Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 7010 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12753:2019 (ISO 19020:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp phát hiện Staphylococcal enterotoxin trong thực phẩm bằng enzym miễn dịch

TCVN12753:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12753:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12753:2019 ISO 19020:2017 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN TRONG THỰC PHẨM BẰNG ENZYM MIỄN DỊCH Microbiology of food chain - Horizontal method for the

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12741:2019 (ISO/TS 28037:2010) về Xác định và sử dụng hàm hiệu chuẩn đường thẳng

TCVN12741:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12741:2019,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12741:2019 ISO/TS 28037:2010 XÁC ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG HÀM HIỆU CHUẨN ĐƯỜNG THẲNG Determination and use of straight-line calibration functions- Lời nói đầu TCVN 12741:2019 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 28037:2010. TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12740:2019 (ISO/TR 13587:2012) về Ba cách tiếp cận thống kê đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo

TCVN12740:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12740:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12740:2019 ISO/TR 13587:2012 BA CÁCH TIẾP CẬN THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI THÍCH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO Three statistical approaches for the assessment and interpretation of measurement uncertainty Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12708:2019 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất diflubenzuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12708:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12708:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12708:2019 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT DIFLUBENZURON BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Pesticides - Determination of diflubenzuron content by high performance liquid chromatography Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12706:2019 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất pyriproxyfen bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12706:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12706:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12706:2019 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT PYRIPROXYFEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Pesticides - Determination of pyriproxyfen content by high performance liquid chromatography Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12707:2019 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất flazasulfuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12707:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12707:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12707:2019 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT FLAZASUFLURON BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Pesticides - Determination of flazasulfuron content by high performance liquid chromatography Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 về Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định

TCVN8630:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8630:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8630:2019 NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Boilers - Energy efficiency and method for determination Lời nói đầu TCVN 8630:2019 thay thế TCVN 8630:2010. TCVN 8630:2019 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8129:2019 (ISO 18593:2018) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp lấy mẫu bề mặt

TCVN8129:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8129:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8129:2019 ISO 18593:2018 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU BỀ MẶT Microbiology of the food chain - Horizontal method for surface sampling Lời nói đầu TCVN 8129:2019 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12728:2019 về Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa

TCVN12728:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12728:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12728:2019 NỒI HƠI - YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA Boilers - Technical requirement of design, manufacture, installation, operation and maintenance Lời nói đầu TCVN 12728:2019 thay

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3172:2019 (ASTM D 4294-16E1) về Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia-X

TCVN3172:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3172:2019,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3172:2019 ASTM D 4294-16E1 DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH BẰNG PHỔ HUỲNH QUANG TÁN XẠ NĂNG LƯỢNG TIA-X Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12807:2019 về Cà phê hỗn hợp hòa tan

TCVN12807:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12807:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12807:2019 CÀ PHÊ HỖN HỢP HÒA TAN Mixed instant coffee Lời nói đầu TCVN 12807:2019 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12710:2019 về Nghêu luộc nguyên con đông lạnh

TCVN12710:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12710:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12710:2019 NGHÊU LUỘC NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH Frozen cooked whole shell clam Lời nói đầu TCVN 12710:20 do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12682:2019 về Thuốc thú y - Lấy mẫu

TCVN12682:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12682:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12682 : 2019 THUỐC THÚ Y - LẤY MẪU Veterinary drugs - Sampling Lời nói đầu TCVN 12682 : 2019 do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương I - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị,

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12623:2019 về Khu cách ly đối với vật liệu làm giống cây trồng sau nhập khẩu

TCVN12623:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12623:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12623:2019 KHU CÁCH LY ĐỐI VỚI VẬT LIỆU LÀM GIỐNG CÂY TRỒNG SAU NHẬP KHẨU Isolation area for imported plants propagation material Lời nói đầu TCVN 12623:2019 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12614:2019 về Tôm sú, tôm thẻ chân trắng đông lạnh

TCVN12614:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12614:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12614:2019 TÔM SÚ, TÔM THẺ CHÂN TRẮNG ĐÔNG LẠNH Frozen - Black tiger, Vannamei shrimp Lời nói đầu TCVN 12614:2019: do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12608:2019 về Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh - Phương pháp xác định hàm lượng nước

TCVN12608:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12608:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12608 : 2019 SẢN PHẨM THỦY SẢN - CÁ TRA PHI LÊ ĐÔNG LẠNH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC Fish products - Frozen Tra fish (pangasius hypophthalmus) fillet - Determination of water content Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10861:2019 (ISO 21748:2017) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo

TCVN10861:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10861:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10861:2019 ISO 21748:2017 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ƯỚC LƯỢNG ĐỘ LẶP LẠI, ĐỘ TÁI LẬP VÀ ĐỘ ĐÚNG TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9292:2019 về Phân bón - Phương pháp xác định axit tự do

TCVN9292:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9292:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9292:2019 PHÂN BÓN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH AXIT TỰ DO Fertilizers - Method for determination for free acid Lời nói đầu TCVN 9292:2019 thay thế TCVN 9292:2012. TCVN 9292:2019 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7825:2019 (ISO/IEC 15420:2009) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật mã vạch EAN/UPC

TCVN7825:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7825:2019,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7825:2019 ISO/IEC 15420:2009 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KĨ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU THẬP DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT MÃ VẠCH EAN/UPC Information technology - Automatic identification and data capture

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8020:2019 (ISO/IEC 15418:2016) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì

TCVN8020:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8020:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8020:2019 ISO/IEC 15418:2016 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KĨ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - SỐ PHÂN ĐỊNH ỨNG DỤNG GS1 VÀ MÃ PHÂN ĐỊNH DỮ LIỆU ASC MH10 VÀ VIỆC DUY TRÌ Information technology - Automatic

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219