Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 38/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 60987 công văn

21

Công văn 1028/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1028/TCHQ-GSQL,Công văn 1028,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP ,Sản xuất kinh doanh rượu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/TCHQ-GSQL V/v thực

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

22

Công văn 5942/VPCP-ĐMDN năm 2016 về cơ sở pháp lý trong thời gian chưa ban hành văn bản thay thế Nghị định 99/2012/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5942/VPCP-ĐMDN V/v cơ sở pháp lý trong thời gian chưa ban hành văn bản thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

23

Công văn 3386/BGDĐT-KHTC năm 2016 thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định 28/2012/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 3386/BGDĐT-KHTC V/v triển khai thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

24

Công văn 177/BYT-QLD về triển khai thực hiện Nghị định 89/2012/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 177/BYT-QLD V/v Triển khai thực hiện Nghị định 89/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

25

Công văn 3900/VPCP-ĐMDN năm 2016 về thời hạn trình Nghị định thay thế Nghị định 99/2012/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3900/VPCP-ĐMDN V/v thời hạn trình Nghị định thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

26

Công văn 3021/BYT-KH-TC năm 2016 về góp ý dự thảo thay thế Nghị định 85/2012/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 3021/BYT-KH-TC V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của CP. Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; - Các Vụ,

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2016

27

Công văn 3263/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh rượu do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 3263/VPCP-KTN V/v: báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Công Thương; - Bộ Tư pháp; - Bộ Tài chính.

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

28

Công văn 1634/BNN-TC xác định nhu cầu lương tăng thêm theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

xác định nhu cầu lương tăng thêm theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP năm 2012 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Triển khai thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu (sau

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

29

Công văn 1438/GSQL-GQ1 năm 2015 về kiểm tra an toàn thực phẩm quà biếu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu theo loại hình quà biếu, tặng không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm. Theo hướng dẫn tại công văn số 6932/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2013 của Tổng cục Hải quan (gửi Hải

Ban hành: 17/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

30

Công văn 10436/VPCP-CN năm 2018 về xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ Bảo trì đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 10436/VPCP-CN V/v xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 11755/BGTVT-PC ngày 16 tháng 10 năm 2018 về

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

31

Công văn 38/TCDS-TCCB năm 2008 thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ-CP, 14/2008/NĐ-CP do Tổng cục Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình ban hành

định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó quy định rõ Sở Y tế (tuyến tỉnh) và phòng Y tế (tuyến huyện) tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bao gồm cả lĩnh

Ban hành: 25/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

32

Công văn 4045/BTP-KHTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 4045/BTP-KHTC V/v: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

33

Công văn 1697/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP 31/2012/NĐ-CP của thành phố Hà Nội

1697/BHXH-CDBHXH,Công văn 1697,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Nghị định 35/2012/NĐ-CP,Nghị định 31/2012/NĐ-CP,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

34

Công văn 38/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

nguồn gốc đá vôi được xuất khẩu khi đáp ứng được quy cách chỉ tiêu kỹ thuật là được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 60mm; có hàm lượng CaCO3 < 85%; dùng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông. Căn cứ quy định tại Phụ lục III của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

35

Công văn 1620/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP và 31/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1620/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo 35/2012/NĐ-CP số 31/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thưuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm

Ban hành: 27/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/01/2014

Cập nhật: 02/05/2012

36

Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ năm 2012 thực hiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định 05/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

V/v triển khai thực hiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

37

Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

1013/TNN-CSPC,Công văn 1013 2021,Cục Quản lý tài nguyên nước,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP,Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC -------

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

38

Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1604/BTNMT-TNN,Công văn 1604 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

39

Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

29/CP-KTTH,Công văn 29 2021,Chính phủ,Đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm về thuế,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

40

Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2021 về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP và 56/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL,Công văn 362 2021,Bộ Tư pháp,08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP,Tổng kết thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP,Tổng kết thi hành Nghị định 56/2016/NĐ-CP,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236