Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 7010 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3166:2019 (ASTM D 5580-15) về Xăng thành phẩm - Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng các hydrocacbon thơm - Phương pháp sắc ký khí

TCVN3166:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3166:2019,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3166:2019 ASTM D 5580-15 XĂNG THÀNH PHẨM - XÁC ĐỊNH BENZEN, TOLUEN, ETYLBENZEN, p/m-XYLEN, o-XYLEN, HYDROCACBON THƠM C9 VÀ NẶNG HƠN, VÀ TỔNG CÁC HYDROCACBON THƠM - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard test method

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12480:2019 (ISO/IEC 17788:2014) về Công nghệ thông tin - Tính toán đám mây - Tổng quan và từ vựng

TCVN12480:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12480:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12480:2019 ISO/IEC 17788:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY - TỔNG QUAN VÀ TỪ VỰNG Information technology - Cloud computing - Overview and vocabulary Lời nói đầu TCVN 12480:2019 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12587:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Trụ tiêu dẻo phân làn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12587:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12587:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12587 : 2019 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TRỤ TIÊU DẺO PHÂN LÀN - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Safety traffic equipment - Cylinders - Techincal requirements and test methods Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12586:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Tấm chống chói - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12586:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12586:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12586 : 2019 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TẤM CHỐNG CHÓI - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Safety traffic equipment - Antiglare system for road - Techincal requirements and test methods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12585:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Thiết bị dẫn hướng và tấm phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12585:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12585:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12585:2019 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - THIẾT BỊ DẪN HƯỚNG VÀ TẤM PHẢN QUANG - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Safety traffic equipment- Delineator posts and retroreflectors - Technical requirements and test

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12699:2019 (EN 61373:2010) về Ứng dụng đường sắt - Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt - Các thử nghiệm va đập và rung động

TCVN12699:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12699:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - THIẾT BỊ TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - CÁC THỬ NGHIỆM VA ĐẬP VÀ RUNG ĐỘNG Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration tests Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12584:2019 về Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đinh phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12584:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12584:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12584 : 2019 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐINH PHẢN QUANG - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Safety traffic equipment - Retroreflecting road studs - Techincal requirements and test methods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12481:2019 (ISO/IEC 17789:2014) về Công nghệ thông tin - Tính toán đám mây - Kiến trúc tham chiếu

TCVN12481:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12481:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12481:2019 ISO/IEC 17789:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY - KIẾN TRÚC THAM CHIẾU Information technology - Cloud Computing - Reference architecture Lời nói đầu TCVN 12481:2019 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12622:2019 về Phân bón - Xác định lưu huỳnh (dạng sulfat) hòa tan trong nước bằng phương pháp khối lượng

TCVN12622:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12622:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12622:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH (DẠNG SULFAT) HÒA TAN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Fertilizers - Determination of water - soluble sulfur (sulfates form) by gravimetric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12660:2019 về Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

TCVN12660:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12660:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12660:2019 TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN LÀM NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Coal ash of thermal power plant in construction of highway embankments- Technical, construction and acceptance requirements

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12661:2019 (ASTM E 2201-2013) về Các sản phẩm đốt than - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN12661:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12661:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12661:2019 (ASTM E 2201-2013) CÁC SẢN PHẨM ĐỐT THAN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Standard terminology for coal combustion products Lời nói đầu TCVN 12661:2019 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12662:2019 (ISO 17313:2004) về Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thẩm màng đàn hồi

TCVN12662:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12662:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12662:2019 (ISO 17313:2004) CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM THỦY LỰC CỦA VẬT LIỆU XỐP BÃO HÒA SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘ THẤM MÀNG ĐÀN HỒI Soil quality - Determination of hydraulic conductivity of saturated porous

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12828:2019 về Nước giải khát

TCVN12828:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12828:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12411:2019 về Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho nồi hơi thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12411:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12411:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12411:2019 NHIÊN LIỆU SẢN XUẤT TỪ DẦU BÔI TRƠN ĐÃ QUA SỬ DỤNG DÙNG CHO NỒI HƠI THƯƠNG PHẨM - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Commercial boiler fuels with used lubricating oils - Requirements and test methods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12412:2019 về Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho lò đốt công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12412:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12412:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12412:2019 NHIÊN LIỆU SẢN XUẤT TỪ DẦU BÔI TRƠN ĐÃ QUA SỬ DỤNG DÙNG CHO LÒ ĐỐT CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Industrial burner fuels from used lubricating oils - Requirements and test methods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7990:2019 (ASTM D 2500-17a) về Sản phẩm dầu mỏ và nguyên liệu lỏng - Phương pháp xác định điểm vẩn đục

TCVN7990:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7990:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7990:2019 ASTM D 2500-17a SẢN PHẨM DẦU MỎ VÀ NHIÊN LIỆU LỎNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM VẨN ĐỤC Standard test method for cloud point of petroleum products and liquid fuels Lời nói đầu TCVN 7990:2019 thay thế cho

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6239:2019 về Nhiên liệu đốt lò (FO) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN6239:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6239:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6239:2019 NHIÊN LIỆU ĐỐT LÒ (FO) - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Fuel oils (FO)- Requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 6239:2019 thay thế cho TCVN 6239:2002. TCVN 6239:2019 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

59

Tiêu chuẩn quốc gia 6240:2019 về Dầu hỏa (KO) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN6240:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6240:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6240:2019 DẦU HỎA (KO) - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Kerosine (KO) - Requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 6240:2019 thay thế cho TCVN 6240:2002. TCVN 6240:2019 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11407:2019 về Phân bón - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

TCVN11407:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11407:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11407:2019 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC HỮU HIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fertilizers - Determination of available silicon content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 11407:2019 thay thế cho

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236