Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 38/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 61028 công văn

201

Công văn 1589/TCLN-KL năm 2020 sử dụng mẫu bảng kê gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

1589/TCLN-KL,Công văn 1589 2020,Tổng cục Lâm nghiệp,Sử dụng mẫu bảng kê gỗ nhập khẩu,Mẫu bảng kê gỗ nhập khẩu theo 102/2020/NĐ-CP,Mẫu bảng kê gỗ theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

202

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8879/VPCP-KSTT,Công văn 8879 2020,Văn phòng Chính phủ,Đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP,Chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước,Đẩy mạnh triển khai Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

203

Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8876/VPCP-QHDP,Công văn 8876 2020,Văn phòng Chính phủ,Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP,Xây dựng Nghị định thay thế 64/2008/NĐ-CP,Khẩn trương xây dựng thay thế 64/2008/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

204

Công văn 1511/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

nhận thực phẩm đạt/ không đạt yêu cầu nhập khẩu do các cơ quan đã được các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP để quyết định thông quan hàng hóa. 4. Về đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm: Tại Phụ lục II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP phân công Danh Mục các sản phẩm/nhóm

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

205

Công văn 1301/TCHQ-ĐTCBL năm 2018 về thực hiện Nghị định 12/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1301/TCHQ-ĐTCBL V/v triển khai thực hiện Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Ngày 23/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

206

Công văn 1267/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

38/2012/NĐ-CP), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về sản phẩm, nguyên liệu được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm và miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. a) Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 7 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất (bao gồm: sản xuất

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

207

Công văn 622/ATTP-PC năm 2017 trả lời vướng mắc Thông tư 40/2016/TT-BYT do Cục An toàn thực phẩm ban hành

2016. 2. Việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Trân trọng cảm ơn./.

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

208

Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

4324/BXD-KTXD,Công văn 4324 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

209

Công văn 80417/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

80417/CT-TTHT,Công văn 80417 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chi phí lãi vay theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP,Chi phí lãi vay Cục Thuế Hà Nội,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

210

Công văn 5614/TCHQ-GSQL năm 2013 trả lời vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có văn bản hướng dẫn cụ thể. 2. Về nhập khẩu phụ gia thực phẩm thuộc danh mục khai báo hóa chất: Căn cứ quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, nếu phụ gia thực phẩm nhập khẩu thuộc Danh mục phải khai báo

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

211

Công văn 5485/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

5485/TCHQ-TXNK,Công văn 5485 2020,Tổng cục Hải quan,Áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu,Áp dụng thuế suất đối với nhóm hàng 211,Thuế suất Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

212

Công văn 38/BXD-KTXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành

38/BXD-KTXD,Công văn 38 2012,Bộ Xây dựng,Chi phí quản lý dự án,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/BXD-KTXD V/v hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án. Hà

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

213

Công văn 6280/VPCP-CN năm 2020 về hướng dẫn trường hợp chuyển tiếp của Nghị định 25/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

6280/VPCP-CN,Công văn 6280 2020,Văn phòng Chính phủ,Hướng dẫn trường hợp một nhà đầu tư trúng sơ tuyển,Trường hợp chuyển tiếp Nghị định 25/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 25/2020/NĐ-CP,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

214

Công văn 1975/QLCL-CL2 năm 2014 kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Lạng Sơn, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau: 1. Thủ tục cấp giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quản lý của Ngành Y tế. 2. Thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

215

Công văn 8397/BTC-KHTC năm 2013 định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số: 8397/BTC-KHTC V/v định mức dự toán XDCT phần xây dựng, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí ĐTXDCT theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Thuế; - Kho

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

216

Công văn 38/BXD-KHCN áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với dự án khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc do Bộ Xây dựng ban hành

38/BXD-KHCN,Công văn 38 2012,Bộ Xây dựng,Khu dân cư Nam Rạch Chiếc,An toàn cháy cho nhà ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 38/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

217

Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3866/BTNMT-TCQLDD,Công văn 3866 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đánh giá thực hiện Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đánh giá đề xuất sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đề xuất sửa đổi bảng giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

218

Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

2835/TCT-TTKT,Công văn 2835 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP,Tổng Cục thuế Hướng dẫn thực hiện 68/2020/NĐ-CP,Quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

219

Công văn 6522/BTC-NSNN năm 2013 cấp kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

6522/BTC-NSNN,Công văn 6522 2013,Bộ Tài chính,Cấp kinh phí,Nghị định 49/2010/NĐ-CP năm 2012 ,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6522/BTC-NSNN V/v cấp kinh phí thực

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

220

Công văn 38/TCHQ-TXNK về chính sách miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

38/TCHQ-TXNK,Công văn 38 2012,Tổng cục Hải quan,Ưu đãi thuế nhập khẩu,Chính sách miễn thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/TCHQ-TXNK V/v chính

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184