Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 38/2018/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 178454 văn bản

61

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Nghệ An,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương tỉnh Nghệ An,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương sang 2021,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 2017 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

62

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Kon Tum,Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp,Giá thóc thu thuế sử dụng đất tỉnh Kon Tum,Giá thóc thu thuế sử dụng đất năm 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

63

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn Đắk Lắk,Ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tỉnh Đắk Lắk,Nghề cấm sử dụng khai thác thủy sản tỉnh Đắk Lắk ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

64

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Thành phố Hải Phòng,Quản lý hội nghị hội thảo quốc tế Hải Phòng,Tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế Hải Phòng,Tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

65

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh,Nhiệm vụ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh,Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

66

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Hậu Giang,Quyền hạn Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang,Nhiệm vụ Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

67

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Bắc Giang,Quản lý cán bộ công chức ở xã tỉnh Bắc Giang,Sử dụng cán bộ công chức ở xã tỉnh Bắc Giang,Sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

68

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Bổ sung Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh,Bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên Quảng Ninh,Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên khai thác,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

69

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng tại cơ quan,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc tại cơ quan Lâm Đồng,Định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại cơ quan,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

70

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học,Quỹ phát triển Khoa học của doanh nghiệp,Quản lý Quỹ phát triển Khoa học tỉnh Vĩnh Phúc,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

71

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Lai Châu,Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Lai Châu,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

72

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng,Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Thanh Hóa,Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng Thanh Hóa,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

73

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ Đà Nẵng,Nhiệm vụ khoa học công nghệ Đà Nẵng,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

74

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Tây Ninh

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Tây Ninh,Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng,Sử dụng diện tích chuyên dùng Tây Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

75

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về thời hạn báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Bến Tre

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Bến Tre,Thời hạn báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh Bến Tre,Thời gian xét duyệt quyết toán ngân sách năm Bến Tre,Thời gian thẩm định quyết toán ngân sách năm Bến Tre,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

76

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Hoạt động của thôn tổ dân phố tỉnh Lạng Sơn,Tổ chức của thôn tổ dân phố tỉnh Lạng Sơn,Quy chế tổ chức của thôn tổ dân phố,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

77

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh An Giang,Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Ban Dân tộc,Điều kiện chức danh Trưởng phòng Ban Dân tộc,Tiêu chuẩn Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

78

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 2 Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Đồng Nai,Sửa đổi Quyết định đào tạo công chức Đồng Nai,Ngành đào tạo đối với công chức Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

79

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 64/2019/QĐ-UBND

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Sửa đổi Quyết định 64/2019/QĐ-UBND Ninh Thuận,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tỉnh Ninh Thuận,Sửa đổi Phụ lục định mức sử dụng xe ô tô Ninh Thuận,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

80

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Sơn La,Bãi bỏ văn bản Quy phạm tỉnh Sơn La,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Sơn La,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169