Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 38/2018/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 178065 văn bản

41

Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

38/2018/QD-TTg,Quyết định 38 2018,Thủ tướng Chính phủ,Hàng hóa thiết yếu ,Danh mục hàng hóa dịch vụ thiết yếu,Đăng ký điều kiện giao dịch chung ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

42

Quyết định 38/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

43

Quyết định 38/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Gia Lai,Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Gia Lai,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Gia Lai,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

44

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ,Thủ tục hành chính lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ Ninh Thuận,Thủ tục hành chính Sở Nội vụ Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

45

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh Bắc Kạn,Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh,Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

46

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục hành chính Quản lý xây dựng,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

47

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

38/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

48

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục tên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

38/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thủ tục hành chính cơ quan trung ương ngành dọc Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính về cơ quan trung ương ngành dọc,Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm tỉnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

49

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc chức năng quản lý của Ngành Nội vụ do tỉnh Bắc Ninh ban hành

38/QD-UBND,Quyết định 38 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

50

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

38/QD-UBND,Quyết định 38 2019,Tỉnh Nam Định,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/QĐ-UBND Nam Định, ngày 05 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2019

51

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

38/QD-UBND,Quyết định 38 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 05

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

52

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Sóc Trăng,Nội dung chi hoạt động khuyến nông Sóc Trăng,Mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông Sóc Trăng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

53

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Phần I Điều 1 Quyết định 24/2012/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động; chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Sửa đổi Quyết định 24/2012/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên,Chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động,Chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể thao,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

54

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Cao Bằng,Phân công quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm,Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm Cao Bằng,Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

55

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND Hà Giang,Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa,Bãi bỏ chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

56

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại,Quy chế xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

57

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai,Chức năng nhiệm vụ của Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai,Cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

58

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng Vĩnh Long,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng Vĩnh Long,Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe Vĩnh Long,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

59

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Hà Nam,Phí sử dụng tạm thời lòng đường tỉnh Hà Nam,Phí sử dụng tạm thời hè phố tỉnh Hà Nam,Phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

60

Quyết định 38a/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021

38a/2020/QD-UBND,Quyết định 38a 2020,Tỉnh Nghệ An,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển tỉnh Nghệ An 2021,Mức thu tiền khai thác tài nguyên biển tỉnh Nghệ An,Mức thu tiền sử dụng tài nguyên biển tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56