Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 38/2019/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7010 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-38:2017 (IEC 60317-38:2013) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 38: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 200

TCVN7675-38:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-38:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-38:2017 IEC 60317-38:2013 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 38: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER HOẶC POLYESTERIMIDE PHỦ POLYAMIDE-IMIDE CÓ LỚP KẾT DÍNH, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specifications

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 38:2015/BGTVT về kiểm tra và chế tạo công – te – nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải do bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN38:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN38:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 38 : 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG-TE-NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI National tenchnical regulation on survey and construction of freight containers MỤC LỤC 1. Quy định chung

Ban hành: 05/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-38:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 38: Bệnh tiêu chảy ở lợn do coronavirus

TCVN8400-38:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-38:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-38:2015 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 38: BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN DO CORONAVIRUS Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 38: Porcine epidemic diarrhea Lời nói đầu TCVN 8400-38:2015 do Trung tâm

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc

TCVN12850:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12850:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12850:2019 TRUY XUẤT NGUỒN GỐC - YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC Traceability - General requirements for traceability systems Lời nói đầu TCVN 12850:2019 được xây dựng dựa trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12827:2019 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi

TCVN12827:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12827:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12827:2019 TRUY XUẤT NGUỒN GỐC - YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUỖI CUNG ỨNG RAU QUẢ TƯƠI Traceability - Requirements for supply chain of fresh fruits and vegetables Lời nói đầu TCVN 12827:2019 được xây dựng

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12579:2019 về Bê tông nhựa - Xác định độ bền mỏi theo phương pháp uốn dầm sử dụng tải trọng lặp

TCVN12579:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12579:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12579:2019 BÊ TÔNG NHỰA - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MỎI THEO PHƯƠNG PHÁP UỐN DẦM SỬ DỤNG TẢI TRỌNG LẶP Asphalt Concrete - Determination of fatigue failure of compacted asphalt concrete subjected to repeated flexural bending Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12801:2019 (ISO/TR 22302:2014) về Khí thiên nhiên - Phương pháp tính trị số metan

TCVN12801:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12801:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12801:2019 ISO/TR 22302:2014 KHÍ THIÊN NHIÊN - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỊ SỐ METAN Natural gas - Calculation of methane number Lời nói đầu TCVN 12801:2019 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 22302:2014. TCVN 12081:2019

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12799:2019 (ISO 8943:2007) về Lưu chất hydrocacbon nhẹ được làm lạnh - Lấy mẫu khí thiên nhiên hóa lỏng - Phương pháp liên tục và gián đoạn

TCVN12799:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12799:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12799:2019 ISO 8943:2007 LƯU CHẤT HYDROCACBON NHẸ ĐƯỢC LÀM LẠNH - LẤY MẪU KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG - PHƯƠNG PHÁP LIÊN TỤC VÀ GIÁN ĐOẠN Refrigerated light hydrocarbon fluids - Sampling of liquefied natural gas -

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12798:2019 (ISO 6976:2016) về Khí thiên nhiên - Phương pháp tính nhiệt trị, khối lượng riêng, tỷ khối và chỉ số Wobbe từ thành phần

TCVN12798:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12798:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12798:2019 ISO 6976:2016 KHÍ THIÊN NHIÊN - PHƯƠNG PHÁP TÍNH NHIỆT TRỊ, KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TỶ KHỐI VÀ CHỈ SỐ WOBBE TỪ THÀNH PHẦN Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12797:2019 (ISO 6975:199) về Khí thiên nhiên - Phân tích mở rộng - Phương pháp sắc ký khí

TCVN12797:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12797:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12797:2019 ISO 6975:1997 KHÍ THIÊN NHIÊN - PHÂN TÍCH MỞ RỘNG - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Natural gas - Extended analysis - Gas-chromatographic method Lời nói đầu TCVN 12797:2019 hoàn toàn tương đương với ISO 6975:1997.

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12795:2019 (ISO 15987:2003) về Chất dẻo - Màng và tấm - Màng polyamit (nylon) định hướng hai chiều

TCVN12795:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12795:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12795:2019 ISO 15987:2003 CHẤT DẺO - MÀNG VÀ TẤM - MÀNG POLYAMIT (NYLON) ĐỊNH HƯỚNG HAI CHIỀU Plastics - Film and sheeting - Biaxially oriented polyamide (nylon) films Lời nói đầu TCVN 12795:2019 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12723:2019 về Giấy và các tông tiếp xúc với thực phẩm - Yêu cầu an toàn vệ sinh

TCVN12723:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12723:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12723:2019 GIẤY VÀ CÁC TÔNG TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM - YÊU CẦU AN TOÀN VỆ SINH Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Requirements on safety and hygiene Lời nói đầu TCVN 12723:2019 do

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12718:2019 (IEC 62852:2014) về Bộ nối dùng cho ứng dụng điện một chiều trong hệ thống quang điện - Yêu cầu an toàn và thử nghiệm

TCVN12718:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12718:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12718:2019 IEC 62852:2014 BỘ NỐI DÙNG CHO ỨNG DỤNG ĐIỆN MỘT CHIỀU TRONG HỆ THỐNG QUANG ĐIỆN - YÊU CẦU AN TOÀN VÀ THỬ NGHIỆM Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests Lời

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12679:2019 (IEC 61517:2009) về Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung - Yêu cầu miễn nhiễm tương thích điện từ (EMC)

TCVN12679:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12679:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12679:2019 IEC 61547:2009 THIẾT BỊ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CHIẾU SÁNG CHUNG - YÊU CẦU MIỄN NHIỄM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12618:2019 về Thiết bị kiểm tra hàng hóa bằng tia X loại có băng tải - Kích thước nhỏ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN12618:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12618:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12618:2019 THIẾT BỊ KIỂM TRA HÀNG HÓA BẰNG TIA X LOẠI CÓ BĂNG TẢI - KÍCH THƯỚC NHỎ - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Baggage inspection X-Ray machine with conveyor-small size - Technical requirements and test method

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12617:2019 về Cổng từ phát hiện kim loại theo vùng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp

TCVN12617:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12617:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12617:2019 CỔNG TỪ PHÁT HIỆN KIM LOẠI THEO VÙNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Walk-through metal detector - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 12617:2019 do Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12546:2019 (ISO 10715:1997) về Khí thiên nhiên - Hướng dẫn lấy mẫu

TCVN12546:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12546:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12546:2019 ISO 10715:1997 KHÍ THIÊN NHIÊN - HƯỚNG DẪN LẤY MẪU Natural gas - Sampling guidelines Lời nói đầu TCVN 12546:2019 hoàn toàn tương đương với ISO 10715:1997. TCVN 12546:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12753:2019 (ISO 19020:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp phát hiện Staphylococcal enterotoxin trong thực phẩm bằng enzym miễn dịch

TCVN12753:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12753:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12753:2019 ISO 19020:2017 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN TRONG THỰC PHẨM BẰNG ENZYM MIỄN DỊCH Microbiology of food chain - Horizontal method for the

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77