Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 7010 tiêu chuẩn

181

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

QCVN02:2019/BYT,Quy chuẩn QCVN02:2019,Bộ Y tế,Tài nguyên- Môi trường QCVN 02 : 2019/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỤI - GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP BỤI TẠI NƠI LÀM VIỆC National Technical Regulation on Dust - Permissible Exposure Limit Value of Dust at the Workplace Lời nói đầu QCVN 02 :

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

182

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

QCVN35:2019/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN35:2019,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 35:2019/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT DÙNG TRONG CÔNG TRÌNH VUI CHƠI CÔNG CỘNG National technical regulation on safe work for alpine slide Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12793-3:2019 (ISO 7823-3:2007) về Chất dẻo - Tấm poly(metyl metacrylat) - Kiểu loại, kích thước và đặc tính - Phần 3: Tấm đúc liên tục

TCVN12793-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12793-3:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12793-3:2019 ISO 7823-3:2007 CHẤT DẺO - TẤM POLY (METYL METACRYLAT) KIỂU LOẠI, KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH - PHẦN 3: TẤM ĐÚC LIÊN TỤC Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12796-4:2019 (ISO 19095-4:2015) về Chất dẻo - Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại - Phần 4: Điều kiện môi trường để xác định độ bền

TCVN12796-4:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12796-4:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12796-4:2019 ISO 19095-4:2015 CHẤT DẺO - ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG KẾT DÍNH LIÊN DIỆN TRONG TỔ HỢP CHẤT DẺO-KIM LOẠI - PHẦN 4: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN Plastics - Evaluation of the adhesion interface performance

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12796-2:2019 (ISO 19095-2:2015) về Chất dẻo - Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại - Phần 2: Mẫu thử

TCVN12796-2:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12796-2:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12796-2:2019 ISO 19095-2:2015 CHẤT DẺO - ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG KẾT DÍNH LIÊN DIỆN TRONG TỔ HỢP CHẤT DẺO-KIM LOẠI - PHẦN 2: MẪU THỬ Plastics - Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies -

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12796-3:2019 (ISO 19095-3:2015) về Chất dẻo - Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại - Phần 3: Phương pháp thử

TCVN12796-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12796-3:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12796-3:2019 ISO 19095-3:2015 CHẤT DẺO - ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG KẾT DÍNH LIÊN DIỆN TRONG TỔ HỢP CHẤT DẺO-KIM LOẠI - PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP THỬ Plastics - Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12796-1:2019 (ISO 19095-1:2015) về Chất dẻo - Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại - Phần 1: Hướng dẫn cách tiếp cận

TCVN12796-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12796-1:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12796-1:2019 ISO 19095-1:2015 CHẤT DẺO - ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG KẾT DÍNH LIÊN DIỆN TRONG TỔ HỢP CHẤT DẺO-KIM LOẠI - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CÁCH TIẾP CẬN Plastics - Evaluation of the adhesion Interface performance

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12793-2:2019 (ISO 7823-2:2003) về Chất dẻo - Tấm poly(metyl metacrylat) - Kiểu loại, kích thước và đặc tính - Phần 2: Tấm đùn

TCVN12793-2:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12793-2:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12793-2:2019 ISO 7823-2:2003 CHẤT DẺO - TẤM POLY(METYL METACRYLAT) - KIỂU LOẠI, KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH - PHẦN 2: TẤM ĐÙN Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 2:

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12793-1:2019 (ISO 7823-1:2003) về Chất dẻo - Tấm poly(metyl metacrylat) - Kiểu loại, kích thước và đặc tính - Phần 1: Tấm đúc

TCVN12793-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12793-1:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12793-1:2019 ISO 7823-1:2003 CHẤT DẺO – TẤM POLY(METYL METACRYLAT) – KIỂU LOẠI, KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH – PHẦN 1: TẤM ĐÚC Plastics – Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 1:

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12679-1:2019 (IEC TR 61547-1:2017) về Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung - Yêu cầu miễn nhiễm tương thích điện từ (EMC) - Phần 1: Máy đo nhấp nháy ánh sáng khách quan và phương pháp thử nghiệm miễn nhiễm đối với biến động điện áp

