Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 38/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 60987 công văn

181

Công văn 546/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

xác, đầy đủ nội dung liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế thì thuộc trường hợp bị ấn định thuế theo quy định. - Về xử lý vi phạm: Khoản 2 Điều 142 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 9 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định hành

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

182

Công văn 271/TCT-TTKT năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

thuế, cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.” Điểm mới: Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định: “7. “Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế” là các thông tin, dữ liệu do Cơ quan thuế thu thập, xây dựng, quản lý từ các nguồn khác nhau theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, bao gồm cả cơ sở dữ liệu

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

183

Công văn 43/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ; khoản 10 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các trường hợp kho bãi, địa điểm không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

184

Công văn 09/TCLN-KL năm 2021 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

09/TCLN-KL,Công văn 09 2021,Tổng cục Lâm nghiệp,Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

185

Công văn 5043/BCT-XTTM năm 2018 thực hiện Nghị định 81/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 về việc quy

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

186

Công văn 109321/CTHN-TTHT năm 2020 hướng dẫn về thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020) nêu trên. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Khi Thông tư hướng dẫn được ban hành, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ đăng tải nội dung hướng dẫn

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

187

Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và số 44/2015/NĐ-CP về QHĐT, QHXD Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 604/BXD-QHKT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

188

Công văn 5582/VKSTC-V15 năm 2020 thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5582/VKSTC-V15,Công văn 5582 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Chế độ đối với hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Chế độ đối với hợp đồng lao động trong cơ quan,Lao động - Tiền lương VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

189

Công văn 5189/TCT-CS năm 2020 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

ương Ngày 13/6/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020. Tổng cục Thuế giới thiệu các nội

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

190

Công văn 7692/TCHQ-TXNK năm 2020 về tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 7692/TCHQ-TXNK V/v tập huấn Luật QLT năm 2019, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Để hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế số

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

191

Công văn 7594/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ). Bên cạnh đó, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được ban hành thay thế cho Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

192

Công văn 7415/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7415/TCHQ-TXNK,Công văn 7415 2020,Tổng cục Hải quan,Áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 124/2016/NĐ-CP,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

193

Công văn 9652/VPCP-KTTH năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

9652/VPCP-KTTH,Công văn 9652 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP,Lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

194

Công văn 4868/TCT-CS năm 2020 về nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

4868/TCT-CS,Công văn 4868 2020,Tổng cục Thuế,Nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Nội dung Nghị định quy định hóa đơn,Nội dung Nghị định quy định chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

195

Công văn 957/GSQL-TH năm 2016 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan để cung ứng cho tàu khách nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

20/6/2016 của Công ty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu về việc hàng hóa đưa vào gửi kho ngoại quan để cung ứng cho tàu khách nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 1. Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ thì hàng thực phẩm nhập khẩu gửi kho ngoại quan được miễn

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

196

Công văn 5393/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

5393/BXD-QHKT,Công văn 5393 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn nội dung quy định Luật Kiến trúc,Hướng dẫn nội dung Nghị định 85/2020/NĐ-CP,Quản lý kiến trúc lập cho các đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

197

Công văn 1589/TCLN-KL năm 2020 sử dụng mẫu bảng kê gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

1589/TCLN-KL,Công văn 1589 2020,Tổng cục Lâm nghiệp,Sử dụng mẫu bảng kê gỗ nhập khẩu,Mẫu bảng kê gỗ nhập khẩu theo 102/2020/NĐ-CP,Mẫu bảng kê gỗ theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

198

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8879/VPCP-KSTT,Công văn 8879 2020,Văn phòng Chính phủ,Đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP,Chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước,Đẩy mạnh triển khai Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

199

Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8876/VPCP-QHDP,Công văn 8876 2020,Văn phòng Chính phủ,Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP,Xây dựng Nghị định thay thế 64/2008/NĐ-CP,Khẩn trương xây dựng thay thế 64/2008/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

200

Công văn 1511/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

nhận thực phẩm đạt/ không đạt yêu cầu nhập khẩu do các cơ quan đã được các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP để quyết định thông quan hàng hóa. 4. Về đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm: Tại Phụ lục II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP phân công Danh Mục các sản phẩm/nhóm

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236