Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 374/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 160382 văn bản

1

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

374/QD-UBND,Quyết định 374 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

2

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

374/QD-UBND,Quyết định 374,Tỉnh Đắk Nông,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 16/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

3

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang

374/QD-UBND,Quyết định 374 2018,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND An Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

4

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2018 về công bố đơn giá xây dựng công trình (phần lắp đặt) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

374/QD-UBND,Quyết định 374 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

5

Quyết định 374/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

374/QD-UBND,Quyết định 374 2018,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày

Ban hành: 07/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

6

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2017 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

374/QD-UBND,Quyết định 374 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 31 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

7

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành

374/QD-UBND,Quyết định 374 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2016

8

Quyết định 374/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, năm 2016

374/QD-UBND,Quyết định 374 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 24 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 24/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

9

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý, Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

374/QD-UBND,Quyết định 374,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

10

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

374/QD-UBND,Quyết định 374,Tỉnh Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 10 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2015

11

Quyết định 374/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 theo Quyết định 1956/-TTg

374/QD-UBND,Quyết định 374 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 374/QĐ-UBND Thành phố Hồ

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

12

Quyết định 374/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số: 374/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 24 tháng 3 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2014 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

13

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012

Số: 374/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 06 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ THÁNG 10/1991 ĐẾN NGÀY 30/9/2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 06/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

14

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y Tế tỉnh Yên Bái

Số: 374/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 17 tháng 4 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Ban hành: 17/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

15

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số: 374/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 04 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Luật sư ngày

Ban hành: 04/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2013

16

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2011 bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm đá hỗn hợp áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

374/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 13 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐÁ HỖN HỢP ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 13/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2011

17

Quyết định 374/QĐ-UBND đính chính Quyết định 40/2010/QĐ-UBND về định mức việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Tỉnh Bình Dương ban hành

374/QD-UBND,Quyết định 374 2011,Tỉnh Bình Dương,Đính chính văn bản ,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Thủ Dầu

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

18

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

374/QD-UBND,Quyết định 374 2009,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố bộ thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 374/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2011

19

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2008 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành cần sửa đổi bổ sung

374/QD-UBND,Quyết định 374,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 01/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

20

Quyết định 374/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

374/QD-BNV,Quyết định 374 2020,Bộ Nội vụ,Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho công chức,Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho viên chức,Kế hoạch bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.108.61