổ LĂN - Ổ BI ĐỠ CHẶN MỘT DÃY – KÍCH THƯỚC CẠNH VÁT CHO PHÍA KHÔNG CHẶN CỦA VÒNG NGOÀI Rolling bearings – Single-row angular contact ball bearings – Chamfer dimensions for outer ring

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12575:2019 về Cảng hàng không dân dụng - Yêu cầu quy hoạch

TCVN12575:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12575:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12575:2019 CẢNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG - YÊU CẦU QUY HOẠCH Civil airports - Planning requirements Lời nói đầu TCVN 12575:2019 được xây dựng dựa theo tài liệu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) “Doc 9184-AN/902

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12605:2019 về Mật ong

TCVN12605:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12605:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12605:2019 MẬT ONG Honey Lời nói đầu TCVN 12605:2019 do Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2019 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

TCVN9115:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9115:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9115:2019 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembles concrete and reinforced concrete structures - Erection and acceptance Lời nói đầu TCVN 9115:2019 thay thế TCVN 9115:2012.

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12663:2019 về Phương pháp chiết nhanh xác định sự rò rỉ khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự chiết phân đoạn, khuếch tán từ mẫu chất thải hình trụ

TCVN12663:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12663:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12663:2019 PHƯƠNG PHÁP CHIẾT NHANH XÁC ĐỊNH SỰ RÒ RỈ KHUẾCH TÁN TỪ CHẤT THẢI ĐÃ ĐÓNG RẮN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH MÔ PHỎNG SỰ CHIẾT PHÂN ĐOẠN, KHUẾCH TÁN TỪ MẪU CHẤT THẢI HÌNH TRỤ Standard test method for accelerated leach test

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12620:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chính với nitơ amoniac

TCVN12620:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12620:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12620:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG AXIT AMIN TỰ DO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG NITƠ FORMOL VÀ HIỆU CHÍNH VỚI NITƠ AMONIAC Fertilizers - Determination of free amino acids content by formaldehyde titration method

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12621:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TCVN12621:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12621:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12621:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT AMIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Fertilizers - Determination of amino acids content by high performance liquid chromatography method (HPLC) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9