Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 38/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 60987 công văn

121

Công văn 1140/UBND-KTN năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Kon Tum ban hành

công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Kon Tum, ngày 12 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố. Căn cứ Công văn số

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

122

Công văn 2086/UBND-KTN năm 2013 hướng dẫn lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số: 2086/UBND-KTN V/v hướng dẫn lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Quảng Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; - Ủy ban

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

123

Công văn 630/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

124

Công văn 1950/UBND-CNXD năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số: 1950/UBND-CNXD V/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 516/SXD-KTKHXD&HT ngày 10/5/2013 về việc đề nghị điều

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

125

Công văn 1495/VP-KTCN năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Văn phòng tỉnh Kiên Giang ban hành

--------------- Số: 1495/VP-KTCN V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Kiên Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã nhận Công

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

126

Công văn 114/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 01 sai

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

127

Công văn 298/SXD-XDCB năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 298/SXD-XDCB V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Kiên Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: UBND tỉnh Kiên

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

128

Công văn 1072/UBND-ĐTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Phú Yên ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 1072/UBND-ĐTXD V/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Phú Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng. Thực hiện ý kiến của

Ban hành: 15/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

129

Công văn 1894/UBND-KH năm 2013 Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP

chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP. Lâm Đồng, ngày 12 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng. Thực hiện văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 12/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

130

Công văn 1205/BNN-TT ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1205/BNN-TT,Công văn 1205 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sử dụng đất trồng lúa,quản lý sử dụng đất trồng lúa,ý kiến của UBND thành phố Hà Nội,thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

131

Công văn 632/GSQL-GQ1 về quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào khu phi thuế quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

thuế quan không có nội dung quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ: tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ có nội dung quy định "Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm …. khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước … trừ các trường hợp được quy định tại Khoản

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

132

Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT năm 2013 điều chỉnh dự toán chỉnh xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số: 349/SXD-KTKHXD&HT V/v điều chỉnh dự toán chỉnh xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: - Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Thành phố Quảng Ngãi; -

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

133

Công văn 551/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 551/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013 Kính gửi: - Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; -

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

134

Công văn 461/GSQL-GQ3 năm 2016 về vướng mắc thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với rượu bia nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2790/TCHQ-GSQL ngày 05/4/2016 trao đổi với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp (gửi kèm). Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, Tổng cục Hải quan sẽ

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

135

Công văn 10246/BTC-HCSN năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

định số 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thực hiện công văn số 1492/BC-ĐGS ngày 22/4/2019 của Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách về kết quả giám sát tại tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang; về kiến nghị của tỉnh Bắc Giang về vướng

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

136

Công văn 74/SXD-KT&QLHĐXD năm 2013 công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 74/SXD-KT&QLHĐXD V/v công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Đắk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

137

Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Bình Định ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 125/UBND-KTN Về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Bình Định, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

138

Công văn 8611/BTC-VP năm 2019 về triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

định số 09/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Ngày 24/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà (sau đây gọi là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP) đã quy định nguyên tắc, thẩm quyền và nội

Ban hành: 26/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

139

Công văn 6625/UBND-ĐTMT tổ chức thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong khi Bộ Xây dựng chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng

--------------- Số: 6625/UBND-ĐTMT Về tổ chức thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố trong khi Bộ Xây dựng chưa có Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

140

Công văn 2142/TĐC-ĐL thực hiện hoạt động quản lý đo lường khi Luật Đo lường và Nghị định 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

2142/TDC-DL,Công văn 2142 2012,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Quản lý đo lường,Luật Đo lường có hiệu lực ,Nghị định 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực ,Đo lường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61