Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 370/TTr-STNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6426 công văn

1

Công văn 370/YDCT-QLY năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1941/QĐ-BYT về mẫu bệnh án y học cổ truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/YDCT-QLY V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1941/QĐ-BYT mẫu bệnh án YHCT. Hà Nội, ngày 18 tháng 6

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

2

Công văn 370/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/VPCP-CN V/v chủ trương điều chỉnh QHC Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

3

Công văn 370/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/TCHQ-TXNK V/v xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa XNK Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

4

Công văn 4811/STNMT-CCQLĐĐ năm 2017 về giải pháp thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4811/STNMT-CCQLĐĐ V/v Giải pháp thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất còn

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

5

Công văn 1290/STNMT-CCBVMT năm 2017 thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1290/STNMT-CCBVMT V/v thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

6

Công văn 370/LĐTBXH-BTXH năm 2016 về giải thích chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội theo Quyết định 60/2014/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/LĐTBXH-BTXH V/v giải thích chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg.

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

7

Công văn 2039/STNMT-VPĐK năm 2015 thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2039/STNMT-VPĐK “Về việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

8

Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ năm 2015 về việc không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1594/STNMT-CCQLĐĐ V/v không sử dụng các phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

9

Công văn 1504/STNMT-ĐĐĐK năm 2015 đôn đốc thực hiện chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định ban hành

UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1504/STNMT-ĐĐĐK V/v: đôn đốc thực hiện chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp đổi GCNQSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

10

Công văn 1056/STNMT-CCQLĐĐ năm 2015 hướng dẫn hồ sơ và thủ tục thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do tỉnh Bình Thuận ban hành

UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1056/STNMT-CCQLĐĐ V/v hướng dẫn thành phần hồ sơ và thủ tục thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất,

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

11

Công văn 1026/STNMT-KHTCGC năm 2015 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể do tỉnh Nghệ An ban hành

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1026/STNMT-KHTCGC V/v hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể Nghệ An, ngày 25 tháng 3

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

12

Công văn 370/BXD-KTXD năm 2015 về bù giá nhân công lập dự toán theo đơn giá tạm tính do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 370 /BXD-KTXD V/v bù giá nhân công lập dự toán theo đơn giá tạm tính. Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015 Kính gửi : Công ty cổ

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

13

Công văn 370/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 370/LĐTBXH-LĐTL V/v chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 28/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

14

Công văn 370/CT-TTHT năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/CT-TTHT V/v: Thuế Thu nhập cá nhân TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

15

Công văn 3067/STNMT-CCQLĐĐ năm 2014 hướng dẫn thủ tục thu hồi, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Bình Thuận ban hành

UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3067/STNMT-CCQLĐĐ V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục thu hồi, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

16

Công văn 370/BXD-KHCN năm 2013 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Liên doanh Việt-

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

17

Công văn 1014/STNMT-QLĐĐ năm 2013 về lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức đang sử dụng đất do tỉnh Nghệ An ban hành

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1014/STNMT-QLĐĐ V/v lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức đang sử dụng đất

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

18

Công văn 370/BNV-CTTN 2013 báo cáo kết quả triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/BNV-CTTN V/v: báo cáo kết quả triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

19

Công văn 702/STNMT-CCBVMT thực hiện Công văn 1664/UBND-NV do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành

UBND TỈNH THÁI BÌNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 702/STNMT-CCBVMT Về việc thực hiện Công văn số 1664/UBND-NV ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Thái Bình

Ban hành: 25/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2012

20

Công văn 1628/STNMT-KHTH thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa làm thủ tục về đất đai trên địa bàn Thành phố do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1628/STNMT-KHTH V/v Các trường hợp đã thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa làm thủ tục về đất

Ban hành: 07/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.81