Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 38/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 225719 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

181

Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

Bãi bỏ điểm c khoản 2, điểm k khoản 3, khoản 5 Điều 4; khoản 4 Điều 38 và khoản 6 Điều 39 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ.”. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

182

Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt

01/2022/ND-CP,Nghị định 01 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đường sắt,Sửa đổi Nghị định quy định chi tiết Luật Đường sắt,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

183

Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

144/2021/ND-CP,Nghị định 144 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh an toàn xã hội,Xử phạt hành chính lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

184

Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính

135/2021/ND-CP,Nghị định 135 2021,Chính phủ,Sử dụng dữ liệu thu được để phát hiện vi phạm hành chính,Thu thập dữ liệu thu được để phát hiện vi phạm hành chính,Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

185

Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

142/2021/ND-CP,Nghị định 142 2021,Chính phủ,Xử phạt trục xuất người vi phạm theo thủ tục hành chính,Áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính,Quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

186

Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

140/2021/ND-CP,Nghị định 140 2021,Chính phủ,Biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng,Chế độ áp dụng biện pháp xử lý đưa vào trường giáo dưỡng,Đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

187

Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ

136/2021/ND-CP,Nghị định 136 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đo đạc bản đồ,Nghị định hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

188

Nghị định 138/2021/NĐ-CP quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

138/2021/ND-CP,Nghị định 138 2021,Chính phủ,Quản lý bảo quản tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ,Bảo quản tang vật vi phạm bị tạm giữ theo thủ tục hành chính,Quản lý tang vật vi phạm bị tạm giữ theo thủ tục hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

189

Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

143/2021/ND-CP,Nghị định 143 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ,Sửa đổi Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

190

Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

137/2021/ND-CP,Nghị định 137 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính kinh doanh đặt cược,Xử phạt vi phạm hành chính trò chơi có thưởng,Xử phạt hành chính lĩnh vực kinh doanh đặt cược,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

191

Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

128/2021/ND-CP,Nghị định 128 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chứng khoán,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thị trường chứng khoán,Chứng khoán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

192

Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

Quản lý thị trường có quyền: a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.” Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

193

Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

chính năm 2012, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan để giải quyết. Điều 4. Hiệu lực thi hành Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

194

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

134/2021/ND-CP,Nghị định 134 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng,Sửa đổi hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

195

Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em

130/2021/ND-CP,Nghị định 130 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính bảo trợ giúp xã hội,Xử phạt vi phạm hành chính trợ giúp xã hội và trẻ em,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

196

Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

131/2021/ND-CP,Nghị định 131 2021,Chính phủ,Hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công,Hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng,Quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

197

Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

126/2021/ND-CP,Nghị định 126 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

198

Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

124/2021/ND-CP,Nghị định 124 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm,Sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

199

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

122/2021/ND-CP,Nghị định 122 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch,Xử phạt vi phạm hành chính kế hoạch và đầu tư,Xử phạt vi phạm lĩnh vực kế hoạch và đầu tư,Đầu tư,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

200

Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

125/2021/ND-CP,Nghị định 125 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới,Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bình đẳng giới,Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bình đẳng giới,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122