Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 38/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 61028 công văn

81

Công văn 2056/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2056/BNV-TCBC,Công văn 2056 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thực hiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

82

Công văn 23/CP-NC năm 2019 đính chính Nghị định 168/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

168/2018/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ xuất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị định số

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

83

Công văn 13344/SLĐTBXH-LĐ năm 2012 triển khai quy định mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13344/SLĐTBXH-LĐ Về triển khai Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

84

Công văn 551/CP-KTTH năm 2018 đính chính Nghị định 141/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

141/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị định số

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2018

85

Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 triển khai Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL V/v: triển khai Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 17/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

86

Công văn 60/VPCP-KTTH năm 2021 về triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

60/VPCP-KTTH,Công văn 60 2021,Văn phòng Chính phủ,Triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP,Chuyển công ty trách nhiệm thành công ty cổ phần,Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

87

Công văn 5561/TCT-TTKT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

5561/TCT-TTKT,Công văn 5561 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP,Quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

88

Công văn 396/GSQL-GQ1 thực hiện văn bản pháp luật liên quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: 1. Về thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012, số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012, số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: Về nguyên tắc, Nghị định có hiệu lực từ ngày nào thì thực hiện từ ngày đó. Tại các Nghị định nêu trên Chính phủ giao cho

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

89

Công văn 7452/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7452/TCHQ-GSQL,Công văn 7452 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp,Thực hiện hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

90

Công văn 9310/VPCP-V.I năm 2020 triển khai Nghị định 130/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

9310/VPCP-V.I,Công văn 9310 2020,Văn phòng Chính phủ,Triển khai Nghị định 130/2020/NĐ-CP,Nghị định kiểm soát tài sản của người có chức vụ,Triển khai kiểm soát thu nhập người có chức vụ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

91

Công văn 7131/TCHQ-GSQL năm 2020 thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7131/TCHQ-GSQL,Công văn 7131 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam,Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

92

Công văn 5806/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 (thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ,

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

93

Công văn 722/SXD-KTKH&VLXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 722/SXD-KTKH&VLXD V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Lạng Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 17/06/2015

Cập nhật: 15/12/2014

94

Công văn 6283/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6283/TCHQ-TXNK,Công văn 6283 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

95

Công văn 6087/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6087/TCHQ-PC,Công văn 6087 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam,Xác định nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

96

Công văn 6037/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 64/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6037/TCHQ-GSQL,Công văn 6037 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 64/2020/NĐ-CP,Thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul,Triển khai thực hiện Công ước Istanbul,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2020

97

Công văn 6032/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 100/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6032/TCHQ-GSQL,Công văn 6032 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 100/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định kinh doanh hàng miễn thuế,Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

98

Công văn 1787/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP, 106/2020/NĐ-CP và Văn bản 188/VPCP-TCCV do Bộ Nội vụ ban hành

1787/BNV-TCBC,Công văn 1787 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 106/2020/NĐ-CP,Thực hiện Văn bản 188/VPCP-TCCV,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

99

Công văn 4929/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

4929/TCHQ-TXNK,Công văn 4929 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2020/NĐ-CP,Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối,Thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

100

Công văn 41/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

151/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị định số

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13