Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 370/TTr-STNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 95871 văn bản

1

Thông báo 370/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong chuyến công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh duyên hải miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

370/TB-VPCP,Thông báo 370 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng khắc phục mưa lũ,Kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ,Khắc phục hậu quả mưa lũ tỉnh duyên hải miền Trung,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2020

2

Kế hoạch 370/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

370/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Triển khai Chỉ thị 36-CT/TW phòng chống ma túy,Tăng cường nâng cao công tác phòng chống ma tuý,Công tác phòng chống kiểm soát ma túy,Trách nhiệm hình sự,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

3

Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

370/QD-UBND,Quyết định 370 2020,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính về Du lịch Sở Giao thông Gia Lai,Gia lai công bố Thủ tục hành chính về du lịch 2020,Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch Sở Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

4

Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

370/QD-UBND,Quyết định 370 2020,Tỉnh Tây Ninh,Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học Tây Ninh,Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 2020,Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học ở phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

5

Kế hoạch 370/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

370/KH-BHXH,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,Tăng cường thực hiện nhiệm vụ,Nâng cao năng lực cạnh tranh,Thương mại,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

6

Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

370/QD-UBND,Quyết định 370 2020,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục hành chính liên thông Bình Định,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Thủ tục hành chính liên thông Sở Xây dựng Bình Định,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

7

Quyết định 370/QĐ-BCT về phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí năm 2020 thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước của Bộ Công Thương

370/QD-BCT,Quyết định 370 2020,Bộ Công thương,Đề án ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông,Ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống thống kê,Kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

8

Kế hoạch 370/KH-UBND năm 2019 về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025

370/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Đầu tư,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/KH-UBND Lào Cai, ngày 05 tháng 12 năm 2019 KẾ

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

9

Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

370/QD-UBND,Quyết định 370 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 14 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

10

Quyết định 370/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2019

370/QD-UBND,Quyết định 370 2019,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

11

Kế hoạch 370/KH-BTP năm 2019 về Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

370/KH-BTP,Bộ Tư pháp,Luật hòa giải ở cơ sở,Thi hành luật ,Tổng kết thi hành Luật ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/KH-BTP Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

12

Thông báo 370/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

370/TB-VPCP,Thông báo 370 2018,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Đường bộ cao tốc,Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

13

Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

370/QD-UBND,Quyết định 370,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 12 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

14

Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2018 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

370/QD-TTg,Quyết định 370 2018,Thủ tướng Chính phủ,Lãi suất cho vay,Mức lãi suất cho vay,Nhà ở xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

15

Quyết định 370/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

169/TTr-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 334/TTr-STNMT ngày 07 tháng 02 năm 2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mỏ Cày Bắc với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: Đơn vị tính: ha

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

16

Kế hoạch 370/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

370/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

17

Quyết định 370/QĐ-UBND công nhận xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017

370/QD-UBND,Quyết định 370 2017,Tỉnh Ninh Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

18

Quyết định 370/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018 do Ủy ban Dân tộc ban hành

370/QD-UBDT,Quyết định 370 2017,Uỷ ban Dân tộc,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Khoa học và công nghệ ,Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ,Công nghệ thông tin ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

19

Quyết định 370/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

370/QD-UBND,Quyết định 370 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 370/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

20

Thông báo 370/TB-VPCP năm 2016 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

370/TB-VPCP,Thông báo 370 2016,Văn phòng Chính phủ,Hài cốt liệt sĩ ,Đề án xác định hài cốt liệt sĩ ,Xác định hài cốt liệt sĩ ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209