Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 37/2005/QĐ-BXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 185559 văn bản

1

Quyết định 37/2005/QĐ-BXD về việc ban hành "Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số: 37/2005/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ” BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Ban hành: 02/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 37/QĐ-BXD năm 2017 về công nhận khu vực thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

37/QD-BXD,Quyết định 37 2017,Bộ Xây dựng,Đô thị loại IV,Đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV ,Công nhận đô thị loại IV ,Tiêu chuẩn đô thị loại IV,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

3

Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

37/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 10 tháng 01

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

4

Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

37/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

5

Quyết định 37/2005/QĐ-UBND ban hành quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản do tỉnh Lạng Sơn ban hành

37/2005/QD-UBND,Quyết định 37 2005,Tỉnh Lạng Sơn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2005/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 16 tháng 12 năm

Ban hành: 16/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

6

Quyết định 37/2005/QĐ-BCN về Quy chế Bảo quản và Hủy bỏ giếng khoan dầu khí do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

37/2005/QD-BCN,Quyết định 37 2005,Bộ Công nghiệp,Giếng khoan dầu khí,Bảo quản giếng khoan dầu khí,Hủy bỏ giếng khoan dầu khí,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2005/QĐ

Ban hành: 25/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 37/2005/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do virút do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

37/2005/QD-BYT,Quyết định 37 2005,Bộ Y tế,Xử trí viêm phổi do vi rút,Phòng lây nhiễm viêm phổi do vi rút,Chuẩn đoán viêm phổi do vi rút,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2005/QĐ

Ban hành: 11/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 37/2005/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích khảo cổ Thành An Thổ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

37/2005/QD-BVHTT,Quyết định 37 2005,Bộ Văn hoá-Thông tin,Thành An Thổ,Xếp hạng di tích,Xếp hạng di tích quốc gia,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2005/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005

Ban hành: 22/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

9

Quyết định 37/2005/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền tuyển, sử dụng và quản lý cán bộ, công, viên chức trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

37/2005/QD-UBND,Quyết định 37 2005,Tỉnh Tiền Giang,Cơ quan nhà nước,Quản lý cán bộ công viên chức ,Đơn vị sự nghiệp,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 02/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

10

Quyết định 37/2005/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2010

37/2005/QD-UBND,Quyết định 37 2005,Tỉnh Quảng Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2005/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 28

Ban hành: 28/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

11

Quyết định 37/2005/QĐ-BGTVT về Tiêu chuẩn Ngành: Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

37/2005/QD-BGTVT,Quyết định 37 2005,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn ngành,22 TCN 331 – 05,Biển chỉ dẫn,Biển chỉ dẫn đường cao tốc,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 25/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 37/2005/QĐ-BNN về chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Trung ương dự án thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

37/2005/QD-BNN,Quyết định 37 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ban quản lý,Dự án thủy lợi,Ban Quản lý Trung ương,Tổ chức bộ máy,Chức năng,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Quyết định 37/2005/QĐ-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

37/2005/QD-BTC,Quyết định 37 2005,Bộ Tài chính,Phí thẩm định chương trình,Phí thẩm định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng  6 năm 2005

Ban hành: 22/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 37/2005/QĐ-UB về Quy định thủy lợi phí, tiền nước công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

37/2005/QD-UB,Quyết định 37 2005,Tỉnh Đắk Lắk,Thủy lợi phí,Tỉnh Đắk Lắk,Tiền nước công trình thủy lợi ,Phí công trình thủy lợi,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

15

Quyết định 37/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Thận - Tiết niệu và Lọc máu trẻ em Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

37/2005/QD-BNV,Quyết định 37 2005,Bộ Nội vụ,Hội Thận Tiết niệu,Hội Thận,Hội Thận Tiết niệu Lọc máu trẻ em,Thành lập,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 11/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 37/2005/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Phước

37/2005/QD-UB,Quyết định 37 2005,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2005/QĐ-UB Bình Phước, ngày 23

Ban hành: 23/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

17

Quyết định 37/2005/QĐ-UB về việc thực hiện mở rộng uỷ nhiệm thu cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và ban quản lý các chợ trực tiếp thu một số loại thuế do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

37/2005/QD-UB,Quyết định 37 2005,Thành phố Hà Nội,Ủy nhiệm thu,Ủy ban nhân dân phường,Ủy ban nhân dân xã,Ban quản lý các chợ,Trực tiếp thu thuế,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 21/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2009

18

Quyết định 37/2005/QĐ-UB ban hành Quy định về sử dụng thư tín điện tử trong cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/2005/QD-UB,Quyết định 37 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Sử dụng thư tín điện tử ,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 37/2005/QĐ-UB TP.

Ban hành: 28/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

19

Quyết định 37/2005/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/2005/QD-TTg, Quyết định 37, Thủ tướng Chính phủ, Đổi mới công ty nhà nước, Bộ Công nghiệp, Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 28/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

20

Quyết định 37/2005/QĐ-UBCK về Chương trình hành động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để phát triển thị trường chứng khoán năm 2005 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

37/2005/QD-UBCK, Quyết định 37, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thị trường chứng khoán 2005, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Chương trình hành động, Doanh nghiệp, Chứng khoán UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2005/QĐ-UBCK Hà Nội,

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83