Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 370/TTr-STNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6723 công văn

1

Công văn 370/YDCT-QLY năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1941/QĐ-BYT về mẫu bệnh án y học cổ truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

370/YDCT-QLY,Công văn 370 2019,Cục Quản lý Y Dược cổ truyền,Mẫu bệnh án,Mẫu bệnh án y học,Y học cổ truyền,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

2

Công văn 370/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

370/VPCP-CN,Công văn 370,Văn phòng Chính phủ,Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng ,Quy hoạch chung xây dựng ,Điều chỉnh quy hoạch,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

3

Công văn 370/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

370/TCHQ-TXNK,Công văn 370 2018,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xử lý thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

4

Công văn 4811/STNMT-CCQLĐĐ năm 2017 về giải pháp thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

4811/STNMT-CCQLDD,Công văn 4811 2017,Thành phố Hà Nội,Cấp giấy chứng nhận,Hồ sơ đăng ký,Lĩnh vực đất đai,Bất động sản UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

5

Công văn 1290/STNMT-CCBVMT năm 2017 thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An ban hành

1290/STNMT-CCBVMT,Công văn 1290,Tỉnh Long An,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH LONG AN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1290/STNMT-CCBVMT V/v thông

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

6

Công văn 2039/STNMT-VPĐK năm 2015 thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

2039/STNMT-VPDK,Công văn 2039,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2039/STNMT-VPĐK “Về việc thực hiện thủ

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

7

Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ năm 2015 về việc không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1594/STNMT-CCQLDD,Công văn 1594,Tỉnh Khánh Hòa,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Phôi GCN Quyền sử dụng đất ,GCN Quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc,Không sử dụng phôi GCN QSDĐ,Phôi GCN QSDĐ tỉnh Khánh Hoà,Bất động sản UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

8

Công văn 1504/STNMT-ĐĐĐK năm 2015 đôn đốc thực hiện chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định ban hành

1504/STNMT-DDDK,Công văn 1504,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1504/STNMT-ĐĐĐK V/v: đôn đốc thực hiện

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

9

Công văn 370/LĐTBXH-BTXH năm 2016 về giải thích chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội theo Quyết định 60/2014/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

370/LDTBXH-BTXH,Công văn 370 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Hỗ trợ tiền điện ,Hộ chính sách xã hội ,Vùng chưa có điện lưới,Hệ thống điện quốc gia,Đấu nối vào hệ thống điện quốc gia,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

10

Công văn 1056/STNMT-CCQLĐĐ năm 2015 hướng dẫn hồ sơ và thủ tục thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do tỉnh Bình Thuận ban hành

1056/STNMT-CCQLDD,Công văn 1056 2015,Tỉnh Bình Thuận,Chuyển mục đích sử dụng đất,Điều kiện giao đất, cho thuê đất,Thành phần hồ sơ ,Thủ tục thẩm định,Giao đất, cho thuê đất Bình Thuận,Bất động sản,Bộ máy hành chính UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

11

Công văn 1026/STNMT-KHTCGC năm 2015 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể do tỉnh Nghệ An ban hành

1026/STNMT-KHTCGC,Công văn 1026,Tỉnh Nghệ An,Xác định giá đất,Xác định giá đất tỉnh Nghệ An,Lập hồ sơ xác định giá đất,Đề nghị xác định giá đất cụ thể ,Bất động sản UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

12

Công văn 3067/STNMT-CCQLĐĐ năm 2014 hướng dẫn thủ tục thu hồi, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Bình Thuận ban hành

3067/STNMT-CCQLDD,Công văn 3067,Tỉnh Bình Thuận,Bất động sản UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3067/STNMT-CCQLĐĐ V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục thu

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

13

Công văn 370/BXD-KTXD năm 2015 về bù giá nhân công lập dự toán theo đơn giá tạm tính do Bộ Xây dựng ban hành

370/BXD-KTXD,Công văn 370,Bộ Xây dựng,Bù giá nhân công,Giá nhân công lập dự toán,Đơn giá tạm tính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 370 /BXD-KTXD V/v bù giá nhân công lập dự toán

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

14

Công văn 370/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

370/LDTBXH-LDTL,Công văn 370 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cổ phần hóa doanh nghiệp ,chính sách người lao động,Cổ phần hóa,Doanh nghiệp cổ phần hóa,Chính sách người lao động 2015,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

15

Công văn 370/CT-TTHT năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

370/CT-TTHT,Công văn 370 2015,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Thuế thu nhập cá nhân,Luật thuế thu nhập cá nhân,Luật Thuế TNCN,Thuế TNCN,Nộp thuế TNCN,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

16

Công văn 1014/STNMT-QLĐĐ năm 2013 về lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức đang sử dụng đất do tỉnh Nghệ An ban hành

1014/STNMT-QLDD,Công văn 1014 2013,Tỉnh Nghệ An,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hà Nội,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ,Hồ sơ cấp GCNQSDĐ tỉnh Nghệ An,Cơ quan tổ chức đang sử dụng đất ,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG --------

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

17

Công văn 370/BXD-KHCN năm 2013 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

370/BXD-KHCN,Công văn 370 2013,Bộ Xây dựng,Áp dụng QCVN 06:2010/BXD ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD Hà

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

18

Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6750/BTNMT-TTr,Công văn 6750 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch kiểm tra của đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên,Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra Bộ Tài nguyên,Kế hoạch kiểm tra của đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Lần 2,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

19

Công văn 4901/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4901/BGDDT-TTr,Công văn 4901 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ 2021,Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ,Nhiệm vụ thanh tra 2020 2021 đối với cơ sở giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

20

Công văn 4288/LĐTBXH-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4288/LDTBXH-TTr,Công văn 4288 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn công tác thanh tra,Hướng dẫn công tác thanh tra 2021,Hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.184.78