Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 38/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 60984 công văn

1

Công văn 2620/BNN-QLCL năm 2013 trả lời kiến nghị liên quan đến thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 38/2012/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

--------------- Số: 2620/BNN-QLCL V/v: trả lời kiến nghị liên quan đến thực hiện Luật ATTP và NĐ 38/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh. Phúc đáp công văn số 1302/SNN-QLCL ngày 15/7/2013 của Sở Nông nghiệp và

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

2

Công văn 11377/VPCP-NN năm 2017 vướng mắc trong triển khai Nghị định 38/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

11377/VPCP-NN V/v vướng mắc trong triển khai Nghị định số 38/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3892/BGTVT-MT ngày 13 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 25/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2017

3

Công văn 4581/VPCP-NN năm 2017 vướng mắc trong triển khai Nghị định 38/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

vướng mắc trong triển khai Nghị định số 38/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3892/BGTVT-MT ngày 13 tháng 4 năm 2017 về vướng mắc

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

4

Công văn 3630/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

3630/LĐTBXH-KHTC V/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

5

Công văn 8295/BTP-KHTC năm 2019 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

6

Công văn 314/BHXH-GĐ1 năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 314/BHXH-GĐ1 V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

7

Công văn 1602/BHXH-CSYT năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 1602/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

8

Công văn 1037/GSQL-GQ1 năm 2015 thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1037/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu. Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

9

Công văn 1820/TCMT-KSON năm 2015 thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu do Tổng cục Môi trường ban hành

1820/TCMT-KSON,Công văn 1820 2015,Tổng cục Môi trường,Thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ-CP,Quản lý chất thải,Quản lý phế liệu,Quản lý chất thải và phế liệu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

10

Công văn 38/HTQTCT-HT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2013/NĐ-CP do Cục Hộ tịch Quốc tịch Chứng thực ban hành

38/HTQTCT-HT,Công văn 38 2014,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2013/NĐ-CP,Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,Môi giới kết hôn trái pháp luật,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

11

Công văn 4993/BNV-TH năm 2018 hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện chỉ đạo của

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

12

Công văn 4817/VPCP-NN năm 2017 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về lĩnh vực thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tư pháp. Về đề nghị của Bộ Nông

Ban hành: 11/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

13

Công văn 2209/BNV-TH năm 2017 về tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 6

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

14

Công văn 4443/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

4443/TCHQ-GSQL,Công văn 4443 2013,Tổng cục Hải quan,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4443/TCHQ-GSQL V/v thực hiện nghị định 94/2012/NĐ-CP

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

15

Công văn 38/GSQL-TH năm 2021 về cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

38/GSQL-TH,Công văn 38 2021,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan,Hướng dẫn cấp mã số nhân viên làm thủ tục hải quan,Hướng dẫn cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

16

Công văn 2537/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2537/TCHQ-GSQL,Công văn 2537 2013,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP ,Sản xuất kinh doanh rượu,Kinh doanh rượu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

17

Công văn 4389/BGDĐT-KHTC năm 2016 đính chính Công văn 3386/BGD ĐT-KHTC thực hiện Nghị định 28/2012/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4389/BGDDT-KHTC,Công văn 4389 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đính chính Công văn,Nghị định 28/2012/NĐ-CP,Chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo,Giảng dạy người khuyết tật,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

18

Công văn 1744/TCHQ-CCHĐH vướng mắc khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1744/TCHQ-CCHDH,Công văn 1744,Tổng cục Hải quan,thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP,Thu lệ phí hải quan,tờ khai luồng xanh,thực hiện thủ tục hải quan điện tử ,Thủ tục hải quan điện tử,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

19

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1308/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 Kính

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

20

Công văn 516/GSQL-GQ1 năm 2017 kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

VHO170210-001 ngày 10/02/2017 của Tổ chức Jetro về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định thực phẩm nhập khẩu là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9