Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 7010 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12371-1:2019 về Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN12371-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12371-1:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12371-1:2019 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH VI KHUẨN, VIRUS, PHYTOPLASMA GÂY BỆNH THỰC VẬT PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Procedure for identification of plant disease caused by bacteria, virus, phytoplasma Part 1:General requirements

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12371-2-3:2019 về Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với vi khuẩn Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.

TCVN12371-2-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12371-2-3:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12371-2-3:2019 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH VI KHUẨN, VIRUS, PHYTOPLASMA GÂY BỆNH THỰC VẬT PHẦN 2-3: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI VI KHUẨN CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SUBSP. MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. Procedure

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12709-1:2019 về Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN12709-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12709-1:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12709-1:2019 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÔN TRÙNG VÀ NHỆN NHỎ HẠI THỰC VẬT - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Procedure for identification of insect and mite pests - Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 12709-1:2019 do Cục

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12709-2-1:2019 về Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với mọt to vòi Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

TCVN12709-2-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12709-2-1:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12709-2-1:2019 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÔN TRÙNG VÀ NHỆN NHỎ HẠI THỰC VẬT PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỌT TO VÒI CAULOPHILUS ORYZAE (GYLLENHAL) Procedure for identification of insect and mite pests Part 2-1:

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12709-2-2:2019 về Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với mọt thóc Sitophilus granarius Linnaeus

TCVN12709-2-2:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12709-2-2:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12709-2-2:2019 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÔN TRÙNG VÀ NHỆN NHỎ HẠI THỰC VẬT PHẦN 2-2: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỌT THÓC SITOPHILUS GRANARIUS LINNAEUS Procedure for identification of insect and mite pests Part 2-2:

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12709-2-4:2019 về Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với rệp sáp vảy San Jose' Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig

TCVN12709-2-4:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12709-2-4:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12709-2-4:2019 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÔN TRÙNG VÀ NHỆN NHỎ HẠI THỰC VẬT PHẦN 2 - 4: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI RỆP SÁP VẢY SAN JOSE’ DIASPIDIOTUS PERNICIOSUS (COMSTOCK) DANZIG Procedure for identification of insect and mite

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12709-2-3:2019 về Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với mọt cứng đốt (Trogoderma granarium Everest), mọt da vệt thận (Trogoderma inclusum Leconte) và mọt da ăn tạp (Trogoderma variable Ballion)

TCVN12709-2-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12709-2-3:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12709-2-3:2019 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÔN TRÙNG VÀ NHỆN NHỎ HẠI THỰC VẬT PHẦN 2-3: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỌT CỨNG ĐỐT (Trogoderma granarium Everts), MỌT DA VỆT THẬN (Trogoderma inclusum Leconte) VÀ MỌT DA ĂN TẠP

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27037:2019 (ISO/IEC 27037:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản các bằng chứng số

TCVNISO/IEC27037:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO/lEC 27037:2019 ISO/IEC 27037:2012 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH, TẬP HỢP, THU NHẬN VÀ BẢO QUẢN CÁC BẰNG CHỨNG SỐ Information technology - Security techniques - Guidelines

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6507-1:2019 (ISO 6887-1:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 1: Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân

TCVN6507-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-1:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 6507-1:2019 ISO 6887-1:2017 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - CHUẨN BỊ MẪU THỬ, HUYỀN PHÙ BAN ĐẦU VÀ CÁC DUNG DỊCH PHA LOÃNG THẬP PHÂN ĐỂ KIỂM TRA VI SINH VẬT - PHẦN 1: CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ CHUẨN BỊ HUYỀN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-44:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 44: Bệnh roi trùng (Trichomonosis)

2015, phần 38: Bệnh tiêu chảy ở lợn do Corona virus; - TCVN 8400-39 : 2016, phần 39: Bệnh viêm đường hô hấp mãn tính ở gà và gà tây; - TCVN 8400-40 : 2016, phần 40: Bệnh nhiễm trùng huyết ở thủy cầm do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra; - TCVN 8400-41 : 2019, phần 41: Bệnh dịch tả lợn châu Phi; - TCVN 8400-42 : 2019, phần

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12630-3:2019 về Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 3: Bản đồ lập địa cấp III

TCVN12630-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12630-3:2019,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12630 - 3: 2019 BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA - QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG PHẦN 3: BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA CẤP III Site Map - Rules for the Structure and Content Part 3: Site Map Class III Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12630-2:2019 về Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 2: Bản đồ lập địa cấp II

TCVN12630-2:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12630-2:2019,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12630 - 2: 2019 BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA - QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG PHẦN 2: BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA CẤP II Site Map - Rules for the structure and Content Part 2: Site Map Class II Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12630-1:2019 về Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 1: Bản đồ lập địa cấp I

TCVN12630-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12630-1:2019,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12630-1:2019 BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA - QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG PHẦN 1: BẢN ĐỒ LẬP ĐỊA CẤP I Site Map - Rules for the structure and Content Part 1: Site Map Class I Lời nói đầu TCVN 12630 - 1:

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12619-1:2019 về Gỗ - Phân loại - Phần 1: Theo mục đích sử dụng

TCVN12619-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12619-1:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12619-1:2019 GỖ - PHÂN LOẠI PHẦN 1: THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Wood - Classification - Part 1: Classification by wood ultilization Lời nói đầu TCVN 12619: 2019 do Viện nghiên cứu Công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-12:2019 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 12:Bệnh vi bảo tử do Enterocytozoon hepatopenaei ở tôm

TCVN8710-12:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-12:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-12: 2019 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 12: BỆNH VI BÀO TỬ DO ENTEROCYTOZOON HEPATOPENAEI Ở TÔM Aquatic animal diseases - Diagnostic procedure - Part 12: Microsporidiosis caused by Enterocytozoon

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-7:2019 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép

TCVN8710-7:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-7:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-7:2019 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 7: BỆNH XUẤT HUYẾT MÙA XUÂN Ở CÁ CHÉP Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 7: Spring viraemia of carp disease Lời nói đầu TCVN 8710-7: 2019 thay

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-6:2019 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 6: Bệnh do Koi herpesvirus ở cá chép

TCVN8710-6:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-6:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-6: 2019 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 6: BỆNH DO KOI HERPESVIRUS Ở CÁ CHÉP Aquatic Animal disease - Diagnostic procedure - Part 6: Koi Herpesvirus Disease Lời nói đầu TCVN 8710-6:2019 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-4:2019 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh đầu vàng ở tôm

TCVN8710-4:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-4:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-4: 2019 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 4: BỆNH ĐẦU VÀNG Ở TÔM Aquatic animal diseases - Diagnostic procedure - Part 4: Yellow head disease in shrimp Lời nói đầu TCVN 8710-4: 2019 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-3:2019 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm

TCVN8710-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-3:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-3:2019 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 3: BỆNH ĐỐM TRẮNG Ở TÔM Aquatic animal diseases - Diagnostic procedure - Part 3: White Spot Disease in shrimp Lời nói đầu TCVN 8710-3: 2019 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-21:2019 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus Agalactiae ở cá

TCVN8710-21:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-21:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-21 : 2019 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 21: BỆNH DO VI KHUẨN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE Ở CÁ Aquatic animal disease - Diagnostic procedure -  Part 21: Streptococcus agalactiae disease in fish Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9