Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 38/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 225718 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

201

Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng

123/2021/ND-CP,Nghị định 123 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải,Xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ,Xử phạt vi phạm hành chính trong hàng không dân dụng,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

202

Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

121/2021/ND-CP,Nghị định 121 2021,Chính phủ,Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài,Trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài,Quản lý trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài,Doanh nghiệp,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

203

Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

119/2021/ND-CP,Nghị định 119 2021,Chính phủ,Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới,Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới,Trình tự thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2021

204

Nghị định 120/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

120/2021/ND-CP,Nghị định 120 2021,Chính phủ,Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã,Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại phường,Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại thị trấn,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2021

205

Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

118/2021/ND-CP,Nghị định 118 2021,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính,Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý hành chính,Biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2021

206

Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

117/2021/ND-CP,Nghị định 117 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP,Nghị định quản lý và bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ,Sửa đổi Nghị định quản lý hạ tầng giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2021

207

Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

116/2021/ND-CP,Nghị định 116 2021,Chính phủ,Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm về cai nghiện ma túy,Hướng dẫn quản lý sau cai nghiện ma túy,Hướng dẫn Luật Phòng chống ma túy về cai nghiện ma túy,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

208

Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

114/2021/ND-CP,Nghị định 114 2021,Chính phủ,Sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA,Quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA,Quản lý vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2021

209

Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

115/2021/ND-CP,Nghị định 115 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân,Điều động cách chức thành viên Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

210

Nghị định 113/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

113/2021/ND-CP,Nghị định 113 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 120/2017/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật Thi hành tạm giữ tạm giam,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành tạm giữ tạm giam,Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2021

211

Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

112/2021/ND-CP,Nghị định 112 2021,Chính phủ,Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,Hướng dẫn Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài,Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2021

212

Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

111/2021/ND-CP,Nghị định 111 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định về nhãn hàng hóa,Sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

213

Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển. 12. Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội. 13. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

214

Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

109/2021/ND-CP,Nghị định 109 2021,Chính phủ,Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy,Hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy,Trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

215

Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

đã phục viên, xuất ngũ và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 2.

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2021

216

Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

107/2021/ND-CP,Nghị định 107 2021,Chính phủ,Nghị định sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định 61 về thực hiện cơ chế một cửa,Thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

217

Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam

106/2021/ND-CP,Nghị định 106 2021,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam,Quy định hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam,Nghị định hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

218

Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

104/2021/ND-CP,Nghị định 104 2021,Chính phủ,Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ ô tô sản xuất trong nước,Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô lắp ráp trong nước,Thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất trong nước,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

219

Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy

105/2021/ND-CP,Nghị định 105 2021,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Phòng chống ma túy,Nghị định hướng dẫn Luật Phòng chống ma túy,Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống ma túy,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

220

Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

103/2021/ND-CP,Nghị định 103 2021,Chính phủ,Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ moóc,Mức thu lệ phí trước bạ sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô,Lệ phí trước bạ xe tương tự xe ô tô sản xuất trong nước,Mức thu lệ phí trước bạ xe tương tự lắp ráp trong nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------

Ban hành: 26/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122