Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 37-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 44726 văn bản

1

Nghị định 37-HĐBT năm 1992 ban hành Quy chế quản lý kinh doanh du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Nghị định 37-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý kinh doanh du lịch,Quy chế quản lý kinh doanh du lịch,Kinh doanh du lịch,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT

Ban hành: 28/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 37-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Nghị định 37-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 1990

Ban hành: 05/02/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

3

Quyết định 37-HĐBT năm 1987 về việc thành lập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Quyết định 37-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Tiền Giang,Thành lập thị xã,Thị xã Gò Công,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội , ngày 16 tháng 2 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 16/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

4

Quyết định 37-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Yên Thanh và huyện Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Quyết định 37-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Yên Thành,Huyện Nghi Lộc,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

5

Quyết định 37-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Quyết định 37-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 06/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

6

Nghị định 06/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/1998/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 1 NĂM 1998 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/HĐBT NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 1990 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm

Ban hành: 14/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

7

Thông tư 04-TMDL-DL/TT năm 1992 hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý kinh doanh du lịch ban hành kèm theo Nghị định 37-HĐBT/NĐ 1992 do Bộ thương mại và du lịch ban hành

Số: 04-TMDL-DL/TT Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1992 THÔNG TƯ SỐ 04-TMDL-DL/TT NGÀY 23-4-1992 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH DOANH DU LỊCH ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 37-HĐBT/NĐ NGÀY 28/1/1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành

Ban hành: 23/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

8

Kế hoạch 37/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021

37/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Ứng dụng công nghệ thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình,Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình,Bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

9

Kế hoạch 37/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2021

37/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp Vũng Tàu,Nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp Vũng Tàu,Chống khai thác hải sản bất hợp pháp Vũng Tàu trong 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

10

Kế hoạch 37/KH-UBND thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

37/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện Phòng chống bạo lực gia đình,Phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

11

Kế hoạch 37/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Thái Bình năm 2021

37/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Thái Bình,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Thái Bình 2021,Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm Thái Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

12

Kế hoạch 37/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

37/KH-UBND,Tỉnh Thái Nguyên,Thực hiện công tác văn thư tỉnh Thái Nguyên,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Thái Nguyên 2021,Kế hoạch về công tác văn thư lưu trữ Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

13

Kế hoạch 37/KH-UBND về hành động bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

37/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Bảo đảm an toàn thực phẩm về nông nghiệp Hà Tĩnh,An toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp Hà Tĩnh,Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm Hà Tĩnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

14

Kế hoạch 37/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

37/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Đẩy mạnh xuất khẩu thành phố Hà Nội,Đẩy mạnh xuất khẩu Hà Nội năm 2021,Đẩy mạnh xuất khẩu năm 2021,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

15

Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch ứng phó thảm họa hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

37/QD-UBND,Quyết định 37 2021,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch ứng phó thảm họa hàng không dân dụng,Ứng phó thảm họa hàng không dân dụng tỉnh Gia Lai,Kế hoạch ứng phó thảm họa hàng không tỉnh Gia Lai,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

16

Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quyết định công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận

37/QD-UBND,Quyết định 37 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục hành chính Sở Giáo dục Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

17

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Nghệ An ban hành

37/NQ-HDND,Nghị quyết 37 2020,Tỉnh Nghệ An,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An,Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương Nghệ An,Quyết toán chi ngân sách địa phương Nghệ An năm 2019,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

18

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Bình Dương ban hành

37/NQ-HDND,Nghị quyết 37 2020,Tỉnh Bình Dương,Dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Bình Dương,Dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Bình Dương,Phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

19

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bình Phước ban hành

37/NQ-HDND,Nghị quyết 37 2020,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bình Phước,Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021,Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

20

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 tỉnh Bạc Liêu

37/NQ-HDND,Nghị quyết 37 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước tỉnh Bạc Liêu,Thông qua dự toán thu chi ngân sách Nhà nước,Thông qua dự toán thu chi ngân sách Bạc Liêu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225