Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 38/2001/PL- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 70295 văn bản

1

Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Pháp lệnh 38 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh phí lệ phí,Phí lệ phí,Mức thu lệ phí,38/2001/PL-UBTVQH10,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2001/PL

Ban hành: 28/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

2

Chỉ thị 38/2001/CT-UB tiếp tục thực hiện Chỉ thị 406/TTg và Nghị quyết 05/NQ-CP về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo do tỉnh Quảng Bình ban hành

38/2001/CT-UB,Chỉ thị 38 2001,Tỉnh Quảng Bình,Sử dụng pháo,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2001/CT-UB Đồng Hới,

Ban hành: 25/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

3

Chỉ thị 38/2001-CT-UB về việc tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hoá đơn chống thất thu thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội

38/2001/CT-UB,Chỉ thị 38 2001,Thành phố Hà Nội,Hoá đơn chống thất thu thuế Hà Nội,Hoá đơn chống thất thu thuế,Chống thất thu thuế,Chống thất thu thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

4

Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001

Pháp lệnh 39 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Quảng cáo,Hoạt động quảng cáo,Sản phẩm quảng cáo,Dịch vụ quảng cáo,Hợp đồng dịch vụ quảng cáo,39/2001/PL-UBTVQH10,Doanh nghiệp UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

5

Quyết định 38/2001/QĐ-BCN quy định chức năng, nhiệm vụ cho Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

38/2001/QD-BCN,Quyết định 38 2001,Bộ Công nghiệp,Viện Cơ khí Năng lượng Mỏ,Tổng công ty Than Việt Nam,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2001/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 38/2001/QĐ-BVHTT về việc công nhận di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

38/2001/QD-BVHTT,Quyết định 38 2001,Bộ Văn hoá-Thông tin,Công nhận di tích,Lịch sử văn hóa,Danh lam thắng cảnh,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2001/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm

Ban hành: 12/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 38/2001/QĐ-UB về việc chuyển Trung tâm giáo dục và dạy nghề Tân Triều thành Trung tâm Giáo dục 06 - Tân Triều do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

38/2001/QD-UB,Quyết định 38 2001,Thành phố Hà Nội,Trung tâm giáo dục dạy nghề Tân Triều,Trung tâm Giáo dục 06 Tân Triều,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 11 tháng 06

Ban hành: 11/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

8

Thông tư 38/2001/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44-TC/TCDN hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

38/2001/TT-BTC,Thông tư 38 2001,Bộ Tài chính,Xử lý chênh lệch tỷ giá,Doanh nghiệp nhà nước,Bổ sung,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 05/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2012

9

Quyết định 38/2001/QĐ-UB về hỗ trợ giáo viên mầm non bán công do Tỉnh Nghệ An ban hành

38/2001/QD-UB,Quyết định 38 2001,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước,Giáo dục UBND TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2001/QĐ-UB Nghệ An, ngày 29 tháng 5 năm 2001

Ban hành: 29/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

10

Pháp lệnh luật sư năm 2001

Pháp lệnh 37 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Luật sư,Đoàn Luật sư,Văn phòng luật sư,Công ty luật hợp danh,Hành nghề luật sư,Công ty luật,37/2001/PL-UBTVQH10,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

11

Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001

Pháp lệnh 36 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh bảo vệ kiểm dịch thực vật,Pháp lệnh bảo vệ,Bảo vệ Kiểm dịch thực vật,Thuốc bảo vệ thực vật,Đối tượng kiểm dịch thực vật,Sinh vật có ích,36/2001/PL-UBTVQH10,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

12

Quyết định 38/2001/QĐ-UB về Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

38/2001/QD-UB,Quyết định 38 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Bán đấu giá hàng hóa,Bán đấu giá tài sản,Tài sản kê biên phát mãi,Tài sản hàng hóa kê biên phát mãi,Hàng hóa kê biên phát mãi,Quyền sở hữu Nhà nước,Sở hữu Nhà nước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

13

Quyết định 38/2001/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho nhạc viện Hà Nội do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

38/2001/QD-TTg,Quyết định 38 2001,Thủ tướng Chính phủ,Nhạc viện Hà Nội,Đào tạo tiến sĩ,Nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 21/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

14

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

Pháp lệnh 35 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thuế thu nhập,Thuế thu nhập cao,Người có thu nhập cao,Thuế thu nhập,35/2001/PL-UBTVQH10,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

15

Pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2001

Pháp lệnh 34 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia,Lưu trữ quốc gia,Tài liệu lưu trữ quốc gia,Tài liệu lưu trữ,34/2001/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

16

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001

Pháp lệnh 32 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh khai thác bảo vệ thủy lợi,Bảo vệ công trình thủy lợi,Khai thác công trình thủy lợi,Hệ thống công trình thủy lợi,Thủy lợi phí,32/2001/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

17

Quyết định 38/QĐ-BTTTT năm 2021 về phê duyệt "Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đối IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

38/QD-BTTTT,Quyết định 38 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chương trình thúc đẩy hỗ trợ chuyển đối IPv6,Thúc đẩy hỗ trợ chuyển đối IPv6 2021 2025,Phê duyệt Chương trình thúc đẩy hỗ trợ chuyển đối,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

18

Công điện 38/CĐ-BYT năm 2021 về chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại do Bộ Y tế điện

38/CD-BYT,Công điện 38 2021,Bộ Y tế,Chủ động ứng phó với rét đậm,Chủ động ứng phó với rét hại,Ứng phó với rét đậm rét hại,Tài nguyên - Môi trường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

19

Quyết định 38/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

38/QD-TTg,Quyết định 38 2021,Thủ tướng Chính phủ,Cải cách mô hình kiểm tra hàng hóa nhập khẩu,Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu,Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

20

Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ,Thủ tục hành chính lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ Ninh Thuận,Thủ tục hành chính Sở Nội vụ Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141