TCVN12679-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12679-1:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12679-1:2019 IEC TR 61547-1:2017 THIẾT BỊ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CHIẾU SÁNG CHUNG - YÊU CẦU MIỄN NHIỄM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) PHẦN 1: MÁY ĐO NHẤP NHÁY ÁNH SÁNG KHÁCH QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI BIẾN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12671-3:2019 (IEC 62893-3:2017) về Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - Phần 3: Cáp sạc điện xoay chiều theo các chế độ 1, 2 và 3 của IEC 61851-1 có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V

TCVN12671-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12671-3:2019,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12671-3:2019 IEC 62893-3:2017 CÁP SẠC DÙNG CHO XE ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 0,6/1 KV - PHẦN 3: CÁP SẠC ĐIỆN XOAY CHIỀU THEO CÁC CHẾ ĐỘ 1, 2 VÀ 3 CỦA IEC 61851-1 CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12671-2:2019 (IEC 62893-2:2017) về Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm

TCVN12671-2:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12671-2:2019,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12671-2:2019 IEC 62893-2:2017 CÁP SẠC DÙNG CHO XE ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 0,6/1 KV - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12366-5:2019 (ISO 11999-5:2015) về Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình - Phần 5: Mũ bảo vệ

TCVN12366-5:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12366-5:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12366-5:2019 ISO 11999-5:2015 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN DÙNG CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY CÓ NGUY CƠ PHƠI VỚI NHIỆT VÀ/HOẶC LỬA Ở MỨC ĐỘ CAO TRONG

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-6-1:2019 (IEC 61000-6-1:2016) về Tương thích điện từ (EMC) - Phần 6-1: Tiêu chuẩn đặc trưng - Tiêu chuẩn miễn nhiễm đối với môi trường dân cư, thương mại và công nghiệp nhẹ

TCVN7909-6-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7909-6-1:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7909-6-1:2019 IEC 61000-6-1:2016. TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 6-1: TIÊU CHUẨN ĐẶC TRƯNG - TIÊU CHUẨN MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NHẸ Electromagnetic compatibily (EMC) - Part

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-7-712:2019 (IEC 60364-7-712:2017) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống nguồn quang điện mặt trời

TCVN7447-7-712:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-7-712:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-7-712:2019 IEC 60364-7-712:2017 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 7-712: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐẶC BIỆT HOẶC KHU VỰC ĐẶC BIỆT - HỆ THỐNG NGUỒN QUANG ĐIỆN MẶT TRỜI Low voltage electrical

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2019 (ISO/IEC 27001:2013) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu

TCVNISO/IEC27001:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - CÁC YÊU CẦU Information technology - Security techniques - Infomation security management systems -

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12046-5:2019 (ISO 6326-5:1989) về Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh - Phần 5: Phương pháp đốt Lingener

TCVN12046-5:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12046-5:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12046-5:2019 ISO 6326-5:1989 KHÍ THIÊN NHIÊN- XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH - PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỐT LINGENER Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 5: Lingener combustion method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12195-1:2019 về Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN12195-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12195-1:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12195-1:2019 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NẤM GÂY BỆNH THỰC VẬT PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Procedure for identification of plant disease caused by fungi Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 12195-1: 2019  do

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12195-2-7:2019 về Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Tilletia indica Mitra

TCVN12195-2-7:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12195-2-7:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12195-2-7:2019 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NẤM GÂY BỆNH THỰC VẬT PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI NẤM TILLETIA INDICA MITRA Procedure for identification of plant disease caused by fungi Part 2-7: Particular

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12195-2-8:2019 về Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Phomatracheiphila (Petri) Katachveli & Gikachvili

TCVN12195-2-8:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12195-2-8:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12195-2-8 : 2019 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NẤM GÂY BỆNH THỰC VẬT PHẦN 2-8: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI NẤM PHOMA TRACHEIPHILA (PERTRI) KANTACHVELI & GIKACHVILI Procedure for identification of plant disease caused by fungi

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209