Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 37/2014/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 163488 văn bản

1

Thông tư 37/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số: 37/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ TUYẾN QUỐC LỘ 1, ĐOẠN TRÁNH THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH11 ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

2

Thông tư 318/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số: 318/2016/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 37/2014/TT-BTC NGÀY 25/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ QUỐC LỘ 1 ĐOẠN TRÁNH THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Pháp lệnh phí

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

3

Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

37/2020/TT-BTC,Thông tư 37 2020,Bộ Tài chính,Mức thu nộp phí trong lĩnh vực chứng khoán,Mức thu nộp lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán,Mức thu phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

4

Thông tư 37/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

37/2019/TT-BTC,Thông tư 37 2019,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Tổ chức Phi Chính phủ,Tài chính vi mô ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

5

Thông tư 37/2018/TT-BTC hướng dẫn về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

37/2018/TT-BTC,Thông tư 37 2018,Bộ Tài chính,Xử lý nhà đất,Xử lý nhà đất công,Xử lý nhà đất nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2018/TT-BTC

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

6

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

37/2017/TT-BTC,Thông tư 37 2017,Bộ Tài chính,Hóa đơn thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2017/TT-BTC

Ban hành: 27/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

7

Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

37/2016/TT-BTC,Thông tư 37 2016,Bộ Tài chính,Lãi suất cho vay,Mức lãi suất cho vay,Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ,Trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

8

Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Găng tay cách điện ,Quy chuẩn găng tay cách điện BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

9

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

37/2014/TT-BKHCN,Thông tư 37 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đề tài nghiên cứu cơ bản,Quản lý đề tài nghiên cứu,Khoa học và công nghệ ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

10

Thông tư 37/2014/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

37/2014/TT-BGDDT,Thông tư 37 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục thiết bị dạy học,Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2014/TT

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

11

Thông tư 37/2014/TT-NHNN quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

37/2014/TT-NHNN,Thông tư 37,Ngân hàng Nhà nước,Thiết kế mẫu tiền Việt Nam,In đúc tiền,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 37/2014/TT

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

12

Thông tư 37/2014/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

37/2014/TT-BYT,Thông tư 37 2014,Bộ Y tế,Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ,Chuyển tuyến khám chữa bệnh,đăng ký khám chữa bệnh BHYT,Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

13

Thông tư 37/2014/TT-BCT quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

37/2014/TT-BCT,Thông tư 37 2014,Bộ Công thương,Gỗ tròn ,Tái xuất khẩu gỗ tròn,Nguyên liệu gỗ tròn,Gỗ tròn gỗ xẻ,Gỗ tròn nhập khẩu Campuchia,Gỗ tròn nhập khẩu hợp pháp Campuchia,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

14

Thông tư 37/2014/TT-BGTVT quy định về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

37/2014/TT-BGTVT,Thông tư 37 2014,Bộ Giao thông vận tải,Hành lang an toàn đường sắt,Phạm vi hành lang an toàn đường sắt ,An toàn giao thông đường sắt,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

15

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

37/2014/TT-BTNMT,Thông tư 37 2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

16

Thông tư 37/2015/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

37/2015/TT-BTC,Thông tư 37 2015,Bộ Tài chính,Chính sách quản lý nhà đất,Kinh phí hỗ trợ quản lý nhà đất ,Nhà đất phục vụ hoạt động đối ngoại,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

17

Thông tư 37/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

37/2013/TT-BTC,Thông tư 37 2013,Bộ Tài chính,Lĩnh vực chăn nuôi,Chế độ thu nộp phí,Phí lệ phí,Mức thu,Quản lý sử dụng phí lệ phí,Phí chăn nuôi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

18

Thông tư liên tịch 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHDT,Thông tư liên tịch 37 2014,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Khuyến khích đầu tư,Công trình cấp nước sạch nông thôn,Chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ TÀI

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2014

19

Thông tư 37/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

37/2012/TT-BTC,Thông tư 37 2012,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Khí hydrocarbon ,Mặt hàng khí dầu mỏ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

20

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

37/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 37 2019,Bộ Tài chính,Kinh doanh chứng khoán,Đầu tư chứng khoán,Điều kiện đầu tư kinh doanh ,Đầu tư,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/VBHN-BTC

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117