Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 374/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 160679 văn bản

21

Kế hoạch 374/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2020

Số: 374/KH-UBND Lào Cai, ngày 09 tháng 12 năm 2019 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LÀO CAI NĂM 2020 Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 225/-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

22

Quyết định 374/2013/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

374/2013/QD-UBND,Quyết định 374 2013,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/2013/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 02 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

23

Quyết định 374/QĐ-QLD năm 2018 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục quản lý dược ban hành

374/QD-QLD,Quyết định 374 2018,Cục Quản lý dược,Thu hồi số tiếp nhận,Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố,Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

24

Quyết định 374/QĐ-UBDT năm 2016 phê duyệt danh mục nhiệm vụ dự án bảo vệ môi trường năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

374/QD-UBDT,Quyết định 374 2016,Uỷ ban Dân tộc,Dự án bảo vệ môi trường,Phê duyệt Danh mục,Bảo vệ môi trường quốc gia ,Bảo vệ môi trường,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

25

Quyết định 374/QĐ-CTN năm 2015 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

374/QD-CTN,Quyết định 374 2015,Chủ tịch nước,Cho trở lại quốc tịch,Cho trở lại quốc tịch Việt Nam,Trở lại quốc tịch,Trở lại quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

26

Quyết định 374/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

374/QD-TTg,Quyết định 374 2014,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống bệnh lao phổi,Dự án Phòng chống bệnh Lao ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

27

Quyết định 374/QĐ-VKSTC năm 2013 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

374/QD-VKSTC,Quyết định 374 2013,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-VKSTC Hà Nội,

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

28

Quyết định 374/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt chủ trương lập dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020

374/QD-CT,Quyết định 374 2012,Tỉnh Tuyên Quang,Quy hoạch phát triển chăn nuôi UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 374/QĐ-CT Tuyên Quang, ngày 26 tháng 4

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

29

Quyết định 374/QĐ-BTP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hành chính tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

374/QD-BTP,Quyết định 374 2011,Bộ Tư pháp,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Vụ hành chính tư pháp,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 374/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 24 tháng 3

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2011

30

Quyết định 374/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt danh sách các thành viên tham gia Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (nhiệm kỳ 2009 – 2013) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

374/QD-TTg,Quyết định 374 2009,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng Chính sách KHCN quốc gia,Nhiệm kỳ 2009 2013,Thành viên,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 374/QĐ

Ban hành: 23/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2009

31

Quyết định 374/QĐ-TTg năm 2008 về tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho các cá nhân và tập thể thuộc Tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

374/QD-TTg,Quyết định 374 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng cờ thi đua,Tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ,Tặng cờ thi đua,Cờ thi đua của Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 10/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

32

Thông báo 374/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành

374/TB-VPCP,Thông báo 374 2019,Văn phòng Chính phủ,Khai thác hải sản,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Bất hợp pháp,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

33

Quyết định 374/QĐ-BNN-VP năm 2008 về Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

374/QD-BNN-VP,Quyết định 374 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chế làm việc,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2008

34

Quyết định 374/QĐ-BNN-KHCN năm 2005 về tiêu chuẩn ngành: 14TCN 141-2005 - quy phạm đo vẽ mặt cắt,bản đồ địa hình công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

374/QD-BNN-KHCN,Quyết định 374 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bản đồ địa hình,Bản đồ địa hình công trình thủy lợi,14TCN 141-2005,Tiêu chuẩn ngành,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2009

35

Quyết định 374/2003/QĐ-UB về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Số: 374/2003/QĐ-UB Lào Cai, ngày 14 tháng 08 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn cứ Quyết định số 64/2003/-TTg ngày 26/4/2001 của

Ban hành: 14/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

36

Thông báo 374/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dải cao su lưu hóa Hyperstop DB-2015 do Tổng cục Hải quan ban hành

374/TB-TCHQ,Thông báo 374,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa nhập khẩu,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu,Dải cao su lưu hóa Hyperstop DB-2519,Dải cao su không xốp đã lưu hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2016

37

Thông báo 374/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành

374/TB-VPCP,Thông báo 374,Văn phòng Chính phủ,Giao thông đường thủy nội địa,Ủy ban an toàn giao thông quốc gia,Công tác bảo đảm trật tự giao thông ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2015

38

Quyết định 374/QĐHC-CTUBND năm 2013 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 733/QĐHC-CTUBND

MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG (Kèm theo Quyết định số 374/QĐHC-CTUBND ngày 07/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng) Stt theo 733 Tên thủ tục hành chính Lý do bãi bỏ Ghi chú I

Ban hành: 07/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2014

39

Chỉ thị 374/CT-TTg năm 2010 về tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

374/CT-TTg,Chỉ thị 374 2010,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý đầu tư xây dựng,Dự án thuộc nguồn vốn nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 24/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2010

40

Thông báo 374/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

374/TB-VPCP,Thông báo 374 2009,Văn phòng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 374/TB-VPCP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125