Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 374/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32492 công văn

1

Công văn 374/UBND-NC năm 2013 tham mưu Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và báo cáo kết quả một năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên do tỉnh Bắc Giang ban hành

374/UBND-NC,Công văn 374,Tỉnh Bắc Giang,Chương trình phát triển thanh niên,Báo cáo kết quả,Chiến lược phát triển thanh niên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/UBND

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

2

Công văn số 374/UBND-VX về việc thực hiện nghiêm các quy định về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

374/UBND-VX, Công văn 374, Thành phố Hồ Chí Minh, Lao động- Tiền lương UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 374/UBND-VX Về thực hiện nghiêm các quy định về chế độ nghỉ hưu đối

Ban hành: 18/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2009

3

Công văn 374/TCHQ-GSQL năm 2020 về cấp mã địa điểm lưu kho cho các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

374/TCHQ-GSQL,Công văn 374 2020,Tổng cục Hải quan,Mã địa điểm lưu kho hàng,Lĩnh vực bưu chính,Địa điểm tập kết,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

4

Công văn 374/GSQL-GQ3 năm 2019 về thủ tục tạm nhập - tái xuất hàng hóa phục vụ hội nghị do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

374/GSQL-GQ3,Công văn 374 2019,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Tạm nhập tái xuất,Thủ tục tạm nhập tái xuất,Hàng hoá tạm nhập tái xuất,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

5

Công văn 374/CNTH8 năm 2014 rà soát hệ thống máy ATM sử dụng hệ điều hành Windows XP do Cục Công nghệ thông tin ban hành

374/CNTH8,Công văn 374,Cục Công nghệ thông tin,An ninh tại ATM ,rà soát hệ thống máy ATM ,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

6

Công văn 374/KTKĐCLGD-KT giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

374/KTKDCLGD-KT,Công văn 374 2015,Cục Khảo thí và Kiểm định chất,Đề thi minh họa,Kỳ thi THPT quốc gia 2015,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2015

7

Công văn 374/UBDT-CSDT năm 2014 thẩm tra dự thảo Đề án theo Quyết định 755/-TTg tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 755/-TTg tỉnh Lạng Sơn Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ủy ban Dân tộc nhận được Công văn số 328/UBND-KTN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị thẩm tra Đề án thực hiện Quyết định số 755/-TTg (kèm theo dự thảo Đề

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

8

Công văn 374/BXD-HĐXD báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

374/BXD-HDXD,Công văn 374,Bộ Xây dựng,Luật xây dựng,Tổng kết thi hành Luật Xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/BXD-HĐXD V/v: Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

9

Công văn 374/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

374/TCT-CS,Công văn 374 2013,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/TCT-CS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

10

Công văn 374/VPCP-KTTH tăng cường thực hiện quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo Quyết định 39/2008/-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 374/VPCP-KTTH V/v: tăng cường thực hiện Quyết định số 39/2008/-TTg. Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

11

Công văn 374/TLĐ về quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

374/TLD,Công văn 374 2008,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 374/TLĐ V/v Quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện

Ban hành: 05/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2012

Cập nhật: 15/09/2009

12

Công văn 374/GSQL-GQ2 năm 2014 về xuất trình hồ sơ, chứng từ khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

374/GSQL-GQ2,Công văn 374 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thủ tục xuất khẩu hàng hóa,Chứng từ xuất khẩu ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

13

Công văn 374/BNN-TCTL đề xuất Việt Nam đồng bảo trợ sáng kiến của Phi-líp-pin về tổ chức Hội thảo APEC về dự báo mưa và phòng tránh lũ lụt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

374/BNN-TCTL,Công văn 374,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài nguyên- Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/BNN-TCTL V/v: đề xuất Việt Nam đồng bảo trợ

Ban hành: 15/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2011

14

Công văn 374/TCT-KK về doanh thu tính thuế hoạt động vui chơi giải trí có thưởng do Tổng cục Thuế ban hành

374/TCT-KK,Công văn 374 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/TCT-KK V/v doanh thu tính thuế hoạt động vui chơi giải trí có thưởng

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

15

Công văn 374/VPCP-KGVX xây dựng định mức và tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

374/VPCP-KGVX,Công văn 374,Văn phòng Chính phủ,Định mức phân bổ vốn,Tiêu chí phân bổ vốn,Chương trình mục tiêu quốc gia,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 374/VPCP-KGVX V/v

Ban hành: 18/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2010

16

Công văn số 374/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

374/TCT-PCCS,Công văn 374 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 374/TCT-PCCS V/v: hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm

Ban hành: 18/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2007

17

Công văn số 374TCHQ/KTTT ngày 24/01/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc áp mã tính thuế mặt hàng giấy không tráng NK

374TCHQ/KTTT,Công văn 374TCHQ 2003,Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 374TCHQ/KTTT V/v áp mã tính thuế mặt hàng giấy không tráng NK Hà Nội, ngày 24 tháng 1

Ban hành: 24/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

18

Công văn 539/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

539/QD-UBND,Công văn 539 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020,Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp,An toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

19

Công văn 3999/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Long An

3999/QD-UBND,Công văn 3999 2019,Tỉnh Long An,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3999/QĐ-UBND Long An, ngày 31 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

20

Công văn 497/UBND-NĐ năm 2020 về đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

497/UBND-ND,Công văn 497 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đính chính Quyết định 80/2019/QĐ-UBND Huế,Đính chính Quyết định Bảng giá đất Huế,Đính chính bảng giá đất Huế 2020 2024,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125