Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 7010 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12551:2019 (ISO 18453:2004) về Khí thiên nhiên - Sự tương giữa hàm lượng nước và điểm sương theo nước

TCVN12551:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12551:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12551:2019 ISO 18453:2004 KHÍ THIÊN NHIÊN - SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐIỂM SƯƠNG THEO NƯỚC Natural gas - Correlation between water content and water dew point Lời nói đầu TCVN 12551:2019 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12553:2019 (ASTM D 3588-98) về Nhiên liệu dạng khí – Xác định nhiệt trị, hệ số nén và tỷ khối

TCVN12553:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12553:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12553:2019 ASTM D 3588-98 NHIÊN LIỆU DẠNG KHÍ - XÁC ĐỊNH NHIỆT TRỊ, HỆ SỐ NÉN VÀ TỶ KHỐI Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12112:2019 về Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

TCVN12112:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12112:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12112:2019 SÂN BAY DÂN DỤNG - HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC YÊU CẦU THIẾT KẾ Civil aerodrome - Drainage system - Specifications for design Lời nói đầu TCVN 12112 : 2019 do Cục Hàng không Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9114:2019 về Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

TCVN9114:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9114:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9114:2019 SẢN PHẨM BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN Precast prestressed reinforced concrete product - Specification and acceptance test Lời nói đầu TCVN 9114:2019 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8645:2019 về Công trình thủy lợi thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá

TCVN8645:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8645:2019,***,Nông nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8645:2019 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU KHOAN PHỤT VỮA XI MĂNG VÀO NỀN ĐÁ Hydraulic structures - Design, construction and acceptance drilling and injecting cement into rock foundation

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12613:2019 (ISO 21570:2005 With amendment 1:2013) về Thực phẩm - Phương pháp phân tích để hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên định lượng axit nucleic

TCVN12613:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12613:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12613:2019 ISO 21570:2005 THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỂ PHÁT HIỆN SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN VÀ SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC BIẾN ĐỔI GEN - PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN ĐỊNH LƯỢNG AXIT NUCLEIC Foodstuffs - Methods of analysis

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12713:2019 về Chè Ô long - Yêu cầu cơ bản

TCVN12713:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12713:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12713:2019 CHÈ Ô LONG - YÊU CẦU CƠ BẢN Oolong tea - Basic requirements Lời nói đầu TCVN 12713:2019 do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị,

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12719:2019 về Khảo nghiệm phân bón cho cây trồng hằng năm

TCVN12719:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12719:2019,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12719:2019 KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG HẰNG NĂM Fertilizer field testing for annual crops Lời nói đầu TCVN 12719:2019 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị.

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12720:2019 về Khảo nghiệm phân bón cho cây trồng lâu năm

TCVN12720:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12720:2019,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12720:2019 KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG LÂU NĂM Fertilizer field testing for perennial crops Lời nói đầu TCVN 12720:2019 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị.

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 172:2019 về Than đá - Xác định hàm lượng ẩm toàn phần

TCVN172:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN172:2019,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 172:2019 THAN ĐÁ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM TOÀN PHẦN Hard coal - Determination of total moisture Lời nói đầu TCVN 172:2019 thay thế TCVN 172:2011 TCVN 172:2019 tương đương có sửa đổi với ISO

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12712:2019 về Máy cấy lúa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN12712:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12712:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12712 : 2019 MÁY CẤY LÚA - YÊU CẦU KỸ THUẬT Rice transplanter - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 12712 : 2019 được biên soạn dựa trên cơ sở tiêu chuẩn GB/T 20864-2007. TCVN 12712 : 2019 do Trung tâm Giám

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12711:2019 về Máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành - Yêu cầu chung

TCVN12711:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12711:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12711 : 2019 MÁY NÔNG NGHIỆP - MÁY THU HOẠCH LÚA RẢI HÀNG TỰ HÀNH - YÊU CẦU CHUNG Agricultural machinery - Self-propelled Windrow rice harvester - General requirements Lời nói đầu TCVN 12711: 2019 được biên soạn dựa

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12700:2019 (EN 13749:2011) về Ứng dụng đường sắt - Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng - Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng

TCVN12700:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12700:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12700:2019 EN 13749:2011 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - BỘ TRỤC BÁNH XE VÀ GIÁ CHUYỂN HƯỚNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU VỀ KẾT CẤU CỦA KHUNG GIÁ CHUYỂN HƯỚNG Railway applications - Wheelsets and bogies - Method of specifying

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12698:2019 về Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

TCVN12698:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12698:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12698:2019 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VẬN HÀNH ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Operating safety management system for urban railway - Requirements and guidelines for application Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12697:2019 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine - Phương pháp sắc ký lỏng - Khối phổ hai lần

TCVN12697:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12697:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12697:2019 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT CLENBUTEROL, SALBUTAMOL, RACTOPAMINE - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG - KHỐI PHỔ HAI LẦN Animal feed- Determination of content of clenbuterol, salbutamol,

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12680:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ – Đèn cảnh báo an toàn

TCVN12680:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12680:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12680 : 2019 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN CẢNH BÁO AN TOÀN Road safety traffic equipment - Warning and safety light Lời nói đầu TCVN 12680:2019 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12629:2019 về Ngũ cốc - Xác định hàm lượng Beta-D-glucan - Phương pháp enzyme

TCVN12629:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12629:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12629:2019 NGŨ CỐC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BETA-D-GLUCAN - PHƯƠNG PHÁP ENZYME Cereals - Determination of β-D-glucan by enzymatic method Lời nói đầu TCVN 12629:2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 995.16

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12628:2019 về Sữa và thực phẩm công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định hàm lượng cholin bằng phương pháp đo màu

TCVN12628:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12628:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12628:2019 SỮA VÀ THỰC PHẨM CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHOLIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU Milk and infant formula - Determination of choline content by colorimetric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12626:2019 về Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa Hydrastis canadensis - Xác định hàm lượng hydrastin và berberin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV

TCVN12626:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12626:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12626:2019 THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE CÓ CHỨA HYDRASTIS CANADENSIS -  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HYDRASTIN VÀ BERBERIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO VỚI DETECTOR UV Dietary supplements containing Hydrastis

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12627:2019 về Bột canh gia vị và hạt nêm - Xác định hàm lượng mononatri glutamat bằng phương pháp chuẩn độ

TCVN12627:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12627:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12627:2019 BỘT CANH GIA VỊ VÀ HẠT NÊM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MONONATRI GLUTAMAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Spicing salt powder and seasoning - Determination of monosodium glutamate content by titration method Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142