Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3732/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201739 văn bản

1

Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

3732/QD-UBND,Quyết định 3732 2017,Tỉnh Hải Dương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3732/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 04 tháng 12

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

2

Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

3732/QD-UBND,Quyết định 3732 2016,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3732/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

3

Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

3732/QD-UBND,Quyết định 3732 2014,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3732/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 31 tháng 10 năm

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

4

Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa

3732/QD-UBND,Quyết định 3732,Tỉnh Thanh Hóa,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3732/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2013

5

Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Luật Luật sư sửa đổi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3732/QD-UBND,Quyết định 3732,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3732/QĐ-UBND Thành phố Hồ

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2013

6

Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2009 về sửa đổi thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Số: 3732/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 09 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

7

Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kèm theo Quyết định 2817/QĐ-UBND3732/QĐ-UBND

VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3732/QĐ-UBND NGÀY 09/11/2009 CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

8

Kế hoạch 3732/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

3732/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3732/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 03 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

9

Kế hoạch 3732/KH-UBND năm 2017 thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018

3732/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3732/KH-UBND Điện Biên, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2018

10

Quyết định 3732/QĐ-UB phân công thu mua, thu hồi giấy phế liệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3732/QD-UB,Quyết định 3732 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân công,Thu mua giấy phế liệu,Thu hồi giấy phế liệu,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 27/11/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

11

Quyết định 3578/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

hành chính bãi bỏ: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm bãi bỏ 13 thủ tục hành chính đã được công bố tại các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016; Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017; Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019. Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 1. Sở Lao

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

12

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm, 07 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016; 01 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

13

Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3732/QĐ-UBND tỉnh ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 3. Ban hành quy trình nội bộ giải quyết

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

14

Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

binh và Xã hội. 2. Danh mục thủ tục hành chính công bố bãi bỏ: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm, 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở lao động - Thương binh và Xã hội được công bố tại Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017, Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về

Ban hành: 26/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

15

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

161/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đ) Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

16

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2020 và thay thế Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

17

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND về chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

49/2018/QD-UBND,Quyết định 49 2018,Tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2018/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 19 tháng 11 năm

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

18

Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

858/QD-UBND,Quyết định 858 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

19

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

841/QD-UBND,Quyết định 841 2020,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

20

Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

840/QD-UBND,Quyết định 840 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122